StradAlternativa

Organizaţii implementatoare

              AsociaÈ›ia Stea, Satu Mare (Romania)

             Popica Onlus, Roma (ITALIA)

              Solidarité Enfance Roumanie, Pars (FranÅ£a)

 

Parteneri

              AsociaÅ£ia Grenoble Isere Roumanie (FranÅ£a)

              Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare

              AsociaÅ£ia GIR 2003 Satu Mare

Durata Proiectului

                 5 ani (din Aprile 2009 până în Martie 2014)

Locul de implementare

Proiectul este implementat în Satu Mare, în nordul României.

Activităţile prevăzute sunt în mare parte desfăşurate în casa Saint Louis De Gonzague, spaÅ£iu pus la dispoziÅ£ie de către Solidarité Enfance Roumanie. Casa, care cuprinde centrul de zi, apartamentul social ÅŸi biroul operativ al AsociaÅ£iei Stea este compus din :

·      Parter (aproximativ 120 mp): 2 săli de activităţi, 1 bucătărie cu sală de mese, 1 birou, 2 băi pentru fete ÅŸi băieÅ£i;

·      O mansardă (aproximativ 100 mp): 3 dormitoare, 2 băi pentru fete ÅŸi separat pentru băieÅ£i;

·      O curte (aproximativ 800 mp).

Obiectiv general

Obiectivul general al Proiectului este acela de a reduce amploarea fenomenului “copiii străzii” în România, prin integrarea socială (familială, ÅŸcolară, profesională) a copiilor ÅŸi tinerilor.

Obiectivul specific al proiectului

Proiectul îÅŸi propune să favorizeze incluziunea socială ÅŸi sanitară a 100 de copii ÅŸi tineri (cu vârste cuprinse între 0 ÅŸi 30 de ani) care trăiesc pe stradă în Satu Mare, în nordul României, intervenind în aceelaÅŸi timp în plan social ÅŸi formativ-educativ, respectiv, în ceea ce priveÅŸte orientarea ÅŸi medierea accesului acestora la serviciile socio-sanitare disponibile în comunitate.

Grupul ţintă şi beneficiari indirecţi

Grupul Å£intă (sau beneficiari direcÅ£i) este alcătuit din 100 de copii ÅŸi tineri cu vârste cuprinse între 0 ÅŸi 30 de ani, care trăiesc în mediul străzii în municipiul Satu Mare, situat în judeÅ£ul cu aceelaÅŸi nume din nord-vestul României, aproape de frontierele cu Ungaria ÅŸi cu Ucraina.

Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt :

·       ceillalÅ£i mebrii ai familiilor ÅŸi ai grupurilor în care trăiesc beneficiarii direcÅ£i;

·       comunitatea locală, sensibilizată cu privire la schimbarea atitudinii faţă de beneficiarii direcÅ£i;

·       comunitatea internaÅ£ională, informată ÅŸi implicată în acÅ£iuni de sensibilizare ÅŸi promovare legate de proiect.

 

UNITATEA MOBILÄ‚

Unitatea mobilă construieÅŸte prima punte de legătură între copiii ÅŸi tinerii străzii ÅŸi comunitate.

Scopurile intervenţiei :

v  Identificarea zonelor în care există populaÅ£ie ce trăieÅŸte în condiÅ£ii de stradă.

v  Monitorizarea ÅŸi realizarea unei analize periodice a fenomenului „copiii străzii” la Satu Mare.

v  CâÅŸtigarea încrederii copiilor ÅŸi tinerilor străzii în echipa asociaÅ£iei.

v  Ameliorarea condiÅ£iilor de viaţă în stradă.

v  Informare ÅŸi medierea legăturii dintre copiilor ÅŸi tinerilor străzii ÅŸi instituÅ£iile sau organizaÅ£iile medicale, de asistenţă socială ÅŸi socioprofesională.

v  ÎnsoÅ£irea copiilor ÅŸi tinerilor realizarea demersurilor pentru obÅ£inerea documentelor de identitate.

v  Încurajare pentru schimbare ÅŸi sprijinirea copiilor ÅŸi tinerilor să-ÅŸi recâÅŸtige încrederea ÅŸi stima de sine.

v  Motivarea ÅŸi atragerea copiilor spre activităţile centrului de zi.

Servicii sociale primare :

ؠ Identificarea nevoii sociale a copiilor şi tinerilor străzii

ؠ Informare despre drepturi şi obligaţii

Ø  Măsuri ÅŸi acÅ£iuni de urgenţă în vedrea reducerii efectelor situaÅ£iilor de criză

Ø  Măsuri ÅŸi acÅ£iuni de sprijin în vedere a menÅ£inerii în comunitate a copiilor ÅŸi tinerilor străzii

Ø  Servicii de consiliere în stradă

Servicii sociale specializate :

ؠ Mediere socială

Activităţi principale : 

§  Vizite zilnice în stradă (3 ore / zi de luni până vineri)

§  Identificare ÅŸi monitorizarea situaÅ£iei persoanelor de pe stradă în parteneriat cu SPAS Satu Mare (Serviciul Public de Asistenţă Socială) Satu Mare (1 dată pe săptămână)

§  Consiliere ÅŸi mediere pentru obÅ£inerea drepturilor sociale ÅŸi informare cu privire la serviciile din comunitate

§  Consilierea ÅŸi medierea accesului copiilor ÅŸi tinerilor la servicii medicale

 

CENTRUL DE ZI

Centrul de zi are prin excelenţă rol educativ, de socializare ÅŸi de învăţare de reguli fiind o etapă intermediară între stradă ÅŸi locuinÅ£a protejată. Programul de lucru este de 4 ore pe zi de luni până vineri ÅŸi are o capacitate de 15 - 20 de locuri destinate copiilor ÅŸi tinerilor străzii cu vârste între 8 ÅŸi 35 de ani.

Scopurile intervenţiei :

v  Implicarea copiilor/tinerilor într-un program regulat de activităţi socio-educative în urma asigurării unor condiÅ£ii minime legate de nevoile lor de bază (hrană, sănătate, securitate).

v  CreÅŸterea stimei de sine a beneficiarilor.

v  Învăţarea regulilor de comportament ÅŸi a valorilor sociale fundamentale.

v  Reducerea frecvenÅ£ei comportamentelor cu grad sporit de risc (cerÅŸetorie, consum de alcool ÅŸi droguri, prostituÅ£ie, violenţă).

v  ConÅŸtientizarea necesităţii de a se îngriji de propria persoană ÅŸi dezvoltarea deprinderilor de asigurare unei bune igiene corporale ÅŸi vestimentare.

v  Învăţarea metodelor contraceptive ÅŸi de prevenire a BTS.

v  Scăderea analfabetismului.

v  ObÅ£inerea actelor de identitate ÅŸi a celor de stare civilă.

v  CreÅŸterea motivaÅ£iei pentru schimbare ÅŸi pregătirea pentru integrarea ÅŸcolară ÅŸi profesională.

Servicii sociale primare :

ؠ Identificarea nevoii sociale a copiilor şi tinerilor străzii

ؠ Informare despre drepturi şi obligaţii

Ø  Măsuri ÅŸi acÅ£iuni de sprijin în vedere a menÅ£inerii în comunitate a copiilor ÅŸi tinerilor străzii

Ø  Servicii de consiliere

Servicii sociale specializate :

ؠ Suport şi asistenţă pentru copiii şi tinerii străzii

Ø  EducaÅ£ie informală extra curriculară pentru copiii ÅŸi tinerii străzii în funcÅ£ie de nevoia fiecărei categorii

ؠ Asistenţă şi suport pentru copiii şi tinerii străzii

ؠ Sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională

Ø  Îngrijire social-medicală

ؠ Mediere socială

Ø  Consiliere în cadrul centrului de zi

Activităţi principale : 

§  Consiliere ÅŸi mediere în diverse domenii (servicii medicale, acte de identitate, loc de muncă).

§  Activităţi practice de dezvoltare a deprinderilor de igienă ÅŸi sănătate (prevenire ÅŸi tratare boli, spălat pe mâini, dinÅ£i, duÅŸ de două ori pe săptămână, spălat haine).

§  Activităţi educaÅ£ionale : alfabetizare, socotit, informaÅ£ii practice de cultură generală în diverse domenii (ÅŸtiinÅ£ele naturii, educaÅ£ie civică, istorie).

§  Consiliere pentru reducerea comportamentelor cu grad ridicat de risc (consum de alcool ÅŸi droguri, cerÅŸetorie, prostituÅ£ie, infracÅ£ionalitate).

§  EducaÅ£ie comportamentală (deprindere de reguli, comunicare ÅŸi relaÅ£ionare).

§  EducaÅ£ie sexuală ÅŸi distribuire de materiale profilactice.

§  Pregătire pentru integrare profesională sau ÅŸcolară.

§  Pregătire pentru intrarea în locuinÅ£a protejată.

§  Socializare prin activităţi ÅŸi proiecte de animaÅ£ie socio-educativă.

 

APARTAMENTUL SOCIAL

Apartamentul social răspunde nevoilor de bază ale tinerilor permiÅ£ându-le acestora să se concentreze pe integrarea socială în urma obÅ£inerii unui loc de muncă stabil ÅŸi dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă. Are o capacitate de 6 locuri asigurând servicii sociale de tip rezidenÅ£ial pe o durată de până la 2 ani, pentru tineri cu vârste între 18 ÅŸi 35 ani cu experienţă de viaţă în stradă.

Scopurile intervenţiei:

v  Implicarea aprofundată a tinerilor în acÅ£iuni de integrare socială. 

v  Eliminarea abuzului de alcool ÅŸi droguri, recurgerii la cerÅŸit ÅŸi prostituÅ£ie 

v  Dezvoltarea abilităţilor de viţă ale beneficiarilor ÅŸi capacitatea lor de autodeterminare

v  Respectarea regulilor de comportament ÅŸi convieÅ£uire

v  CreÅŸterea gradului de autonomie ÅŸi independenţă (inclusiv din punct de vedere financiar).

v  Gestionarea eficientă a resurselor (din apartament ÅŸi a celor personale) 

v  Integrarea socială în urma dobândirii unui grad ridicat de independenţă.

Servicii sociale primare :

ؠ Identificarea nevoii sociale a copiilor şi tinerilor străzii

ؠ Informare despre drepturi şi obligaţii

Ø  Măsuri ÅŸi acÅ£iuni de sprijin în vedere a menÅ£inerii în comunitate a copiilor ÅŸi tinerilor străzii

Ø  Servicii de consiliere

Servicii sociale specializate :

ؠ Suport şi asistenţă pentru tinerii străzii

Ø  EducaÅ£ie informală extra curriculară pentru copiii ÅŸi tinerii străzii în funcÅ£ie de nevoia fiecărei categorii

ؠ Asistenţă şi suport pentru străzii

ؠ Sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională

Ø  Îngrijire social-medicală

ؠ Mediere socială

ؠ Consiliere socială

Activităţi principale:

§  Consiliere pentru reducerea comportamentelor cu grad ridicat de risc (consum de alcool ÅŸi droguri, cerÅŸetorie, prostituÅ£ie, infracÅ£ionalitate).

§  Consiliere vocaÅ£ională, dezvoltarea deprinderilor, orientare ÅŸi mediere pentru integrarea profesională.

§  Activităţi de dezvoltare a deprinderilor gospodăreÅŸti.

§  Activităţi de formare a deprinderilor de viaţă independentă.

§  Activităţi igienico-sanitare, educaÅ£ie sexuală ÅŸi mediere pentru acces la servicii medicale.

§  Activităţi de sprijin, instruire ÅŸi ÅŸcolarizare.

§  Activităţi de socializare.

§  Activităţi de pregătire a tinerilor pentru ieÅŸirea din Apartamentul social.

§  Monitorizarea beneficiarilor ieÅŸiÅ£i din locuinÅ£a protejată.

    

Toate drepturile rezervate ® 2018 asociatiasteasm.ro - by solcreation