Campanie de promovare a valorilor cetăţeniei şi civismului în comunităţile Satu Mare şi Mădăras

În perioada martie – noiembrie 2013 AsociaÅ£ia Stea derulează în parteneriat cu AsociaÅ£ia Solidarite Enfance Roumanie din FranÅ£a proiectul intitulat „Campanie de promovare a valorilor cetăţeniei ÅŸi civismului în comunităţile Satu Mare ÅŸi Mădăras”, finanÅ£at de către organizaÅ£ia la Voix De l’Enfant din FranÅ£a.
Proiectul are ca scop promovarea valorilor cetăţeniei ÅŸi civismului în comunităţile Satu Mare ÅŸi Mădăras în scopul de a creÅŸte toleranÅ£a, solidaritatea, respectul faţă de ceilalÅ£i ÅŸi de a promova o atitudine de implicare activă a cetăţenilor în viaÅ£a de zi cu zi a comunităţilor pentru combaterea discriminării copiilor ÅŸi tinerilor străzii ÅŸi a populaÅ£iei de etnie romă.
Principalele activităţi derulate în cadrul proiectului sunt :
·      Progam săptămânal de activităţi educative pe teme legate de cetăţenie ÅŸi civism derulat în cadrul centrului de zi al AsociaÅ£iei Stea cu copii ÅŸi tineri ai străzii
·      Program lunar de activităţi educative pe teme legate de cetăţenie ÅŸi civism derulat cu elevii ÅŸcolii generale de la Mădăras
·      Construirea ÅŸi implementarea de către copiii ÅŸi tinerii străzii a unui proiect de solidaritate socială în beneficiul altor copii ÅŸi tineri derulat în parteneriat cu AsociaÅ£ia Langdon Down Transilvania din Satu Mare
·      Concurs de desene ÅŸi eseuri pe tema promovării valorilor cetăţeniei ÅŸi civismului
·      Campanie de promovare a valorilor cetăţeneÅŸti la Satu Mare cuprinzând următoarele activităţi:
o     Spectacol de teatru pe tema toleranÅ£ei ÅŸi anti-discriminării
o     MarÅŸ organizat pe străzile din municipiul Satu Mare cu mesaje anti-discriminare ÅŸi de promovare a drepturilor copiilor ÅŸi tinerilor străzii
o     « Ziua porÅ£ilor deschise » la AsociaÅ£ia STEA propunând vizitatorilor o serie de activităţi având ca temă centrală “cetăţenia”
o     Turneu de fotbal « Cupa anti-discriminării copiilor ÅŸi tinerilor străzii”
o    Spot radio cu mesaje de nediscriminare a copiilor ÅŸi tinerilor străzii
·      Campanie de promovare a valorilor cetăţeneÅŸti la Mădăras cuprinzând următoarele activităţi:
o     Spectacol de promovare a valorilor cetăţeniei ÅŸi patriotismului prezentat de copiii de la ÅŸcoala generală din Mădăras cu ocazia Zilei NaÅ£ionale a României
o     « Ziua porÅ£ilor deschise » la ÅŸcoala generală din Mădăras propunând vizitatorilor o serie de activităţi având ca temă centrală “cetăţenia
o     ExpoziÅ£ie de desene realizate în cadrul concursului pe tema promovării valorilor cetăţeniei ÅŸi civismului
o     Ziua competiÅ£iilor sportive (ping-pong ÅŸi fotbal) la Mădăras având ca temă centrală “toleranÅ£a”
o     Ziua împărtăşirii valorilor cetăţeneÅŸti ale bunicilor vs. valorile contemporane
o     Distribuirea de afiÅŸe ÅŸi pliante cu privire la promovarea valorilor cetăţeniei ÅŸi civismului
Acest proiect pemite AsociaÅ£iei Stea o mai bună mediatizare a acÅ£iunilor sale ÅŸi valorizarea voluntariatului tinerilor ÅŸi membrilor comunităţii în sprijinirea incluziunii copiilor ÅŸi tinerilor străzii ÅŸi a celor de etnie romă aflaÅ£i în dificultate.
Proiectul se bazează pe implicarea copiilor ÅŸi tinerilor străzii ÅŸi a copiilor de la ÅŸcoala generală din Mădăras în derularea tuturor activităţilor dezvoltând competenÅ£elor lor civice, spiritul de solidaritate ÅŸi sentimentul de apartenenţă la comunitatea locală.
__________________________________________________________________________________________________
La Voix De l’Enfant este o asociaÅ£iei federativă a cărei scop este “ascultarea ÅŸi apărarea oricărui copil aflat in orice fel de suferinţă ÅŸi indiferent unde se fală”. Aceasta intervine prin intermediul asociaÅ£iilor sale membre în aproape 100 de ţări. Prin statutul său de asociaÅ£ie federativă, la Voix De l'Enfant susÅ£ine cu sprijinul partenerilor săi financiari, acÅ£iuni pe termen scurt, mediu sau lung realizate de către asociaÅ£iile membre.
 
Solidarité Enfance Roumanie este o asociaÅ£ie în conformitate cu legea 1901 din FranÅ£a fondată în 1997 de către părinÅ£ii elevilor unui licei parizian. Ea acÅ£ionează în favoarea copiilor ÅŸi tinerilor aflaÅ£i în situaÅ£ii precare în regiunea Satu Mare din nord-vestul României. AsociaÅ£ia acÅ£ionează pentru respectarea drepturilor funadmentale ale copiilor participând la reintegrarea socială, profesională ÅŸi familială a copiilor ÅŸi tinerilor aflaÅ£i în situaÅ£ie de precaritate. Compusă în totalitate de către voluntari, Solidarité Enfance Roumanie acÅ£ionează prin intermediul a trei iniÅ£iative : - proiectul StradAlternativa, "o alternativă la viaÅ£a în stradă" – sponorizarea tinerilor aflaÅ£i în situaÅ£ie precară – tabere pentru tineri fără adăpost.
 
AsociaÅ£ia STEA este o organizaÅ£ie neguvernamentală înfiinÅ£ată în anul 2004 a cărei misiune este aceea de a contribui ÅŸi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecărui copil ÅŸi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile. AsociaÅ£ia Stea luptă împotriva cerÅŸetoriei ÅŸi a exploatării copiilor ÅŸi tinerilor susÅ£inându-i să devină independenÅ£i prin educaÅ£ie ÅŸi obÅ£inerea unui loc de muncă.
    

Toate drepturile rezervate ® 2018 asociatiasteasm.ro - by solcreation