Dependența în general

Obiective: conștientizarea problematicii adicțiilor, prevenția primară

Descrierea grupului țintă: copii și tineri proveniți din grupuri vulnerabile, expuse la comportamente de risc

  • Număr de participanti: 5-20

  • Grupele de vârsta ale participantilor: 11-35 ani

Materiale necesare: film/ppt. despre adicții, substanțe, efecte pe termen scurt și lung. Laptop, videoproiector.

Durata: 45 min

Derularea activității: Vizionăm împreună materialul despre dependență. Pe cât posibil conducătorul activității va explica părÈ›ile mai greu de înÈ›eles pentru participanÈ›i. Se va discuta în grup despre cele văzute, experienÈ›a personală a fiecăruia legată de dependenÈ›e, dacă cunoaÈ™tem persoane care consumă/sau insasi participanÈ›ii.

Ghid pentru evaluare : evaluarea se face în cadrul grupului, unde se va discuta atât despre efectele pozitive, cât È™i despre consecinÈ›ele negative ale consumului de diferite substanÈ›e adictive, opinia fiecăruia fiind respectată/ascultată.

    

Toate drepturile rezervate ® 2018 asociatiasteasm.ro - by solcreation