COMUNICAT DE PRESÄ‚ : Lansare proiect „Ateliere de educaÅ£ie prin IT&C pentru copiii ÅŸi tinerii străzii”

COMUNICAT DE PRESÄ‚ : Lansare proiect „Ateliere de educaÅ£ie prin IT&C pentru copiii ÅŸi tinerii străzii”

AsociaÅ£ia Stea anunţă lansarea unui proiect bazat pe derularea de activităţi educative folosind Tehnologia InformaÅ£iei ÅŸi ComunicaÅ£iilor (IT&C) în scopul creÅŸterii ÅŸanselor de reintegrare ÅŸcolară, profesională ÅŸi socială a copiilor ÅŸi tinerilor străzii.

Proiectul „Ateliere de educaÅ£ie prin IT&C pentru copiii ÅŸi tinerii străzii” se derulează în perioada iulie 2012 – iunie 2013, fiind unul dintre proiectele câÅŸtigătoare a 8 pachete informatice în cadrul apelului la proiecte ASSOCLIC organizat de către AsociaÅ£ia Ateliere Fără Frontiere, care urmăreÅŸte identificarea ÅŸi echiparea proiectelor structurilor ce folosesc materialul informatic ca mijloc de educare ÅŸi formare în România.

Beneficiarii direcÅ£i ai acestui proiect sunt 17 copii ÅŸi tineri ai străzii din Satu Mare (14 – 35 ani) care frecventează cu regularitate centrul de zi al AsociaÅ£iei Stea, care vor învăţa să folosească calculatorul ÅŸi cu ajutorul acestuia, să obÅ£ină acces la informaÅ£ii ÅŸi să îÅŸi dezvolte abilităţile de viaţă.

Obiectivele proiectului “Ateliere de educaÅ£ie prin IT&C pentru copiii ÅŸi tinerii străzii” sunt :

·         Dezvoltarea deprinderilor de scris, citit, socotit ÅŸi cunoÅŸtinÅ£ele de cultură generală a copiilor ÅŸi tinerilor prin folosirea de softuri educative 

·         Dezvoltarea abilităţilor tinerilor de utilizare a calculatorului pentru căutarea unui loc de muncă ÅŸi pregătirea pentru angajare

·         Asimilarea de noi cunoÅŸtinÅ£e despre reguli de igienă ÅŸi sănătate ÅŸi formarea de deprinderi de prevenire a îmbolnăvirilor

·         Dezvoltarea abilităţilor cultural-artistice ÅŸi creative ÅŸi cele de folosire a calculatorului ÅŸi a internetului

Pentru atingerea acestor obiective, în cadrul centrului de zi se vor dezvolta o serie de ateliere educative asistate de calculator. Se vor folosi softuri educaÅ£ionale pentru : alfabetizare, matematică, ÅŸtiinÅ£ele naturii, geografie, cultură generală (anatomie, enciclopedii istorice, etc). De asemenea, cu ajutorul calculatoarelor vor fi organizate competiÅ£ii de cultură generală menite să consolideze asimilarea cunoÅŸtinÅ£elor.

În cadrul atelierului de orientare ÅŸi integrare profesională, tinerii vor învăţa să folosească calculatorul ÅŸi internetul în scopul căutării unui loc de muncă, redactării CV-ului ÅŸi a scrisorilor de intenÅ£ie ÅŸi postării documentelor pe site-uri de plasare a forÅ£ei de muncă. 

În domeniul educaÅ£iei pentru sănătate, softurile educaÅ£ionale folosite vor avea rolul de a transmite informaÅ£ii în ceea ce priveÅŸte metodele de prevenire a bolilor. Facilităţile multimedia vor susÅ£ine vizual ÅŸi auditiv teoria prezentată de asistenÅ£ii sociali. De asemenea prin accesarea unor site-uri ÅŸi vizionarea de filme educative ÅŸi spoturi video, vor fi abordate probleme specifice copiilor ÅŸi tinerilor străzii: drogurile, alcoolul, tutunul.

În cadrul atelierelor de dezvoltare a abilităţilor cultural-artistice, sub îndrumarea echipei educative copii ÅŸi tinerii vor învăţa să prelucreze imagini ÅŸi desene prin intermediul unor softuri specifice, fiind sprijiniÅ£i să contribuie la realizarea unor articole despre activitatea centrului de zi.

Echipamentele IT vor contribui astfel la diversificarea metodelor educative folosite de AsociaÅ£ia Stea astfel încât informaÅ£iile transmise să fie cât mai atractive ÅŸi mai uÅŸor de însuÅŸit de către copiii ÅŸi tinerii străzii. Acest lucru reprezintă un beneficiu pe termen lung, calculatoarele urmând să folosite în cadrul centrului de zi ÅŸi după terminarea acestui proiect.

Prin investiÅ£ia în educaÅ£ia copiilor ÅŸi tinerilor străzii acest proiect va contribui la reducerea îmbolnăvirilor, a consumului de alcool ÅŸi droguri ÅŸi la incluziunea socială a acestora, facilitând integrarea lor ÅŸcolară ÅŸi profesională.

Acest proiect se derulează în cadrul centrului de zi al AsociaÅ£iei Stea pentru copiii ÅŸi tinerii străzii care funcÅ£ionează prin proiectului StradAlternativa implementat împreună cu organizaÅ£iile AsociaÅ£ia Popica Onlus din Italia ÅŸi Solidarite Enfance Roumanie din FranÅ£a, în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare ÅŸi AsociaÅ£ia Grenoble Isere Roumanie.

AsociaÅ£ia STEA este o organizaÅ£ie neguvernamentală înfiinÅ£ată în anul 2004 a cărei misiune este aceea de a contribui ÅŸi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecărui copil ÅŸi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile. AsociaÅ£ia Stea luptă împotriva cerÅŸetoriei ÅŸi a exploatării copiilor ÅŸi tinerilor susÅ£inându-i să devină independenÅ£i prin educaÅ£ie ÅŸi obÅ£inerea unui loc de muncă.

Pentru mai multe detalii, va stăm la dispoziţie la telefon 0361-884330. Persoana de contact: Cristina-Maria Bala, Director, E-mail: asociatiastea@gmail.com, www.asociatiasteasm.ro