Identitate culturală

ACTIVITÄ‚ÈšI DE CULTURÄ‚ GENERALÄ‚

IDENTITATE CULTURALÄ‚

  1. Descrie obiceiurile asociate cu cultura persoanei (de ex. structura familială, limba, mâncarea, îmbrăcămintea).

  2. ÎnÅ£elege impactul pe care cultura îl are asupra identităţii, valorilor ÅŸi principiilor unei persoane.

Nivelele: 1 2

Nivelul 1:

Identifică cultura proprie

Nivelul 2:

Descrie trăsăturile esenÈ›iale ale culturii proprii (obiceiuri, limba, port, mâncare, etc...)

Identifică avantajele și dezavantajele apartenenței la cultura proprie

  1. Identifică şi descrie obiceiurile a cel puțin trei grupuri culturale.

  2. Respectă atitudinile şi principiile celorlalte grupuri culturale.

Nivelele: 1 2

Nivelul 1:

Identifică elementele specifice a cel puțin 3 grupuri enunțate

Nivelul 2:

Descrie caracteristicile specifice celor 3 grupuri

Enunță atitudinile È™i principiile unei bune convieÈ›uiri între mai multe culturi

  1. Defineşte rasismul, stereotipurile, prejudecăţile şi discriminarea,

  2. Demonstrează două strategii pozitive de a răspunde prejudecăţilor ÅŸi discriminării acasă, la ÅŸcoală ÅŸi în comunitate.

Nivelele: 1 2 3 4

Nivelul 1:

Identifică și descrie caracteristicile rasismului, stereotipurilor, prejudecăților și discriminării

Nivelul 2:

Oferă exemple de rasism, stereotipie, prejudecată și discriminare

Nivelul 3:

RecunoaÈ™te È™i Exemplifică dacă È™i când s-au găsit într-una din situaÈ›iile de mai sus

Formulează strategii de răspuns pozitive la situaÈ›iile în care se găsesc.

Nivelul 4:

Demonstrează metode și căi eficiente de rezolvare a situațiilor de discriminare.

 

    

Toate drepturile rezervate ® 2018 asociatiasteasm.ro - by solcreation