Resurse educaționale și de consiliere

Această secÈ›iune a platformei de resurse online, porneÈ™te de la prezentarea instrumentelor educaÈ›ionale È™i de consiliere elaborate de echipa AsociaÈ›iei Stea compusă din asistenÈ›i sociali, psihologi, instructori educatori pentru activități de resocializare È™i voluntari educatori specializaÈ›i din FranÈ›a. Acestea sunt folosite în realizarea programelor educaÈ›ionale È™i de consiliere care stau la baza serviciilor sociale integrate furnizate în cadrul centrului de zi al AsociaÈ›iei Stea. Implementarea acestora se face pe baza unui referenÈ›ial de competenÈ›e construit pentru a răspunde nevoilor specifice ale copiilor ÅŸi tinerilor străzii ÅŸi a celor care locuiesc în zonele defavorizate ale municipiului Satu Mare ÅŸi localităţilor limitrofe. 

Aceste servicii sociale È™i de bază sunt dezvoltate în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial –baza serviciilor sociale de calitate” implementat de către AsociaÈ›ia Stea, în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare, PoliÅ£ia Locală a municipiului Satu Mare ÅŸi DirecÅ£ia de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Satu Mare din subordinea Consiliului Local Satu Mare, în perioada 16 mai 2014 – 30 aprilie 2016. 

Noutatea acestor servicii sociale constă în abordarea holistică a nevoilor de dezvoltare a  beneficiarilor ÅŸi anume dezvoltarea din punct de vedere: educaÅ£ional, fizic, emoÅ£ional ÅŸi socio-profesional în vederea creÅŸterii ÅŸanselor de incluziune socială.

În cadrul programelor educaÅ£ionale sunt aplicate metode inovative, în scopul de a creÅŸte nivelul de cunoÅŸtinÅ£e al beneficiarilor în domenii cheie pentru a înÈ›elege diferite aspecte ce privesc funcÈ›ionarea societății È™i de a dezvolta abilitățile È™i competenÈ›ele lor sociale mărind astfel ÅŸansele de re/integrare ÅŸcolară ÅŸi socială.

Dezvoltarea emoÅ£ională urmăreÈ™te îmbunătăţirea modului de gestionare ÅŸi de rezolvare a problemelor, pentru a crea relaÅ£ii armonioase cu cei din jur ÅŸi a reduce comportamentele anti-sociale ale copiilor ÅŸi tinerilor beneficiari.

Atelierul de dezvoltare a inteligenÅ£ei emoÅ£ionale ÅŸi grupul de auto-susÅ£inere sunt două componente noi în paleta serviciilor sociale dezvoltate de AsociaÅ£ia Stea, care împreună cu alte activități de consiliere contribuie la dezvoltarea abilităţilor cheie necesare integrării socio-profesionale a tinerilor marginalizaÈ›i social.

Profesioniștii interesați să contribuie la dezvoltarea acestui spațiu de resurse din domeniul social sunt rugați să transmită articole, informări, materiale educaționale și alte tipuri de resurse la adresa : asociatiaste@gmail.com.

Vă rugăm să aveÈ›i în vedere respectarea prevederilor legale în ceea ce priveÈ™te dreptul de autor.

Despre actvitățile noastre puteți să vă informați : Resurse educaționale și consiliere

Pentru informaÈ›ii suplimentare vă rugăm să ne contactaÈ›i la : 0361-884330 sau 0747870609,  Leontina Volosciuc, asistent manager.

 

    

Model referențial de competențe | Fisier : >146_Programe-educationale-si-de-consiliere.pdf

Toate drepturile rezervate ® 2018 asociatiasteasm.ro - by solcreation