Start pentru incluziune socială prin muncă

În perioada 1 aprilie 2014 – 30 aprilie 2016, AsociaÅ£ia Stea în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare È™i AgenÅ£ia JudeÅ£eană pentru Ocuparea ForÅ£ei de Muncă Satu Mare derulează proiectul „Start pentru incluziune socială prin muncă”. Proiectul este finanÅ£at prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro). Bugetul proiectului este de 69.125,54 Euro, din care 62.091,92 Euro finanÅ£are nerambursabilă ÅŸi 7.033,62 Euro contribuÅ£ia AsociaÅ£iei Stea ÅŸi a partenerilor săi.

For the English version of this project's webpage please click HERE

 

Proiectul are ca scop facilitarea integrării socio-profesionale a tinerilor fără adăpost prin creşterea adaptabilităţii lor pe piaţa muncii.

Obiectivele sunt :

Obiectiv 1 : Dezvoltarea abilităţilor de viaţă a 42 de tineri fără adăpost în decurs de  24 luni.

Obiectiv 2 : Formarea competenÅ£elor profesionale a 42 tineri fără adăpost în domeniul cultivării plantelor / agriculturii pe parcursul derulării proiectului.

Obiectiv 3 : Facilitarea dezvoltării abilităţilor de integrare socio-profesională a 42 de tineri fără adăpost prin crearea ÅŸi dezvoltarea unui program de terapie prin horticultură ÅŸi consiliere individuală în decurs de  21 luni.

Obiectiv 4 : CreÅŸterea capacităţii AsociaÅ£iei Stea de a sprijini incluziunea socio-profesională a tinerilor fără adăpost prin pregătirea înfiinţării unei afaceri de economie socială până la finalul proiectului.

Un aspect vital al muncii noastre cu persoanele vulnerabile este să reuÈ™im să le creÈ™tem stima de sine pentru a putea ei înÈ™iÈ™i să ajungă să facă paÈ™i spre integrarea socială. Prin proiectul „Start pentru incluziune socială prin muncă” am avut mai mult ca oricând puterea de a face acest lucru. Ne-am crescut capacitatea de furnizare a serviciilor sociale ÅŸi de bază menite să susÈ›ină incluziunea în muncă a persoanelor fără adăpost.

Am dezvoltat un program inovativ de terapie ocupaÈ›ională prin horticultură care a permis unui număr de 47 de beneficiari direcÈ›i să treacă printr-o experienţă similară muncii în condiÅ£ii protejate pentru a-ÅŸi dezvolta abilităţi ÅŸi mecanisme de adaptare necesare pentru o bună integrare viitoare pe piaÅ£a muncii.

Capacitare pentru a-È™i constui o viață mai bună – Povestea lui Zoli

Zoli este unul dintre primii tineri pe care voluntarii AsociaÈ›iei Stea l-au cunoscut pe stradă în 2004. Ajuns să trăiască împreună cu familia într-o clădire abandonată de pe malul SomeÈ™ului, după ce părinÈ›ii săi È™i-au pierdut locuinÈ›a, Zoli, s-a apucat rapid de consumul de aurolac ce îi asigura refugiul mental din realitatea cruntă în care trăia. În ciuda nenumăratelor încercări de a răspunde de-a lungul anilor solicitărilor lui de sprijin, situaÈ›ia sa a continuat să se agraveze. În zece ani, Zolti a ajuns să fie mai mult drogat decât treaz È™i să nu reuÈ™ească să vină în condiÈ›ii decente nici măcar pentru a beneficia de servicii de bază în cadrul centrului nostru de zi. Atunci când în 2014 i-am propus să participe la proiectul nostru de grădinărit alături de alÈ›i tineri ce trăiesc pe stradă din aceeaÈ™i zonă, nimeni nu mai îndrăznea să creadă că Zolti va fi capabil să respecte un program È™i să se implice. Însă terapia prin horticultură a avut într-adevăr puterea extrordinară de a-l determina să-È™i schimbe viaÈ›a. Astfel, din vara lui 2015, Zoli a ajuns să fie un om de bază al grupului de grădinărit, primul sosit la activități în fiecare dimineață, de multe ori chiar È™i înaintea asistenÈ›ilor sociali care deschideau centrul.

„Am fost uimită să-l văd pe Zoli atât de activ, responsabil È™i implicat. De când È™i-a găsit locul în cadrul grupului de grădinărit este un om schimbat. La început am fost sceptică să văd dezamăgirea pe care mi-o transmitea în zilele când nu aveam planificate activități practice în grădina din CurtuiuÈ™, apoi am înÈ›eles că pentru el acela a devenit un spaÈ›iu în care îÈ™i găseÈ™te echilibrul È™i care reuÈ™eÈ™te să-i dea un scop în viață” – Mirela Molnar, asistent social.

Zoli este unul dintre cei 47 de tineri fără adăpost care din 2014 încoace, au făcut progrese remarcabile de dezvoltare a abilităților necesare pentru a ieÈ™i din cercul vicios al vieÈ›ii în condiÈ›ii de stradă. Roadele muncii sale, sprijinul pe care îl are în cadrul programului de terapie prin horticultură È™i multiplele oportunități de valorizare a capacităților sale, l-au făcut în sfârÈ™it să creadă că È™i el este în stare să muncească  È™i să îÈ™i construiască un viitor mai bun.

 

 

Creşterea capacităţii Asociaţiei Stea de a sprijini incluziunea socio-profesională a persoanelor fără adăpost

Prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare, în martie 2015 AsociaÈ›ia Stea a obÅ£inut în concesiune pe 10 ani un teren de 1439 mp situat în Satu Mare pentru realizarea programului de terapie prin horticultură creat în cadrul acestui proiect È™i asigurarea sustenabilității acestuia pentru sprijinirea incluziunii în muncă a persoanelor marginalizate.

În martie 2016, 14 angajaÅ£i ÅŸi voluntari ai AsociaÅ£iei Stea,  È™i-au dezvoltat competenÈ›ele antreprenoriale în cadrul unui curs ce a permis planificarea în detaliu a activităților de sustenabilitate a proiectului. Din vara anului 2016, AsociaÈ›ia Stea este pregătită să lanseze o activitate de economie socială bazată pe producerea È™i comercializarea legumelor produse în cadrul grădinilor Stea. Pe termen mediu È™i lung, urmărim să creăm locuri de muncă protejate pentru susÈ›inerea activă a incluziuni sociale prin muncă a persoane vulnerabile.

31 de persoane, reprezentanÈ›i ai autorităților locale, ai unor ONG-uri È™i instituÈ›ii, dar È™i oameni interesaÈ›i să sprijine activitățile noastre de horticultură, au răspuns invitaÈ›iei de a participa la „Seminarul de promovare a economiei sociale È™i dezvoltare de parteneriate” pe care l-am organizat în aprilie 2016. Seminarul a oferit o excelentă oportunitate de dialog între factorii interesaÈ›i de domeniul economiei sociale: furnizori de servicii sociale, reprezentanÈ›i ai mediului de afaceri È™i ai autorităților publice, oameni din comunitate. Am avut bucuria de a primi asigurări din partea multor participanÈ›i cu privire la interesul de a cumpăra legumele ce urmează să fie valorificate de AsociaÈ›ia Stea, iar ASSOC Baia Mare ne-a făcut o propunere de dezvoltare a unui parteneriat prin care să preia produsele ce nu vor putea fi vândute clienÈ›ilor individuali la nivel local

Terapie ocupaÈ›ională – o È™ansă reală pentru integrarea în muncă

Pe baza evaluării nevoilor, beneficiarii, persoane fără adăpost, au fost implicaÅ£i în programul de terapie prin horticultură defăşurat în grădinile ÅŸi solariile amenajate în cadrul proiectului. Ei au lucratpe o gamă largă de obiective terapeutice: creÈ™terea nivelului de răbdare, toleranÈ›ei, echilibrului, coordonării motorie fine, învățării de informaÈ›ii noi, finalizării sarcinii, rezolvării de probleme, secvenÅ£ierii, memoriei, planificării, punctualităţii, asumării de responsabilităţi, socializării, comunicării, empatiei, muncii în echipă, gradului de relaxare ÅŸi bucuriei de a petrece timpul în mod activ.

În baza planurilor individuale de dezvoltare, ei au fost implicaÅ£i într-un program zilnic de activităţi care a început cu o reuniune de grup în vedere pregătirii emoÈ›ionale È™i practice pentru restul programului È™i a continuat cu 2 până la 4 ore de activități practice de grădinărit în funcÅ£ie de sezon.

Practic fiecare tânăr a fost implicat într-un ciclu terapeutic având 4 etape principale prezentate în graficul alăturat.

Prin acest program 47 au înregistrat diferite progrese în funcÈ›ie de obiectivele individuale urmărite:

 • -          È™i-au dezvoltat o atitudine pozitivă faţă de muncă
 • -          È™i-au È‹mbunătățit nivelul de răbdare la activități
 • -          È™i-au dezvoltat punctualitatea, seriozitatea, responsabilitatea
 • -          au dobândit competenÅ£e profesionale în domeniul cultivării legumelor în regim ecologic
 • -          È™i-au îmbunătățit dexteritatea de a munci în grădină È™i de a utiliza uneltele de grădinărit
 • -          È™i-au dezvoltat abilitățile pentru munca în echipă
 • -          È™i-au îmbunătățit deprinderile de a îndeplini sarcini
 • -          îÈ™i gestionează mai eficient frustrarea
 • -          si-au dezvoltat motricitatea si echilibrul prin diferite activități
 • -          È™i-au crescut nivelul de autoconÈ™tientizare, acceptare personală È™i stima de sine

 

Program de dezvoltare a abilităților de viață

Formarea ÅŸi dezvoltarea abilităţilor de viaţă reprezintă una dintre principalele căi de promovare a cunoÅŸtinÅ£elor, deprinderilor ÅŸi atitudinilor necesare tinerilor pentru a se descurca singuri în viaţă. Cei 47 tineri implicaÅ£i în proiect au avut oportunitatea să îÅŸi dezvolte abilităţile de viaţă ÅŸi să înveÅ£e într-un mediu deschis, bazat pe colaborare, muncă în echipă ÅŸi promovarea atitudinilor pro-sociale. Programul săptămânal le-aasigurat acestora implicarea intr-un proces de dezvoltare personală, socială ÅŸi de sănătate, centrat pe învăţare pentru acumularea cunoÅŸtinÅ£elor, deprinderilor ÅŸi atitudinilor, care le permite să ducă o viaţă sigură, sănătoasă ÅŸi responsabilă ca membri  valoroÈ™i ai societăţii.

Programul a fost axat pe 4 componente legate de dezvoltarea abilităților : sociale, emoÈ›ionale, cognitive È™i comportamentale Acesta a cuprins subactivități bazate pe metode noi de È‹nvățare: dezbaterea în grupuri ÅŸi perechi, joc de rol, vizionare de filme ÅŸi comentarea lor, exprimare grafică, imaginarea de situaÅ£ii, argumentarea, brainstorming, etc.

Programul de dezvoltare a abilităţilor de viaţă a sprijinit beneficiarii în abordarea diverselor probleme personale È™i sociale, sprijinindu-i să conÈ™tientizeze propriile atitudini față de acestea È™i să identifice modalități prin care îÈ™i pot rezolva problemele.

Consiliere pentru facilitarea integrării socio-profesionle

Programul a cuprins activități de informare È™i consiliere de grup organizate lunar de un reprezentant al AJOFM È™i activități de consiliere individuală realizate de către asistentul social din echipa de proiect. Temele abordate s-au axat pe: informare cu privire la piaÅ£a muncii ÅŸi drepturile agajatului ÅŸi ale angajatorului, criteriile alegerii unui loc de muncă È™i consiliere vocaÅ£ională, modalități de cautare a unui loc de muncă, explorarea ofertei de cursuri de calificare/recalificare È™i serviciile de care poate beneficia de la AJOFM orice persoană aflată în căutarea unui loc de munca, contractul de ucenicie, analiza ofertei de locuri de muncă vacante existente în judeÈ›, condiÈ›ii cerute de angajatori, rolul ITM, prezentarea evenimentelor de tip „bursa locurilor de muncă”.

47 de beneficiari au atins diferite stadii de dezvoltare a abilităților de integrare profesională:

 • -          au È‹nvățat ce este acela un CV È™i cum se întocmeÈ™te
 • -          au È‹nvățat cum trebuie să se prezinte la un interviu de angajare
 • -          au învățat cum È™i unde să îÈ™i caute un loc de muncă
 • -          au învățat diferite modalități prin care se pot informa cu privire la posturile vacante din judeÈ›
 • -          È™i-au descoperit punctele forte, învățând să se autocunoască È™i să-È™i descopere vocaÈ›ia

Pe parcursul proiectului 26 de beneficiari au realizat diferite tipuri de activități lucrative, majoritatea în calitate de zilieri.

Instruire cu privire la cultivarea legumelor în regim ecologic

Voluntarii francezi specializaÈ›i în domeniul agriculturii ecologiceau condus 12 activități de instruire cu privire la cultivarea legumelor în regim ecologic. Principalele aspecte aboradate au fost: noÅ£iuni de sanatate ÅŸi securitate a muncii; calendarul diferitelor tipuri de culturi de legume; noÅ£iuni de cultivare în regim ecologic a legumelor, plantelor aromatice si a florilor (pregatirea terenului, însămânÅ£are/platare, lucrări de întreÅ£inere a culturilor, cules); roluri ÅŸi responsabilităţi ale persoanelor care vor fi implicate; noÈ›iuni generale despre sol, fertilizatorii naturali, prepararea soluÈ›iilor naturale împotriva acarienilor È™i ciupercilor(soluÈ›ie de urzică, soluÈ›ie de urzica È™i coada calului, soluÈ›ie de usturoi), compostul (teorie È™i practică), echipamentele È™i uneltele folosite È‹n cultura plantelor, noÈ›iuni de generale de permacultură È™i aplicabilitatea acestora.

Instruirile cu privire la cultivarea legumelor în regim ecologic au pus bazele de cunoÈ™tinÈ›e teoretice È™i practice necesare celor 47 de beneficiari pentru a realiza activitățile practice de grădinărit care reprezintă suportul central pentru programul de terapie ocupaÈ›ională. În urma acestor activități a crescut încrederea beneficiarilor în capacitățile lor de a realiza activitățile de grădinărit fiind un imbold important pentru motivaÈ›ia lor de a se implica în program.

Curs de formare profesională în domeniul culturii plantelor

În noiembrie 2015 a fost demarat cursul de calificare profesională ca lucrător în cultura plantelor la care s-au înscris 20 de beneficiari din cadrul proiectului care au fost înscriÈ™i ca someri neîndemnizaÈ›i. Cursul este asigurat din fondurile AJOFM Satu Mare (în baza legii ce prevede asigurarea accesului la calificare a È™omerilor), care coordonează această activitate în calitate de partener în proiect. Cursul a fost finalizat în februarie 2016, toÈ›i cei 20 de beneficiari reuÈ™ind să obÈ›ină calificarea profesională dorită.

 

Prezentarea grădinii şi solariului copiilor din comunitate

În colaborare cu profesori/învățători/educatori de la diverse instituÈ›ii de învățământ am organizat 12 vizite la grădina ÅŸi solariul AsociaÅ£iei Stea, ce au permis unui număr de 222 preÈ™colari È™i elevi să afle de la beneficiarii proiectului informaÅ£ii interesante despre cultivarea legumelor. Copiii au putut vedea ÅŸi experimenta practic unele aspecte despre cultivarea plantelor pe care la ÅŸcoală nu le pot învăţa decât la nivel teoretic. Sub îndrumarea beneficiarilor proiectului care au jucat rol de “profesori” copiii au învăţat să facă diferite activităţi de cultivare de legume.

AcÈ›iunile de prezentare a grădinii È™i solariului copiilor din comunitate au oferit vizibilitate proiectului, au contribuit la creÈ™terea stimei de sine a beneficiarilor participanÈ›i prin faptul că munca lor a fost apreciată È™i valorizată de persoane din comunitate, ceea ce i­-a ajutat să-È™i dezvolte o atitudine pozitivă față de muncă. De asemenea această activitate a contribuit la promovarea cetățeniei active în rândul celor 222 de copii È™i 19 adulÈ›i însoÈ›itori care au participat la activități È™i la sensibilizarea comunității pentru reducerea prejudecăților È™i a percepÈ›iilor negative pe care le au despre grupul È›intă al proiectului.

Rezultate:

-          222 de preÈ™colari È™i elevi È™i 19 adulÈ›i însoÈ›itori (educatoare, profesoare, consilieri È™colari) au  beneficiat de acÅ£iunile proiectului dobândit cunoÈ™tinÈ›e noi în domeniul cultivării plantelor în urma participării la activitățile prezentate de către beneficiarii din proiect

-          25 de beneficiari au avut un rol activ È‹n prezentarea grădinii È™i solarului copiilor din comunitate constatându-se următoarele progrese:

 • ·    beneficiarii È™i-au È‹mbunătățit abilităţile de vorbit în public
 • ·    beneficiarii È™i-au È‹mbunătățit abilităţile de transmitere de informaÈ›ii
 • ·    beneficiarii È™i-au È‹mbunătățit abilităţile de exemplificare practică a unor tehnici de grădinărit È‹nvățate
 • ·    beneficiarii È™i-au È‹mbunătățit stima de sine datorită
 • ·    valorizării muncii lor de către membrii comunității
 • ·    beneficiarii au dobândit o atitudine pozitivă față de muncă

Ziua Porților Deschise la Grădina Stea

„Ziua porÈ›ilor deschise în grădina Stea” organizată la gradina cu solarii din zona CurtuiuÈ™în data de 17 septembrie 2015, a oferit posibilitatea factorilor interesaÈ›i din comunitate de a vedea la faÈ›a locului rezultatele muncii beneficiarilor proiectului. Progresele facute de acestia, cât È™i solariile cu diferite legume (roÈ™ii, castraveÈ›i, ardei, vinete È™i fasole verde) au fost prezentate celor 96 de invitati prezenti la eveniment - parteneri, sustinatori, voluntari, reprezentanti ai autoritatilor locale si judetene, diversi oameni de afaceri. Impactul descoperirii directe a Grădinii STEA a fost mare, contribuind la punerea în valoare a beneficiilor pe care proiectul nostru le aduce în comunitatea locală prin creÈ™terea capacității de incluziune socială a beneficiarilor proiectului.

 • 96 de persoane din comunitatea sătmăreană (reprezentanÈ›i ai autoritățilorlocale È™i judeÈ›ene, parteneri, reprezentanÈ›i ai instituÈ›iilor È™i ONG-urilor locale, mass-mediei, colaboratori, oameni de afaceri, voluntari È™i alte persoane interesate din comunitate) participanÈ›i direcÈ›i la eveniment, au fost informaÈ›i despre proiect È™i sensibilizaÈ›i pentru susÈ›inerea acestuia.

Recrutare de voluntari

9 acÈ›iuni de recrutare de voluntari realizate în cadrul unor instituÈ›ii de învățământ din Satu Mare È™i la o asociaÈ›iei de pensionari la care au participat un număr total de 201 de elevi, studenÈ›i È™i adulÈ›i, au contribuit la promovarea cetățeniei active È™i sensibilizarea elevilor din comunitate cu privire la beneficiile voluntariatului promovând totodată antidiscriminarea grupurilor vulnerabile prin punerea în valoare a eforturilor È™i a rezultatelor atinse de beneficiarii proiectului în direcÈ›ia integrării sociale È™i nevoia de sprijin din partea comunității

 

 

Acest proiect a reprezentat o oportunitate importantă de schimbare pentru oamenii fără adăpost care îÅŸi doresc să se integreze în societate asigurând posibilitatea sprijinirii lor printr-un proces de evoluÅ£ie de la stadiul de persoană care depinde de mila ÅŸi ajutorul celor din jur, la persoană ce lucrează ÅŸi contribuie la buna funcÅ£ionare a societății. MulÈ›umim partenerilor nostri, Consiliului Local Satu Mare, voluntarilor, mass-mediei È™i diverselor persoane resursă care ne-au fost alături în acest proiect. Suntem mândrii de rezultatele atinse prin programul de terapie prin horticultură. Acesta asigură răspuns personalizat la nevoile beneficiarilor È™i îi capacitează să reuÈ™ească să îÈ™i schimbe vieÈ›ile, realizând paÈ™i concreÈ›i spre integrare socio-profesională. Avem mare nevoie în continuare de sprijinul întregii comunități pentru ca activitățile de economie socială pe care le vom lansa din acest an să devină sustenabile È™i să ofere locuri de muncă stabile pentru persoanele marginalizate care sunt pregătite È™i fac eforturi pentru integrarea lor socială.

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziÅ£ie la telefon 0361-884330, persoana de contact:  Cristina-Maria Bala, manager proiect, e-mail: asociatiastea@gmail.com sau vă rugăm să vizitaÅ£i:  www.asociatiasteasm.ro

 

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

ConÅ£inutul acestei pagini website nu reprezintă în mod necesar poziÅ£ia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii ÅŸi coerenÅ£ei informaÅ£iilor prezentate revine iniÅ£iatorilor website-ului.

 
 
ANUNÈšURI:
 
1. COMUNICAT DE PRESÄ‚ - AsociaÅ£ia Stea lansează proiectul “Start pentru incluziune socială prin muncă”
2. COMUNICAT DE PRESÄ‚ - Autorităţile locale sunt deschise să susÅ£ină programul de terapie prin horticultură
3. OFERTA ANGAJARE : CONSILIER INGINER HORTICOL, cod COR 213205
4. INFORMARE DE PRESĂ: Asociația Stea caută voluntari pentru activități de grădinărit
5. INFORMARE DE PRESĂ: Tinerii de la STEA prezintă grădina și solarul copiilor din comunitate
 
FOTOGRAFII:
 
 
 
    

Toate drepturile rezervate ® 2018 asociatiasteasm.ro - by solcreation