Faţă în faţă cu drogurile

 


 

 

 

 

Proiectul a fost iniÅ£iat de un grup compus din 2 tineri de liceu din cadrul Colegiului NaÅ£ional „Mihai Eminescu” ÅŸi 2 specialiÅŸti din cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare ÅŸi Consiliere Antidrog Satu Mare. Proiectul, desfăşurat în perioada 1 martie 2010 – 31 martie 2011 în judeÅ£ul Satu Mare, a fost finanÅ£at de către AgenÅ£ia NaÅ£ională pentru Programe Comunitare în Domeniul EducaÅ£iei ÅŸi Formării Profesionale, prin intermediul Programului European „Tineret în acÅ£iune”.

Parteneri în cadrul proiectului:

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Satu Mare, Asociaţia Stea Satu Mare, Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare şi Centrul Judeţean de Resurse şi AsistenţăEducaţionalăSatu Mare.

Obiectivul proiectului:

Promovarea comportamentelor dezirabile social ÅŸi prevenirea antrenării în comportamente de consum de droguri ale tinerilor prin implicarea activăîn activităţi antidrog

Obiective specifice:

1. Crearea unei puternice ÅŸi active reÅ£ele formatădin 15 tineri voluntari, pentru a întreprinde acÅ£iuni de informare ÅŸi educare în rândul tinerilor de aceeaÅŸi vârstă

2. Sprijinirea tinerilor voluntari în formarea de competenÅ£e ÅŸi abilităţi necesare realizării de materiale educative cu tematicăantidrog;

3. Sensibilizarea ÅŸi educarea populaÅ£iei ÅŸcolare în scopul evitării consumului experimental/recreaÅ£ional de droguri ÅŸi trecerii de la acesta la cel regulat.

Activităţi desfăşurate în cadrul proiectului:

S-a creat o reÅ£ea de tineri voluntari formatădin 15 elevi de liceu, care pe parcursul proiectului au organizat ÅŸi desfăşurat campanii de prevenire a consumului de tutun, alcool ÅŸi droguri în rândul altor tineri din JudeÅ£ul Satu Mare.

În perioada 5-7 noiembrie 2010 tinerii voluntari au participat la un curs de formare în domeniul prevenirii consumului de droguri, într-un mediu extraÅŸcolar, propice educaÅ£iei non-formale. Tinerii au fost formaÅ£i de către specialiÅŸtii Centrului de Prevenire, Evaluare ÅŸi Consiliere Antidrog Satu Mare.

Rezultate:

Ø în cadrul atelierului de fotografie: mai multe fotografii antidrog, din care au fost selectate un număr de 30, care au fost transpuse în douătipuri de calendare ÅŸi care au făcut obiectul unor dezbateri ÅŸi expoziÅ£ii cu tematică antidrog;

Ø în cadrul atelierelor de film ÅŸi spot publicitar: mai multe lucrări din care s-au ales douăfilme de scurt metraj, un reportaj respectiv douăspoturi cu tematicăantidrog, care au fost mediatizate pe posturile de televiziune locale ÅŸi care au făcut obiectul unor dezbateri ÅŸi expoziÅ£ii cu tematicăantidrog;

Ø  Au fost organizate campanii antidrog de către tinerii voluntari, în licee ÅŸi comunitate care au constat în:

Ø  o expoziÅ£ie publicăcu fotografiile realizate de tineri în cadrul atelierului de creaÅ£ie

Ø  mai multe expoziÅ£ii de fotografie în liceele din muncipiul Satu Mare

Ø  mediatizarea spoturilor ÅŸi filmelor de scurt metraj în mass-media locală·dezbateri pe tema consumului de droguri în liceele ÅŸi centrele de zi din cadrul organizaÅ£iilor neguvernamentale din judetul Satu Mare.

    

Toate drepturile rezervate ® 2018 asociatiasteasm.ro - by solcreation