Formarea profesioniştilor care lucrează cu copiii străzii şi în stradă - LLP-LdV/PAR/2009/RO/101

Proiectul „La formation des professionnels travaillant avec les enfants des rues et dans la rue” (Formarea profesioniÅŸtilor care lucreazăcu copiii străzii ÅŸi în stradă), este un proiect realizat cu sprijin financiar primit prin programul “Învăţare pe Tot Parcursul VieÅ£ii” fiind un proiect de parteneriat Leonardo da Vinci (LLP-LdV/PAR/2009/RO/101).

Proiectul s-a realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin programul „Învăţare pe Tot Parcursul VieÅ£ii” ÅŸi a reunit diferiÅ£i profesioniÅŸti care lucreazăcu copiii în stradă în FranÅ£a, România, Italia ÅŸi Spania, cu scopul de realiza un schimb de experienţă în vederea armonizării practicilor de intervenÅ£ie socială ÅŸi de formare profesională existente în ţările partenere, favorizării dezvoltării cooperării transnaÅ£ionale ÅŸi ameliorării răspunsurilor aduse problemelor copiilor străzii.

Obiectivele proiectului:

Ø  Stabilirea unei cooperări între diferiÅ£ii profesioniÅŸti ÅŸi organizaÅ£iile partenere;

Ø  Identificarea ÅŸi armonizarea de bune practici în domeniul intervenÅ£iei ÅŸi formării profesionale în cele patru ţări partenere în vederea îmbunătăţirii răspunsurilor la problemele copiilor străzii ÅŸi în stradăîn Europa

ؠ Dezvoltarea de instrumente comune de formare pentru profesioniştii din diferitele ţări, confruntaţi adesea cu realităţi similare

Parteneri principali:

               AsociaÅ£ia La Voix de l’Enfant din FranÅ£a,

               AsociaÅ£ia Stea din România,

               Associacion Catalana per la Infancia Maltractada din Spania

               Save the Children din Italia

În cadrul acestui proiect AsociaÅ£ia Stea a asigurat realizarea unui număr de 27 de mobilităţi constând în vizite de schimb de experienţă / participare la conferinţă care au avut loc în FranÅ£a, Italia ÅŸi Spania având posibilitatea de a descoperii metodele de lucru folosite în ţările partenere în munca cu copii străzii sau pe stradă ÅŸi de a construi noi modele de acÅ£iune în urma colaborării.

În cadrul proiectului a fost constituit un Comitet NaÅ£ional, format din profesioniÅŸti care lucrează cu copiii străzii ÅŸi/sau în stradă pentru evaluarea stării actuale a sistemelor de intervenÅ£ie pentru acest public ÅŸi a formării celor care lucrează în acest domeniu.

La întâlnirile Comitetului NaÅ£ional au participat reprezentanÅ£i ai majorităţii instituÅ£iilor ÅŸi organizaÅ£iilor neguvernamentale cu atribuÅ£ii în acest domeniu: AsociaÅ£ia Sprijinirea Integrării Sociale (ASIS), din BucureÅŸti, OrganizaÅ£ia SalvaÅ£i Copiii filiala IaÅŸi, FundaÅ£ia Vis de Copil din Arad, FundaÅ£ia de Voluntari Somaschi din Baia Mare, Organizatia Umanitara Concordia din Bucuresti, Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare (Centrul Social de Urgenţă Satu Mare), Centrul de Prevenire Evaluare ÅŸi Consiliere Antidrog Satu Mare, Centrul de Asistenţă ÅŸi IntervenÅ£ie a Victimelor Traficului de Persoane, Abuzului, Neglijării ÅŸi Exploatării din cadrul DirecÅ£iei Generale de Asistenţă Socială ÅŸi ProtecÅ£ia Copilului Satu Mare.

Grupul de specialiÅŸti a avut ca principală activitate analiza ÅŸi interpretarea datelor obÅ£inute în urma aplicării chestionarelor din  studiul cu privire practicile profesionale, metodele de intervenÅ£ie folosite de organizaÅ£iile ÅŸi instituÅ£iile care lucrează cu copiii străzii în România ÅŸi formarea pe care o au cei care lucrează în acest domeniu. AceeaÅŸi activitate a fost derulată ÅŸi de către partenerii străini în FranÅ£a, Italia ÅŸi Spania, rezultatele obÅ£inute au fost prezentate în cadrul publicaÅ£iei finale comune, care a permis realizarea unei comparaÅ£ii între sistemele de intervenÅ£ie cu copiii străzii ÅŸi posibilităţile de formare existente în diferitele ţări punând în valoare modele de bună practică identificate.

SpecialiÅŸti din Satu Mare, Baia Mare ÅŸi BucureÅŸti au reprezentat România la ConferinÅ£a internaÅ£ională finală a proiectului „La formation des professionnels travaillant avec les enfants des rues et dans la rue” (Formarea profesioniÅŸtilor care lucreazăcu copiii străzii ÅŸi în stradă). Evenimentul a avut loc în data de 8 iulie, la Paris, ÅŸi a reunit specialiÅŸti din FranÅ£a, România, Italia ÅŸi Spania care lucrează cu copiii străzii, reprezentanÅ£i ai unor universităţi ÅŸi instituÅ£ii de formare profesională care asigură pregătirea diferitelor tipuri de profesioniÅŸti care lucrează cu copiii străzii, precum ÅŸi reprezentanÅ£i ai factorilor de decizie politică din FranÅ£a.

ConferinÅ£a a fost structurată pe două mari teme: cea a sistemului de intervenÅ£ie ÅŸi a serviciilor sociale existente la nivelul celor 4 ţări europene pentru copiii străzii ÅŸi copiii în stradă, respectiv, cea privind posibilităţile de formare a profesioniÅŸtilor care lucrează cu aceÅŸtia. ConferinÅ£a a avut un pronunÅ£at caracter participativ, alternând prezentările elaborate de diverÅŸii invitaÅ£i, cu dezbateri de tip „masă rotundă” care au oferit posibilitatea implicării active a participanÅ£ilor ducând la continuarea schimbului de experienţă ÅŸi a reflecÅ£iei cu privire la nevoile de formare ÅŸi modalităţile concrete de îmbunătăţire a programelor de formare existente la nivel european.

Un accent deosebit a fost pus pe transmiterea concluziilor, respectiv a recomandărilor ÅŸi a propunerilor elaborate de specialiÅŸtii implicaÅ£i în proiect, accentuând nevoia de a întări ÅŸi de a dezvolta programele de formare specifică pentru profesioniÅŸtii care se ocupăde copiii ÅŸi adolescenÅ£ii aflaÅ£i pe stradă ÅŸi în stradă, conÅŸtientizând faptul că aceÅŸti minori se deplasează dintr-o Å£ară în alta ÅŸi că există o mare necesitate de a armoniza la nivel european programele de formare specifică.

În data de 28 iulie 2011, AsociaÅ£ia Stea a organizat ConferinÅ£a NaÅ£ională „Formarea profesioniÅŸtilor care lucrează cu copiii străzii ÅŸi în stradă”. Scopul evenimentului a fost acela de a promova modelele de bune practici în ceea ce priveÅŸte sistemul de intervenÅ£ie ÅŸi formarea profesioniÅŸtilor care lucrează cu copiii străzii ÅŸi în stradă, identificate pe parcursul proiectului, în FranÅ£a, Italia, Spania ÅŸi România, de a dezbate împreună cu participanÅ£ii priorităţile de acÅ£iune cu privire la nevoile de formare specifică a profesioniÅŸtilor din România ÅŸi de a continua schimbul de experienţă ÅŸi reflecÅ£ia cu privire la modalităţile concrete de îmbunătăţire a programelor de formare existente în Å£ara noastră.

Cu această ocazie a avut loc ÅŸi lansarea versiunii în limba română a publicaÅ£iei finale, realizate în cadrul proiectului, care este un instrument în care specialiÅŸtii din domeniu vor găsi informaÅ£ii cu privire la sistemele de intervenÅ£ie cu copiii străzii (politici sociale, cadrul legislativ, servicii publice ÅŸi private) existente în România, FranÅ£a, Italia ÅŸi Spania ÅŸi starea actuală a formării iniÅ£iale ÅŸi continue a profesioniÅŸtilor care lucrează cu copiii străzii ÅŸi în stradă.

PublicaÅ£ia prezintă rezultatele muncii partenerilor din cele patru ţări care, pe parcursul schimburilor de experienţă realizate în cei doi ani de implementare a proiectului, au identificat nevoile de formare a profesioniÅŸtilor din acest domeniu ÅŸi au elaborat recomandări de îmbunătăţire a formării, respectiv propuneri cu privire la conÅ£inutul de bază a programelor de formare specializată necesară dezvoltării unor competenÅ£e specifice pentru o mai bună adaptare a intervenÅ£iei la nevoile ÅŸi caracteristicile copiilor străzii ÅŸi în stradă.

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Acest comunicat reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziţie la telefon 0361-884330. Persoana de contact: Cristina-Maria Bala, Director, E-mail: asociatiastea@gmail.com.


 

    

Toate drepturile rezervate ® 2018 asociatiasteasm.ro - by solcreation