Grădina STEA

AsociaÈ›ia Stea face un nou important pas în direcÈ›ia susÈ›inerii incluziunii sociale prin muncă a persoanelor marginalizate din Satu Mare. Prin intermediul proiectului „Grădina STEA” implementat în perioada aprilie 2016 – martie 2017, organizaÈ›ia îÈ™i propune să construiască o activitate de economie socială menită să ofere pe termen mediu È™i lung, oportunități reale de inserÈ›ie profesională pentru persoane aflate în dificultate. Proiectul este sponsorizat de FundaÈ›ia PACT cu suÈ›inerea financiară a OMV Petrom în cadrul programului de finanÈ›are „Idei din Èšara lui Andrei”.

Scopul proiectului este îmbunătățirea condiÈ›iilor de viață a persoanelor aflate în dificultate din municipiul Satu Mare prin implicarea resurselor comunității.

Obiective :

1.   Crearea È™i dezvoltarea de către AsociaÈ›ia Stea a unei entități de economie socială în Satu Mare cu profil de producere È™i valorificare produse horticole È™i derivate din acestea, în decurs de 12 luni.

2.   Dezvoltarea abilităților de viață È™i a celor de integrare în muncă a 7 tineri aflaÈ›i în dificultate pe parcursul proiectului.

3.   Îmbunătățirea condiÈ›iilor de locuire a 150 de persoane vulnerabile prin renovarea a 30 de locuinÈ›e din zonele defavorizate din Satu Mare până la finalul proiectului.

În judeÅ£ul Satu Mare sunt foarte puÅ£ine structuri de economie socială.„Grădina Stea” va constitui o premieră în comunitatea sătmăreană ÅŸi un promotor al iniÅ£iativelor sociale de sprijinire a persoanelor aflate în dificultate.7 tineri aflaÅ£i la risc de excluziune socială datorită condiÅ£iilor de trai, stării de sănătate, nivelului de ÅŸcolarizare scăzut ÅŸi lipsei unui venit care să le asigure hrana zilnică, vor avea oportunitatea de a se dezvolta personal ÅŸi profesional astfel încât să aibă o ÅŸansă de integrare socio-profesională

Beneficiari direcți:

  • - 7 tineri (18 – 34 ani) aflaÈ›i în dificultate (lipsa unui adăpost sau condiÈ›ii de locuit precare, probleme de sănătate mintală, nivel de È™colarizare redus, dificultăți de accesare a unui loc de muncă) vor beneficia de terapie ocupaÈ›ională prin horticultură È™i îÈ™i vor dezvolta abilități cheie de integrare profesională;
  • - 120 de familii din comunitate vor beneficia de legume È™i plante aromatice de bună calitate;

Beneficiari indirecți:

  • - 15000 de persoane din comunitate vor fi sensibilizate cu privire la implicarea pentru îmbunătățirea situaÈ›iei persoanelor defavorizate prin acÈ›iuni de cetățenie activă, voluntariat È™i asumarea responsabilității sociale a companiilor.

„Grădina STEA” creează legături între oamenii aflaÈ›i în dificultate È™i ceilalÈ›i oameni din comunitatea sătmăreană propunând multiple oportunități de parteneriat de tip câÈ™tig-câÈ™tig. Acesta determină în mod direct creÈ™terea bunăstării membrilor comunității, conectând diferite nevoi ale acestora È™i impulsionând atitudinile pro-active.

Punctul de pornire este dezvoltarea programului de terapie ocupaÈ›ională prin horticultură al AsociaÈ›iei Stea cu implicarea aprofundată a 7 tineri proveniÈ›i din medii defavorizateÈ™i transformarea „grădinii Stea” într-o întreprindere socială ce-È™i valorifică produsele printr-un sistem de tip „coÈ™ de legume” livrat cu regularitate, direct către 120 de familii din comunitate.

Programul de terapie prin horticultură asigură o etapă intermediară de suÈ›inere pentru ca persoane cu multiple probleme de incluziune socială, să fie pregătite pentru angajare. Este ceea ce transformă adulÈ›ii care nu au lucrat niciodată, în angajaÈ›i capabili să respecte condiÈ›iile pentru a-È™i păstra locul de muncă. Acest program este antemergător angajării în întreprinderea socială, iar susÈ›inerea continuității acestuia va fi asigurată prin reinvestirea unei părÈ›i din veniturile activității economice È™i atragerea de resurse suplimentare din comunitate. Astfel, persoane dependente de ajutoare sociale vor deveni angajaÈ›i ce plătesc taxe È™i impozite.

Activitățile de economie socială create prin acest proiect asigură produse foarte căutate pe piață odată cu creÈ™terea cererii din partea clienÈ›ilor care devin tot mai conÈ™tienÈ›i de importanÈ›a alimentaÈ›iei sănătoase. Legumele È™i plantele aromatice obÈ›inute în cadrul Grădinii STEA fără folosirea de îngrășăminte chimice È™i pesticide, vor răspunde astfel nevoii tot mai mari a oamenilor din comunitate de a consuma produse de bună calitate ce să nu le afacteze în mod negativ sănătatea. Astfel, entitatea creată are un potenÈ›ial ridicat de dezvoltare prin atragerea de resurse din comunitateÈ™i va oferi pe termen mediu È™i lung oportunități reale de angajare pentru persoane aflate în dificultate ce nu reuÈ™esc la ora actuală să facă față cerinÈ›elor pieÈ›ei forÈ›ei de muncă.

Rezultate:

·         Dezvoltarea oportunităţilor de muncă a tinerilor aflaÅ£i în dificultate, într-un mediu potrivit nivelului lor de dezvoltare

  • - o entitate de economie socială unde 7 tineri produc È™i valorifică legume È™i plante aromatice;
  • - 120 de familii din comunitate vor beneficia de produse de bună calitate livrate direct la domiciliu de tinerii aflaÅ£i în dificultate;

·         CreÅŸterea potenÅ£ialului a 7 tineri defavorizaÅ£i de a deveni membrii productivi în societate

  • - 7 tineri vor fipregătiÈ›i pentru ocuparea unui loc de muncă.

·         CreÅŸterea nivelului de conÅŸtientizare, responsabilizare ÅŸi implicare a comunităţii în susÈ›inerea incluziunii sociale a persoanelor aflate în dificultate.

  • - O comunitate conÅŸtientă de dificultăţile persoanelor defavorizate ÅŸi activă în îmbunătăţirea situaÅ£iei lor

„MotivaÈ›ia acestui proiect este legată de convingerea noastră că fiecare om are valoare È™i atunci când oamenii reuÈ™esc să-È™i pună laolaltă priceperea È™i contribuie împreună la atingerea unui scop comun, puterea lor este atât de mare încât este capabilă să genereze o schimbare semnificativă asupra unor probleme ce păreau imposibil de rezolvat. Contăm pe sprijinul comunității sătmărene pentru ca acest proiect să pună bazele ieÈ™irii din sărăcie extremă a unor familii aflate în dificultate din Satu Mare” (Cristina Bala, director al AsociaÈ›iei Stea È™i iniÈ›iatoarea proiectului)

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziţie la telefon 0743174169, persoana de contact: Cristina Bala, coordonator implementare proiect sau va rugăm să accesați : http://itla.taraluiandrei.ro/ideidin-tla, www.fundatiapact.ro și www.asociatiasteasm.ro

Proiect sponsorizat de FundaÈ›ia PACT, cu susÈ›inerea financiară a OMV Petrom în cadrul programului de finanÈ›are ”Idei din Èšara lui Andrei”.

 

    

Toate drepturile rezervate ® 2018 asociatiasteasm.ro - by solcreation