Anunturi

 

Reluare procedură de achiziție pentru servicii hoteliere, cod CPV 55100000-1

AsociaÅ£ia Stea anunta reluarea procedurii  în vederea achiziÅ£iei de servicii hoteliere necesare pentru sustinerea  cursului „Dezvoltare comunitara”, cod CPV 55100000-1, în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”.

DocumentaÅ£ia de atribuire conÅ£inând specificaÅ£iile tehnice se găseÅŸte aici.

Oferta trimisă de dumneavoastră trebuie să includă atât oferta tehnică cât ÅŸi oferta financiară exprimată în LeiromâneÅŸti (RON) fără TVA.

Criteriul de atribuire : preÅ£ul cel mai scăzut.

IMPORTANT !

Ofertantul selectat se va supune aceloraÅŸi reguli de verificare ÅŸi audit ca ÅŸi Achizitorul.

Termen limită de depunere a ofertei: 04.11.2015 ora 12.00.

Adresa unde se primesc ofertele: Bulevardul Octavian Goga nr.14, cod postal 440217, localitatea Satu Mare, judeţul Satu Mare.

Ofertele se transmit prin poÅŸtă sau se depun personal, în original, în plic închis marcat cu inscriptia « Ofertă pentru servicii hoteliere în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate” - A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA de 04.11.2015, ORA : 13.00 »

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaÅ£ia de atribuire sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor.

Sesiunea de deschidere a ofertelor: 04.11.2015, ora 13.00

InformaÅ£ii suplimentare despre prezenta solicitare de oferte pot fi furnizate numai în scris, persoana de contact : Bala Cristina,email:asociatiastea@gmail.com

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 02.11.2015

Operatorul economic are obligaÅ£ia de a verifica pe pagina de internet a Achizitorului publicarea eventualelor clarificări cu referinţă la aceasta achiziÅ£ie. www.asociatiasteasm.ro

ConÅ£inutul acestei pagini website nu reprezintă în mod necesar poziÅ£ia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii ÅŸi coerenÅ£ei informaÅ£iilor prezentate revine iniÅ£iatorilor website-ului.

 

_______________________________________________________________________________________________

AnunÅ£ atribuire contract de achiziÅ£ie produse – solarii (sere)

 

Prin prezenta vă facem cunoscut faptul că în urma analizei ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziÅ£ie de produse, organizată de AsociaÅ£ia Stea în vederea atribuirii contractului de achiziÅ£ie având ca obiect: furnizarea de produse- solarii (sere) , cod CPV 44211500-7, necesare în cadrul proiectului „Start pentru incluziune socială prin muncă”, finanÅ£at prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al SpaÅ£iului Economic European 2009 – 2014, oferta declarată câÅŸtigătoare este cea depusă de către SC EL GANDOR SRL, cu sediul social in localitatea Cluj Napoca, str.Clabucet, nr.2A, ap.34.

__________________________________________________________________________________________________

AsociaÅ£ia Stea comunică tuturor operatorilor economici interesaÈ›i prelungirea termenului limită de depunere de oferte pentru achiziÅ£ia de produse solarii (sere) cod CPV: 44211500-7, necesare în cadrul proiectului „Start pentru incluziune socială prin muncă”, finanÅ£at prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al SpaÅ£iului Economic European 2009 – 2014,până în data de 13.05.2015 ora 13.00.

Sesiunea de deschidere a ofertelor:13.05.2015 ora 15.00.

Oferta tehnică È™i cea financiară, precum È™i documentele de calificare se vor întocmi conform documentaÈ›iei de atribuire nr.289/29.04.2015. Aceasta poate fi descarcată aici.

InformaÅ£ii suplimentare despre prezenta solicitare de oferte pot fi furnizate numai în scris, persoana de contact : Bala Cristina,email:asociatiastea@gmail.com

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 11.05.2015

Operatorul economic are obligaÅ£ia de a verifica pe pagina de internet a Achizitorului publicarea eventualelor clarificări cu referinţă la aceasta achiziÅ£ie. www.asociatiasteasm.ro

ConÅ£inutul acestei pagini website nu reprezintă în mod necesar poziÅ£ia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii ÅŸi coerenÅ£ei informaÅ£iilor prezentate revine iniÅ£iatorilor website-ului.

____________________________________________________________________________________________

AsociaÅ£ia Stea anunta reluarea procedurii  în vederea achiziÅ£iei de produse solarii (sere) cod CPV: 44211500-7, necesare în cadrul proiectului cu numărul RO2013 _C4_09 având titlul „Start pentru incluziune sociala prin muncă”, finanÅ£at prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al SpaÅ£iului Economic European 2009 – 2014.

DocumentaÅ£ia de atribuire conÅ£inând specificaÅ£iile tehnice se găseÅŸte aici.

Formularele anexate se găsesc aici.

Oferta trimisă de dumneavoastră trebuie să includă atât oferta tehnică cât ÅŸi oferta financiară exprimată în Lei româneÅŸti (RON) fără TVA.

Criteriul de atribuire : preÅ£ul cel mai scăzut.

IMPORTANT !

Ofertantul selectat se va supune aceloraÅŸi reguli de verificare ÅŸi audit ca ÅŸi Achizitorul.

Termen limită de depunere a ofertei:  07.05.2015 ora 13.00.

Adresa unde se primesc ofertele: Bulevardul Octavian Goga nr.14, cod postal 440217, localitatea Satu Mare, judeţul Satu Mare.

Ofertele se transmit prin poÅŸtă sau se depun personal, în original, în plic închis marcat cu inscriptia « Ofertă pentru produse: solarii în cadrul proiectului „Start pentru incluziune sociala prin muncă” - A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA de 07.05.2015, ORA : 15.00 »

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaÅ£ia de atribuire sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor.

Sesiunea de deschidere a ofertelor: 07.05.2015 ora 15.00

InformaÅ£ii suplimentare despre prezenta solicitare de oferte pot fi furnizate numai în scris, persoana de contact : Bala Cristina,email: asociatiastea@gmail.com

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 05.05.2015

Operatorul economic are obligaÅ£ia de a verifica pe pagina de internet a Achizitorului publicarea eventualelor clarificări cu referinţă la aceasta achiziÅ£ie. www.asociatiasteasm.ro

ConÅ£inutul acestei pagini website nu reprezintă în mod necesar poziÅ£ia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii ÅŸi coerenÅ£ei informaÅ£iilor prezentate revine iniÅ£iatorilor website-ului.

_____________________________________________________________________

Anunţ atribuire contract de achiziţie servicii de tipărire și livrare

Prin prezenta vă facem cunoscut faptul că în urma analizei ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziÅ£ie de servicii, organizată de AsociaÅ£ia Stea în vederea atribuirii contractului de achiziÅ£ie având ca obiect: servicii de tiparire si livrare, cod CPV 79823000-9, necesare în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, finanÅ£at prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al SpaÅ£iului Economic European 2009 – 2014, oferta declarată câÅŸtigătoare este cea depusă de către Tipografia Somesul  SA,cu sediul social in localitatea Satu Mare, B-dul Lucian Blaga, nr.254, loc. Satu Mare, Jud. Satu Mare.

_________________________________________________________________________________________________

AsociaÅ£ia Stea anunta reluarea procedurii  în vederea achiziÅ£iei de servicii de tiparire si livrare, cod CPV79823000-9, necesare în cadrul proiectului cu numărul RO2013 _C4_23 având titlul „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, finanÅ£at prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al SpaÅ£iului Economic European 2009 – 2014.

DocumentaÅ£ia de atribuire conÅ£inând specificaÅ£iile tehnice se găseÅŸte aici.

Formularele se găsesc aici.

Oferta trimisă de dumneavoastră trebuie să includă atât oferta tehnică cât ÅŸi oferta financiară exprimată în LeiromâneÅŸti (RON) fără TVA.

Criteriul de atribuire : preÅ£ul cel mai scăzut.

Termen limită de depunere a ofertei:  07.04.2015 ora 13.00.

Adresa unde se primesc ofertele: Bulevardul Octavian Goga nr.14, cod postal 440217, localitatea Satu Mare, judeţul Satu Mare.

Ofertele se transmit prin poÅŸtă sau se depun personal, în original, în plic închis marcat cu inscriptia « Ofertă pentru servicii servicii de tiparire si editareîn cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate” - A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA de 07.04.2015, ORA : 15.00 »

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaÅ£ia de atribuire sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor.

Sesiunea de deschidere a ofertelor: 07.04.2015 ora 15.00

InformaÅ£ii suplimentare despre prezenta solicitare de oferte pot fi furnizate numai în scris, persoana de contact : Bala Cristina,email:asociatiastea@gmail.com

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 03.04.2015

Operatorul economic are obligaÅ£ia de a verifica pe pagina de internet a Achizitorului publicarea eventualelor clarificări cu referinţă la aceasta achiziÅ£ie. www.asociatiasteasm.ro

ConÅ£inutul acestei pagini website nu reprezintă în mod necesar poziÅ£ia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii ÅŸi coerenÅ£ei informaÅ£iilor prezentate revine iniÅ£iatorilor website-ului.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asociatia Stea anunta lansarea procedurii in vederea achiziÅ£iei de servicii de formare, cod CPV : 79632000-3, necesare în cadrul proiectului cu numărul RO2013 _C4_23 având titlul „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, finanÅ£at prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al SpaÅ£iului Economic European 2009 – 2014.

DocumentaÅ£ia de atribuire conÅ£inând specificaÅ£iile tehnice se găseÅŸte aici.

Formularele se găsesc aici.

Oferta trimisă de dumneavoastră trebuie să includă atât oferta tehnică cât ÅŸi oferta financiară exprimată în LeiromâneÅŸti (RON) fără TVA.

Criteriul de atribuire : preÅ£ul cel mai scăzut.

IMPORTANT !

Ofertantul selectat se va supune aceloraÅŸi reguli de verificare ÅŸi audit ca ÅŸi Achizitorul.

Termen limită de depunere a ofertei:  30.01.2015 ora 13.00.

Adresa unde se primesc ofertele: Bulevardul Octavian Goga nr.14, cod postal 440217, localitatea Satu Mare, judeţul Satu Mare.

Ofertele se transmit prin poÅŸtă sau se depun personal, în original, în plic închis marcat cu inscriptia « Ofertă pentru servicii de formare în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate” - A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA de 30.01.2015, ORA : 13.00 »

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaÅ£ia de atribuire sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor.

Sesiunea de deschidere a ofertelor: 30.01.2015 ora 14.00

InformaÅ£ii suplimentare despre prezenta solicitare de oferte pot fi furnizate numai în scris, persoana de contact : Săndulescu Maria,email:asociatiastea@gmail.com

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 28.01.2015.

Operatorul economic are obligaÅ£ia de a verifica pe pagina de internet a Achizitorului publicarea eventualelor clarificări cu referinţă la aceasta achiziÅ£ie. www.asociatiasteasm.ro

ConÅ£inutul acestei pagini website nu reprezintă în mod necesar poziÅ£ia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii ÅŸi coerenÅ£ei informaÅ£iilor prezentate revine iniÅ£iatorilor website-ului.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asociatia Stea anunta lansarea procedurii in vederea achiziÅ£iei de produse- autoturism, cod CPV 34110000-1, în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, finanÅ£at prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al SpaÅ£iului Economic European 2009 – 2014.

DocumentaÅ£ia de atribuire conÅ£inând specificaÅ£iile tehnice se găseÅŸte aici.

Oferta trimisă de dumneavoastră trebuie să includă atât oferta tehnică cât ÅŸi oferta financiară exprimată în LeiromâneÅŸti (RON) fără TVA.

Criteriul de atribuire : preÅ£ul cel mai scăzut.

IMPORTANT !

Ofertantul selectat se va supune aceloraÅŸi reguli de verificare ÅŸi audit ca ÅŸi Achizitorul.

Termen limită de depunere a ofertei:  26.01.2015 ora 12.00.

Adresa unde se primesc ofertele: Bulevardul Octavian Goga nr.14, cod postal 440217, localitatea Satu Mare, judeţul Satu Mare.

Ofertele se transmit prin poÅŸtă sau se depun personal, în original, în plic închis marcat cu inscriptia « Ofertă pentru produse- autoturism second-hand în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate” - A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA de 26.01.2015, ORA : 12.00 »

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaÅ£ia de atribuire sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor.

Sesiunea de deschidere a ofertelor: 26.01.2015 ora 15.00

InformaÅ£ii suplimentare despre prezenta solicitare de oferte pot fi furnizate numai în scris, persoana de contact : Bala Cristina,email: asociatiastea@gmail.com

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 22.01.2015

Operatorul economic are obligaÅ£ia de a verifica pe pagina de internet a Achizitorului publicarea eventualelor clarificări cu referinţă la aceasta achiziÅ£ie. www.asociatiasteasm.ro

ConÅ£inutul acestei pagini website nu reprezintă în mod necesar poziÅ£ia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii ÅŸi coerenÅ£ei informaÅ£iilor prezentate revine iniÅ£iatorilor website-ului.

 

 

AnunÅ£ atribuire contract de achiziÅ£ie produse – autoturism second-hand

Prin prezenta vă facem cunoscut faptul că în urma analizei ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziÅ£ie de produse, organizată de AsociaÅ£ia Stea în vederea atribuirii contractului de achiziÅ£ie având ca obiect: autoturism second-hand, cod CPV: 34110000-1, necesar în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, finanÅ£at prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al SpaÅ£iului Economic European 2009 – 2014, oferta declarată câÅŸtigătoare este cea depusă de către AUTO CLASS SA, cu sediul social in localitatea Satu Mare, str. Botizului, nr.43/A, Jud. Satu Mare.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AsociaÅ£ia Stea anunță reluarea procedurii în vederea achiziÅ£iei de servicii hoteliere, cod CPV 55100000-1, necesare în cadrul proiectului cu numărul RO2013 _C4_23 având titlul „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, finanÅ£at prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al SpaÅ£iului Economic European 2009 – 2014.

DocumentaÅ£ia de atribuire conÅ£inând specificaÅ£iile tehnice se găseÅŸte mai jos.

Oferta trimisă de dumneavoastră trebuie să includă atât oferta tehnică cât ÅŸi oferta financiară exprimată în Lei româneÅŸti (RON) fără TVA.

Criteriul de atribuire : preÅ£ul cel mai scăzut.

IMPORTANT !

Ofertantul selectat se va supune aceloraÅŸi reguli de verificare ÅŸi audit ca ÅŸi Achizitorul.

Termen limită de depunere a ofertei: 7.11.2014 ora 12.00.

Adresa unde se primesc ofertele: Bulevardul Octavian Goga nr.14, cod postal 440217, localitatea Satu Mare, judeţul Satu Mare.

Ofertele se transmit prin poÅŸtă sau se depun personal, în original, în plic închis marcat cu inscriptia « Ofertă pentru servicii hoteliere în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate” - A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA de 7.11.2014, ORA : 12.00 »

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaÅ£ia de atribuire sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor.

Sesiunea de deschidere a ofertelor: 7.11.2014 ora 13.00

InformaÅ£ii suplimentare despre prezenta solicitare de oferte pot fi furnizate numai în scris, persoana de contact : Bala Cristinaemail:asociatiastea@gmail.com

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 04.11.2014

Operatorul economic are obligaÅ£ia de a verifica pe pagina de internet a Achizitorului publicarea eventualelor clarificări cu referinţă la aceasta achiziÅ£ie. www.asociatiasteasm.ro

ConÅ£inutul acestei pagini website nu reprezintă în mod necesar poziÅ£ia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii ÅŸi coerenÅ£ei informaÅ£iilor prezentate revine iniÅ£iatorilor website-ului.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AsociaÅ£ia Stea anunță reluarea procedurii în vederea achiziÅ£iei de servicii de formare, cod CPV 76932000-3, necesare în cadrul proiectului cu numărul RO2013 _C4_23 având titlul „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, finanÅ£at prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al SpaÅ£iului Economic European 2009 – 2014.

DocumentaÅ£ia de atribuire conÅ£inând specificaÅ£iile tehnice se găseÅŸte mai jos.

Oferta trimisă de dumneavoastră trebuie să includă atât oferta tehnică cât ÅŸi oferta financiară exprimată în LeiromâneÅŸti (RON) fără TVA.

Criteriul de atribuire : preÅ£ul cel mai scăzut.

IMPORTANT !

Ofertantul selectat se va supune aceloraÅŸi reguli de verificare ÅŸi audit ca ÅŸi Achizitorul.

Termen limită de depunere a ofertei: 04.11.2014 ora 13.00.

Adresa unde se primesc ofertele: Bulevardul Octavian Goga nr.14, cod postal 440217, localitatea Satu Mare, judeţul Satu Mare.

Ofertele se transmit prin poÅŸtă sau se depun personal, în original, în plic închis marcat cu inscriptia « Ofertă pentru servicii hoteliere în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate” - A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA de 04.11.2014, ORA : 13.00 »

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaÅ£ia de atribuire sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor.

Sesiunea de deschidere a ofertelor: 04.11.2014 ora 16.00

InformaÅ£ii suplimentare despre prezenta solicitare de oferte pot fi furnizate numai în scris, persoana de contact : Bala Cristina,email:asociatiastea@gmail.com

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 31.10.2014

Operatorul economic are obligaÅ£ia de a verifica pe pagina de internet a Achizitorului publicarea eventualelor clarificări cu referinţă la aceasta achiziÅ£ie. www.asociatiasteasm.ro

ConÅ£inutul acestei pagini website nu reprezintă în mod necesar poziÅ£ia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii ÅŸi coerenÅ£ei informaÅ£iilor prezentate revine iniÅ£iatorilor website-ului.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AsociaÅ£ia Stea anunță reluarea procedurii în vederea achiziÅ£iei de servicii de cercetare socială, cod CPV : 79315000-5, cu tema „Evaluarea nevoilor ÅŸi accesibilităţii la servicii sociale a grupurilor vulnerabile din Satu Mare” necesare în cadrul proiectului cu numărul RO2013 _C4_23 având titlul „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, finanÅ£at prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al SpaÅ£iului Economic European 2009 – 2014.

DocumentaÅ£ia de atribuire conÅ£inând specificaÅ£iile tehnice se găsesc mai jos.

Oferta trimisă de dumneavoastră trebuie să includă atât oferta tehnică cât ÅŸi oferta financiară exprimată în Lei româneÅŸti (RON) fără TVA.

Criteriul de atribuire : preÅ£ul cel mai scăzut.

IMPORTANT !

Ofertantul selectat se va supune aceloraÅŸi reguli de verificare ÅŸi audit ca ÅŸi Achizitorul.

Termen limită de depunere a ofertei:06.10.2014 ora 13.00.

Adresa unde se primesc ofertele: Bulevardul Octavian Goga nr.14, cod postal 440217, localitatea Satu Mare, judeţul Satu Mare.

Ofertele se transmit prin poÅŸtă sau se depun personal, în original, în plic închis marcat cu inscriptia « Ofertă pentru servicii de cercetare socială în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate” - A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA de 06.10.2014, ORA 14.00 »

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaÅ£ia de atribuire sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor.

Sesiunea de deschidere a ofertelor: 06.10.2014 ora 14.00.

InformaÅ£ii suplimentare despre prezenta solicitare de oferte pot fi furnizate numai în scris, persoana de contact : Balazs Elisabeta Gyongyver,email:asociatiastea@gmail.com

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 02.10.2014

Operatorul economic are obligaţia de a verifica pe pagina de internet a Achizitorului publicarea eventualelor clarificări cu referinţă la aceasta achiziţie. www.asociatiasteasm.ro

ConÅ£inutul acestei pagini website nu reprezintă în mod necesar poziÅ£ia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii ÅŸi coerenÅ£ei informaÅ£iilor prezentate revine iniÅ£iatorilor website-ului.

 

AnunÈ› atribuire 

Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma analizei ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire de achiziÅ£ie de servicii de cercetare socială, cod CPV : 79315000-5cu tema „Evaluarea nevoilor ÅŸi accesibilităţii la servicii sociale a grupurilor vulnerabile din Satu Mare” necesare pentru buna implementare a proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, finanÅ£at prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al SpaÅ£iului Economic European 2009 – 2014, oferta câÅŸtigătoare este cea depusă de AGENDA SETTING S.R.Lînregistrată sub nr.526 din data de 06.10.2014 cu sediul social în loc. Cluj Napoca, Str. Lacu Rosu nr. 3/34, jud. Cluj.

    

Documentatie de atribuire servicii de cercetare sociala | Fisier : >118_Documentatie-de-atribuire.pdf

Dpcumentatie de atribuire servicii de formare | Fisier : >123_Documentatie-de-atribuire-servicii-de-formare.pdf

Documentatie de atribuire servicii hoteliere | Fisier : >124_Documentatie-de-atribuire-servicii-hoteliere-nou.pdf

| Fisier : >126_Documentatie-de-atribuire-autoturism.pdf

| Fisier : >127_Formulare-autoturism.doc

Documentatie de atribuire servicii de formare ianuarie 2015 | Fisier : >128_Documentatie-de-atribuire---formare-ian-2015.pdf

Anexe la documentația de atribuire servicii de formare ianuarie 2015 | Fisier : >129_Anex-Formulare.doc

Documentatie de atribuire servicii de tiparire si livrare | Fisier : >134_Documentatie-de-atribuire-tiparire-si-livrare.pdf

Anexe documentati tiparire si livrare | Fisier : >135_Anexe-servicii-de-tiparire-si-livrare.doc

Documentatie de atribuire - solarii | Fisier : >138_Documentatie-de-atribuire.pdf

Anexe la documentația de atribuire solarii | Fisier : >139_Anexe-la-documentatie.doc

| Fisier : >147_Documentatie-de-atribuire-servicii-hoteliere-oct-2015.pdf

Toate drepturile rezervate ® 2018 asociatiasteasm.ro - by solcreation