Punctele cardinale

Titlul activitatii : punctele cardinale

Obiective:

  • -          învățarea punctelor cardinale
  • -           Învățarea orientării în spaÈ›iu

Descrierea grupului țintă: copii și tineri proveniți din medii defavorizate, de etnie romă, expuși la risc de abandon școlar și excluziune socială

-          Număr de participanti: atât cât ne permite spaÈ›iul în care vom derula activitatea

-          Grupele de vârsta ale participantilor: peste 6 ani

Materiale necesare:

-          cretă

-          planÈ™e/imagini (busolă, harta lumii,roza vânturilor, harta unui oraÈ™, etc)

-          busolă

Durata: variabil, în funcÈ›ie de numărul de copii,  de obicei peste 30 min.

Derularea activității:

IniÈ›iem o discuÈ›ie pe marginea imaginilor văzute. Îi vom întreba dacă cunosc punctele cardinale È™i le cerem să le indice pe acestea cu ajutorul busolei. Dacă nu le cunosc, îi vom ajuta să le înveÈ›e È™i să le identifice.

În continuare, eventual după o scurtă pauză, vom juca un joc. Trasăm cu creta pe podea punctele cardinale. Copii vor umbla în cerc în timp ce sună muzica. În momentul în care muzica se opreÈ™te, conducătorul jocului va enunÈ›a unul din punctele cardinale, iar copii vor trebui să se aÈ™eze în punctul indicat. Cel care se pune în locul greÈ™it, este eliminat din joc.

Variante : cu cei mai mari se pot intercala È™i puncte cardinale intermediare (nord-vest, nord-est, sud-est, sud-vest)

    

Toate drepturile rezervate ® 2018 asociatiasteasm.ro - by solcreation