Skip to content

COMUNICAT DE PRESĂ : Campanie de promovare a voluntariatului şi de advocacy pentru nevoile şi aspiraţiile copiilor şi tinerilor străzii din Satu Mare

COMUNICAT DE PRESÄ‚

Campanie de promovare a voluntariatului şi de advocacy pentru nevoile şi aspiraţiile copiilor şi tinerilor străzii din Satu Mare

AsociaÅ£ia Stea, aflată în parteneriat cu AsociaÅ£ia Popica Onlus din Italia ÅŸi AsociaÅ£ia Solidarite Enfance Roumanie din FranÅ£a anunţă desfăşurarea în perioada 4 – 8 iunie 2012 la Satu Mare a proiectului „Campanie de promovare a voluntariatului ÅŸi advocacy pentru nevoile ÅŸi aspiraÅ£iile copiilor ÅŸi tinerilor străzii din Satu Mare”cofinanÅ£at de cătreOrganizaÅ£ia InternaÅ£ională a Francofoniei (OIF/APECO), Ambasada ElveÅ£iei în România, DelegaÅ£ia Valonia-Bruxelles în România, Ambasada FranÅ£ei în România ÅŸi Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare, având ca parteneri locali Centrul de Prevenire, Evaluare ÅŸi Consiliere Antidrog Satu Mare, Inspectoratul Åžcolar JudeÅ£ean Satu Mare ÅŸi Centrul JudeÅ£ean de Resurse ÅŸi Asistenţă EducaÅ£ională Satu Mare, având ca ÅŸi colaboratori AsociaÅ£ia GIR 2003, AsociaÅ£ia ArtiÅŸtilor Fotografi Prisma, DirecÅ£ia JudeÅ£eană de Sport ÅŸi Tineret Satu Mare, Muzeul de Artă Satu Mare, Biblioteca JudeÅ£eană Satu Mare, Filarmonica „Dinu Lipatti” Satu Mare ÅŸi Institutul Polonez din BucureÅŸti ÅŸi beneficiind de sprijinul Consiliului JudeÅ£ean Satu Mare ÅŸi al Radio Transilvania Satu Mare.

Această acÅ£iune cuprinde o serie de evenimente sociale, culturale ÅŸi sportive, care vor fi derulate în Satu Mare în săptămâna 4 – 8 iunie, cu scopul de a creÅŸte gradul de conÅŸtientizare a comunităţii sătmărene cu privire la problemele sociale existente în comunitate ÅŸi de a îmbunătăţi strategiile de răspuns la situaÅ£ia copiilor ÅŸi tinerilor străzii din Satu Mare prin dezvoltarea de parteneriate ÅŸi promovarea solidarităţii, implicării civice ÅŸi responsabilităţii sociale.

Fenomenul copiii ÅŸi tinerii străzii afectează viaÅ£a comunităţii în toate dimensiunile ei. Majoritatea copiilor ÅŸi tinerilor străzii trăiesc sub poduri sau în locuinÅ£e improvizate în clădiri dărăpănate în condiÅ£ii de igienă foarte precare. Având în vedere accesul redus la educaÅ£ie ÅŸi formare profesională ÅŸi condiÅ£iile dificile de viaţă, majoritatea copiilor nu frecventează ÅŸcoala iar adulÅ£ii nu reuÅŸesc să-ÅŸi găsească locuri de muncă, practicând cerÅŸetoria sau alte activităţi de subzistenţă pentru a obÅ£ine cele necesare traiului zilnic, existând riscul de a rămâne pe termen lung dependenÅ£i de mila sătmărenilor.

AsociaÅ£ia Stea acÅ£ionează pentru a schimba viitorul copiilor ÅŸi tinerilor care nu au avut ÅŸansa de a se naÅŸte într-o familie care să aibă grijă de ei ÅŸi să îi educe. Munca AsociaÅ£iei Stea bazată pe educaÅ£ie urmăreÅŸte prevenirea comportamentelor delicvente, sprijină copiii ÅŸi tinerii străzii pentru a-i determina să renunÅ£e la viaÅ£a caracteristică străzii ÅŸi îi responsabilizează să depună eforturi pentru a se integra în societate.

AsociaÅ£ia Stea luptă împotriva cerÅŸetoriei ÅŸi exploatării copiilor ÅŸi tinerilor susÅ£inându-i să devină independenÅ£i prin educaÅ£ie ÅŸi obÅ£inerea unui loc de muncă

AcÅ£iunile din această campanie urmăresc să sensibilizeze opinia publică în vederea nediscriminării copiilor ÅŸi tinerilor străzii ÅŸi identificării unor soluÅ£ii eficiente de prevenire ÅŸi combatere a fenomenului „copiii străzii”.

Å¢inând seama de condiÅ£iile de viaţă ÅŸi lipsa de educaÅ£ie, copiii ÅŸi tinerii nu pot sau nu ÅŸtiu să iasă singuri din spirala străzii. Ei au nevoie de ajutorul specializat pe care îl oferă AsociaÅ£ia Stea, iar aceasta are nevoie de sprijinul comunităţii sătmărene pentru a asigura o îmbunătăţire durabilă a situaÅ£iei acestor copii ÅŸi tineri.

AsociaÅ£ia Stea încurajează sătmărenii să se implice, indiferent de vârsta sau profesia pe care o au, având la dispoziÅ£ie diferite alternative : voluntariatul, donaÅ£iile ÅŸi sponsorizările în bani, alimente ÅŸi alte produse, sau asigurarea unui loc de muncă pentru tinerii de care se ocupă AsociaÅ£ia Stea.

SprijiniÅ£i-ne să învăţăm copiii ÅŸi tinerii străzii să-ÅŸi construiască

o viaţă mai bună !

AsociaÅ£ia Stea invită pe această cale toÅ£i sătmărenii să participe la acÅ£iunile derulate în cadrul acestei campanii manifestând deschiderea de a oferi o ÅŸansă reală de integrare socială copiilor ÅŸi tinerilor străzii :

 

Luni, 4 iunie 2012                       de la ora 10.30 la 16.00                     B-dul Octavian Goga nr.14

ToÅ£i sătmărenii sunt aÅŸteptaÅ£i să vizitezecentrul de zi al AsociaÅ£iei Stea în cadrul acÅ£iunii Ziua PorÅ£ilor Deschise la AsociaÅ£ia Stea”.

Vizitatorii sunt invitaÅ£i să descopere mai multe despre activitatea asociaÅ£iei ÅŸi posibilităţile de voluntariat, iar mai ales copiii ÅŸi tinerii sunt încurajaÅ£i să participe la un program de activităţi de animaÅ£ie socio-educativă ÅŸi concursuri cu premii.

 

MarÅ£i, 5 iunie 2012                     de la ora 11.00                   Muzeul de Artă, PiaÅ£a Libertăţii, nr.21

Institutul Polonez din BucureÅŸti, în calitate de co-organizator, alături de AsociaÅ£ia Stea ÅŸi Muzeul de Artă Satu Mare invită sătmărenii ÅŸi mai ales copiii, la  Vernisajul expoziÅ£iei “Apărătorul cauzei copiilor. Povestea lui Janusz Korczak”.

ExpoziÅ£ia prezintă viaÅ£a lui Janusz Korczak, remarcabil pedagog, gânditor umanist ÅŸi scriitor polonez evreu, de profesie medic pediatru, care a activat toată viaÅ£a pentru egalitatea în drepturi a copiilor, ideile sale devenind fundamentul ConvenÅ£iei privind drepturile copilului.ExpoziÅ£ia va rămâne la Satu Mare până în data de 9 iulie 2012.

 

MarÅ£i, 5 iunie 2012                     de la ora 13.00               PiaÅ£a Libertăţii – Str. Corneliu Coposu

Toţi sătmărenii sunt invitaţi să se alăture echipei Stea la un Marş de promovare a drepturilor copiilor şi tinerilor străzii.

ParticipanÅ£ii sunt încurajaÅ£i să pregătească pancarte cumesaje de nediscriminare ÅŸi de promovare a incluziunii sociale a copiilor ÅŸi tinerilor străzii : „NU ! discriminării copiilor ÅŸi tinerilor străzii”, „Implică-te să-i învăţăm să-ÅŸi construiască o viaţă mai bună !”

 

Miercuri, 6 iunie 2012                    de la ora 12.00                       Sala Multimedia a ISJ Satu Mare

Elevi de la Colegiul NaÅ£ional „Mihai Eminescu”, Colegiul NaÅ£ional „Ion Slavici” ÅŸi Colegiul NaÅ£ional „Doamna Stanca” vor participa la o Dezbatere în limba franceză : „ProtecÅ£ia drepturilor copiilor străzii”.

Elevii îÅŸi vor exprima punctul de vedere cu privire la situaÅ£ia copiilor străzii din Satu Mare ÅŸi soluÅ£iile pentru respectarea drepturilor lor fundamentale, asigurându-se premisele pentru a-ÅŸi construi un viitor ai bun.

 

Miercuri, 6 iunie 2012                        de la ora 15.00                                  Baza sportivă „Åžtrand”

Echipe de fotbal formate din reprezentanÅ£i ai autorităţilor, instituÅ£iilor, organizaÅ£ilor neguvernamentale ÅŸi tineri ai străzii împreună cu alÅ£i tineri, elevi la patru licee din Satu Mare vor participa la o competiÅ£ie inter-instituÅ£ională de fotbal intitulată : “CUPA ANTI-DISCRIMINÄ‚RII COPIILOR ÅžI TINERILOR STRÄ‚ZII “ 2012.

 

Joi, 7 iunie 2012                        de la ora 9.00                  Hotel Astoria, Str. Kogălniceanu nr.1

AsociaÅ£ia Stea organizează ConferinÅ£a „Drepturi, nevoi, servicii de asistenţă socială ÅŸi strategie pentru integrarea socială a copiilor ÅŸi tinerilor străzii”.

Evenimentul va reuni reprezentanÅ£i ai autorităţilor, responsabili ai unor instituÅ£ii ÅŸi organizaÅ£ii locale ÅŸi judeÅ£ene, reprezentanÅ£i a mediului de afaceri din Satu Mare, invitaÅ£i de la OrganizaÅ£ia InternaÅ£ională a Francofoniei, Ambasadele FranÅ£ei ÅŸi ElveÅ£iei, DelegaÅ£ia Valonia-Bruxelles, FederaÅ£ia OrganizaÅ£iilor Neguvernamentale pentru Copil ÅŸi de la organizaÅ£ii din Å£ară care lucrează cu copii ÅŸi tineri au străzii, în jurul unei dezbateri cu privire la drepturile, situaÅ£ia reală, nevoile copiilor ÅŸi tinerilor străzi ÅŸi strategiile de promovare a drepturilor lor, construind un plan de acÅ£iune pentru integrarea socială a acestora.

 

Vineri, 8 iunie 2012                        de la ora 11.00                        Biblioteca JudeÅ£eană Satu Mare

ReprezentanÅ£i ai unor instituÅ£ii ÅŸi organizaÅ£ii din domeniul social ÅŸi cultural sunt invitaÅ£i la un eveniment festiv marcând Donarea de cărÅ£i în limba franceză din partea OrganizaÅ£iei InternaÅ£ionale a Francofoniei către Biblioteca JudeÅ£eană Satu Mare.

 

Vineri, 8 iunie 2012                         de la ora 13.00                 Filarmonica „Dinu Lipatti” Satu Mare

ToÅ£i sătmărenii sunt invitaÅ£i să la Spectacol „Anti – discriminare a copiilor ÅŸi tinerilor ÅŸi pledoarie pentru drepturile copiilor”.

Acest eveniment cultural ce va cuprinde momente artistice pregătite de copii ÅŸi tinerii străzii care frecventează centrul de zi ÅŸi voluntari ai AsociaÅ£iei Stea ÅŸi festivitatea de premiere a elevilor care au participat la concursul de creaÅ£ie „Anti – discriminare a copiilor ÅŸi tinerilor ÅŸi pledoarie pentru drepturile copiilor” a căror lucrări pot fi admirate de sătmăreni în holul Filarmonicii în perioada 4 – 8 iunie 2012.

Alături de membrii comunităţii sătmărene, AsociaÅ£ia Stea are deosebita onoare de a avea ca invitaÅ£i la evenimentele organizate în cadrul proiectului, în perioada 6-8 iunie 2012, înalÅ£i demnitari reprezentanÅ£i aiOrganizaÅ£iei InternaÅ£ionale a Francofoniei (OIF/APECO), DelegaÅ£iei Valonia-Bruxelles în România, Ambasadei ElveÅ£iei în România ÅŸi Ambasadei FranÅ£ei în România.

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziţie la telefon fix : 0361-884330, mobil : 0743174169. Persoană de contact: Cristina Bala, Director, E-mail: asociatiastea@gmail.com

Proiect cofinanÅ£at de către OrganizaÅ£ia InternaÅ£ională a Francofoniei, Ambasada ElveÅ£iei în România, DelegaÅ£ia Valonia-Bruxelles în România, Ambasada FranÅ£ei în România ÅŸi Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare

Donate to help for a cause and be a part to create a better world