Inteligența emoțională

Scopuri

Rezultate aÅŸteptate

Nivele de competențe

EVLAU

ARE COMPETENÈšE

AUTOCONȘTIENTIZARE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

RESPECTUL DE SINE

1. CunoaÅŸte ÅŸi înÅ£elege conceptul respectului de sine.

 

 

a. CunoaÈ™te termenul „respect de sine”.

b. Recunoaște legătura dintre respect de sine pe de o parte şi conştiinţă de sine şi imagine de sine pe de altă parte.

c. Întelege relaÅ£ia dintre respect de sine ÅŸi bunăstarea emoÅ£ională.

Nivelele: 1, 2

Nivelul 1

DefineÅŸte termenul „respect de sine”.

Descrie relaţia dintre respect de sine şi bunăstarea emoţională.

Nivelul 2

Explică legătura dintre respect de sine pe de o parte şi conştiinţă de sine şi imagine de sine pe de altă parte.

2. Cunoaște punctele tari şi nevoile personale.

 

a. Cunoaște punctele tari şi nevoile.

b. Identifică trei puncte tari şi nevoi personale.

c. RecunoaÅŸte cum punctele tari pot fi utilizate pentru a satisface nevoile personale.

Nivelele 1,2

Nivel 1

DefineÅŸte punctele tari ÅŸi nevoile.

Nivel 2

Enumeră trei puncte tari și trei nevoi persoanle

Explică cum punctele tari pot fi utilizate pentru a satisface nevoile personale.

3. CunoaÅŸte ÅŸi înÅ£elege impactul unui comportament atent, respectuos, responsabil ÅŸi onest într-o relaÅ£ie.

a.Cunoaște comportamentul atent, respectuos, responsabil şi onest.

b.Poate să dea exemple de situaÅ£ii în care comportamentul atent, respectuos, responsabil ÅŸi onest poate afecta o relaÅ£ie.

c. Folosește formule de politețe și este atent cu persoanele din jur

Nivele 1,2,3

Nivel 1

DefineÅŸte comportamentul atent, respectuos, responsabil ÅŸi onest.

Nivel 2

Exemplifică situaÅ£ii în care comportamentul atent, respectuos, responsabil ÅŸi onest poate afecta o relaÅ£ie

Nivel 3 – Atrage atenÈ›ia celorlalÈ›i beneficiari atunci cand nu sunt respectuoÈ™i cu persoanele din jur.

 

4. CunoaÅŸte ÅŸi înÅ£elege modul în care mânia, necinstea, ÅŸi nepoliteÅ£ea afectează relaÅ£iile.

a.Identifică comportamentul mânios, necinstit ÅŸi nerespectuos.

b.Știe să dea exemple de modul în care acestea afectează relaÅ£iile.

Nivele 1,2,3

Nivel 1

DefineÅŸte comportamentul mânios, necinstit ÅŸi nerespectuos.

Nivelul 2

Exemplifică modul în care acestea afectează relaÅ£iile

 

MANAGEMENTUL EMOÈšIILOR

III, IV

 

1.Ştie cum să menţină o bună sănătate emoţională

a. Recunoaște și exemplifică ce este stresul.

b. Identifică situaÈ›ii care pot genera conflicte între persoane È™i care pot conduce la stres

c. Identifică sursa conflictului sau a fricii într-o situaÈ›ie stresantă

d. Identifică trei moduri de reducere a stresului (de ex. exerciÅ£ii, respiră adânc, simplifică programul).

e. Cunoaște semnele şi simptomele depresiei şi ale altor probleme de sănătate emoţională.

f. Știe unde să se adreseze în comunitate pentru a obÅ£ine ajutor pentru depresie ÅŸi alte probleme de sănătate emoÅ£ională.

g. Poate alege o strategie de reducere a stresului/frustrării şi menţinere a unei bune sănătăţi emoţionale.

f. Evaluează eficacitatea strategiei alese.

Nivele 1,2,3

Nivelul 1

Definește și exemplifică ce este stresul

Nivelul 2

Descrie semnele şi simptomele depresiei şi ale altor probleme de sănătate emoţională.

Descrie unde să se adreseze în comunitate pentru a obÅ£ine ajutor pentru depresie ÅŸi alte probleme de sănătate emoÅ£ională.

 

Nivelul 3

Cere sprijin pentru a alege o strategie de reducere a stresului/frustrării şi menţinere a unei bune sănătăţi emoţionale.

 

2. CunoaÅŸte ÅŸi înÅ£elege impactul unei atitudini flexibile într-o relaÅ£ie.

 

a.ÎnÈ›elege diferenÈ›a între o atitudine rigidă È™i una flexibilă în interacÈ›iunile umane.

 

b.Dă exemple de situaÅ£ii în care flexibilitatea a influenÈ›at pozitiv o relaÈ›ie.

Nivele 1,2

Nivel 1

Descrie ce înseamnă o atitudine rigidă È™i una flexibilă

Nivelul 2

Exemplifică situaÅ£ii în care flexibilitatea a influenÈ›at pozitiv o relaÈ›ie.

 

 

    

Toate drepturile rezervate ® 2018 asociatiasteasm.ro - by solcreation