Atelier ocupaţional pentru sprijinirea incluziunii copiilor si tinerilor străzii


 
Proiect – “Atelier ocupaÅ£ional pentru sprijinirea incluziunii copiilor si tinerilor străzii”

Proiectul s-a derulat la Satu Mare în perioada 1 iulie 2010 – 30 iunie 2011 ÅŸi a fost co-finanÅ£at de către FundaÅ£ia SoroÅŸ România, prin intermediul programului “Fondul de Urgenţă”, Consiliul Local Satu Mare prin intermediul SPAS Satu Mare ÅŸi asociaÅ£iile Popica Onlus din Italia ÅŸi Croire Que Tout Est Possible din FranÅ£a.

Acest proiect face parte dintr-un amplu program iniÅ£iat în primăvara anului 2009 numit „StradAlternativa”, condus de AsociaÅ£ia Stea, Popica Onlus din Italia ÅŸi Solidarite Enfance Roumanie din FranÅ£a, care urmăreÅŸte sprijinirea unei graduale integrări sociale a copiilor ÅŸi tinerilor străzii printr-un mecanism complex de intervenÅ£ie socialăce cuprinde 3 etape : contactul stradal prin unitatea mobilă, centrul de zi ÅŸi locuinÅ£a protejată.

Proiectul „Atelier ocupaÅ£ional pentru sprijinirea incluziunii copiilor si tinerilor străzii” s-a adresat beneficiarilor din centrul de zi al asociaÅ£iei ÅŸi a celor din locuinÅ£a protejată urmărind pe de o parte diminuarea decalajelor în domeniul educaÅ£iei, dezvoltăriii abilităţilor de viaţă, informarii, orientarii ÅŸi incluziunii sociale între copiii ÅŸi tinerii strazii din Satu Mare ÅŸi cei din comunitatea locală ÅŸi pe de altă parte dezvoltarea competenÅ£elor echipei AsociaÅ£iei Stea de realizare de programe de consiliere ÅŸi terapie ocupaÅ£ională care să determine dezvoltarea abilităţilor beneficiarilor, creÅŸterea stimei de sine ÅŸi a motivaÅ£iei pentru incluziune socială.

Pe parcursul celor 12 luni de implementare a proiectului, un număr total de 64 de copii ÅŸi tineri ai străzii din Satu Mare cu vârste între 7 ÅŸi 35 de ani au beneficiat de servicii sociale, educaÅ£ionale ÅŸi medicale direcÅ£ionate pe 4 mari domenii : igienă, sănătate ÅŸi reducerea riscurilor de transmitere a bolilor cu transmitere sexuală ÅŸi a virusului hepatitei B; alfabetizare ÅŸi dezoltarea deprinderilor de matematice de bază; dezvoltarea abilităţilor de integrare în câmpul muncii ÅŸi formarea competenÅ£elor profesionale în meseria de impletitor nuiele ÅŸi alte meÅŸteÅŸuguri.

Majoritatea activităţilor directe cu beneficiarii în cadrul proiectului s-au desfăşurat la centrul de zi al AsociaÅ£iei Stea din Satu Mare cu un program de 4 ore ÅŸi jumătate pe zi luni până vineri în intervalul orar 10.00 – 14.30. Programul zilnic pe perioada de funcÅ£ionare a centrului de zi a cuprins următoarele momente principale : activităţi practice de igienă, activităţi de alfabetizare / activităţi de socializare, activităţi de consiliere de grup / activităţi de instruire în tehnici meÅŸteÅŸugăreÅŸti, masă, activităţi de consiliere individuală / activităţi de socializare ÅŸi animaÅ£ie socio-educativă. Activitatile educative au fost realizate după un plan de acÅ£iune având următoarea structură : consiliere de grup în domeniul igienei ÅŸi sănătăţii - de două ori pe săptămână, instruire pentru formarea de deprinderi de lucru folosind tehnici meÅŸteÅŸugăreÅŸti - o dată pe săptămână până în luna februarie inclusiv / activităţi de terapie ocupaÅ£ională în atelierul meÅŸteÅŸugăresc – de 2 până la 4 ori pe săptămână în perioada martie - iunie, consiliere de grup în domeniul integrării profesionale - o dată pe săptămână, consiliere de grup pe teme de educaÅ£ie sexuală - o dată pe săptămână. De asemenea în funcÅ£ie de cerinÅ£e ÅŸi de nevoile exprimate de către copii ÅŸi tineri, echipa educativă a realizat zilnic activităţi de consiliere individuală cu aceÅŸtia.

Cu sprijinul domnului doctor Micul Nicolae Sorin, partener al asociaÅ£iei în calitate de preÅŸedinte al asociaÅ£iei GIR Satu Mare, copiii ÅŸi tinerii implicaÅ£i în proiect au beneficiat de servicii medicale de bază fiind consultaÅ£i cel puÅ£in o dată pe semestru, au primit tratament, în caz de nevoie, pentru diferitele afecÅ£iuni de care au suferit, iar 17 dintre ei au primit vaccin anti-hepatită B, antigripal ÅŸi alte maladii transmisibile, reducându-se astfel riscurile de transmitere a unor boli grave în comunitate.

În parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare ÅŸi Consiliere Antidrog din Satu Mare, beneficiarii proiectului au fost consiliaÅ£i de către specialiÅŸtii centrului în vederea informării ÅŸi sensibilizării lor cu privire la efectele nocive ale drogurilor asupra sănătăţii ÅŸi alternative de a reduce ÅŸi chiar de a renunÅ£a la droguri.

În parteneriat cu asociaÅ£ia Solidarite Enfance Roumanie, organizaÅ£ie care pune la dispoziÅ£ie AsociaÅ£iei Stea spaÅ£iul în care funcÅ£ionează centrul de zi, 17 dintre copiii ÅŸi tinerii, beneficiari proiectului, au avut oportunitatea de a pune în practică abilităţile ÅŸi cunoÅŸtinÅ£ele dobândite în cadrul activităţilor educaÅ£ionale, participând la tabere organizate în judeÅ£ul Satu Mare de către voluntari francezi de la liceul Franklin din Paris. Pe lângă faptul că au reprezentat adevărate cure de dezintoxicare având în vedere regula de bază privind interzicerea consumului de alcool ÅŸi droguri, taberele au fost prin excelenţă mijloace de educaÅ£ie pentru igienă ÅŸi sănătate, copiii ÅŸi tinerii participanÅ£i fiind responsabilizaÅ£i să aplice ÅŸi acele reguli de igienă pe care în mod curent nu pot să le exerseze la centrul de zi.

Atelierul de terapie ocupaÅ£ională ÅŸi activităţile de instruire cu privire la tehnicile meÅŸteÅŸugăreÅŸi ÅŸi au fost conduse de către formatori din cadrul partenerului nostru, AsociaÅ£ia Culturală Aranykapu, care ne-au sprijinit ÅŸi în acÅ£iunile de promovare a rezultatelor muncii copiilor ÅŸi tinerilor străzii în comunitate. Astfel, în cadrul a două evenimente : Târgul de Crăciun (în perioada 20 – 23 decembrie 2010, desfăşurat pe una dintre străzile pietonale din centrul oraÅŸului Satu Mare) ÅŸi expoziÅ£ia „MeÅŸteÅŸugArt – PotenÅ£ialul creator al copiilor ÅŸi tinerilor străzii” (în perioada 27 iunie – 3 iulie 2011, găzduită de Muzeul JudeÅ£ean din Satu Mare), am avut posibilitatea de a transmite mesaje nediscriminsare în comunitate faţă de copiii ÅŸi tinerii străzii, demonstând că aceÅŸtia sunt dornici să înveÅ£e ÅŸi să evolueze ÅŸi au potenÅ£ial să muncească ÅŸi să se integreze în societate.

Având în vedere rezultatele deosebite obÅ£inute la nivelul dezvoltării abilităţilor de viaţă a copiilor ÅŸi tinerilor străzii, a creÅŸterii motivaÅ£iei lor pentru schimbare prin implicarea în atelierul meÅŸteÅŸugăresc ÅŸi realizarea de obiecte artizanale cu un real potenÅ£ial de valorificare, AsociaÅ£ia Stea va continua acest tip de activitate urmărind ca pe termen mai lung să căutăm soluÅ£ii pentru a o dezvolta în cadrul unei întreprinderi sociale.

    

Toate drepturile rezervate ® 2018 asociatiasteasm.ro - by solcreation