Tabără socio-educativă pentru copiii şi tinerii străzii la Cavnic, judeţul Maramureş

Tabără socio-educativă pentru copiii şi tinerii străzii la Cavnic, judeţul Maramureş

După o campanie de strângere de fonduri derulată prin numeroase acÅ£iuni comunitare, un grup de 12 elevi de la liceul Saint Louis de Gonzangue din FranÅ£a, coordonaÅ£i de către asociaÅ£ia Solidarite Enfance Roumanie, desfăşoară în parteneriat cu Asociatia Stea, o tabară socio-educativă în beneficiul copiilor si tinerilor străzii din Satu Mare. Tabăra are loc  în localitatea Cavnic, judeÅ£ul MaramureÅŸ într-un decor superb de munte, departe de caniculă.

Această acÅ£iune reprezintă rodul muncii de strângere de fonduri al grupului de tineri francezi care timp de 1 an au desfăşurat numeroase acÅ£iuni pentru pregătirea ÅŸi găsirea resurselor necesare deruării acesteia : organizarea de concerte urmate de donaÅ£ii, căutare de potenÅ£iali sponsori, strângere directă de fonduri prin acÅ£iuni în comunitate, de tipul sprijinirii unor persoane la cumpărături urmate de mici donaÅ£ii, scrierea unei cereri de finanÅ£are a acestui proiect ÅŸi trimiterea catre diferite organizaÅ£ii, firme ÅŸi familii. Unul dintre principalii sponsori care au răspuns apelului grupului de tineri voluntari francezi este S.C. LAFARGE CIMENT (ROMANIA) S.A., care a acceptat să susÅ£ină acest proiect direcÅ£ionând către AsociaÅ£ia Stea cu suma de 8500 RON.

De această tabără beneficiază un grup de 12 copii ÅŸi tineri ai străzii, selectaÅ£i dintre cei care frecventează centrul de zi al AsociaÅ£iei Stea pe criterii legate de implicarea pe care au avut-o în activităţile educative, modul în care ÅŸi-au îndeplinit sarcinile ÅŸi eforturile depuse în direcÅ£ia dezvoltării personale în decursul anului, fiind ÅŸi un mod de recunoaÅŸtere a meritelor acestora, de punere în valoare a progreselor ÅŸi a atitudinilor pozitive ÅŸi de motivare a lor pentru o cât mai bună implicare în activităţile centrului de zi.

AceÅŸti copii ÅŸi tineri au oportunitatea de a trăi timp de 7 zile într-un cadru mult diferit de cel cotidian, într-o atmosferă de înÅ£elegere, respect reciproc ÅŸi solidaritate, într-un cadru de vacanţă, dat totodată ÅŸi educativ, asigurat de voluntarii francezi ÅŸi echipa AsociaÅ£iei Stea. Programul taberei cuprinde o multitudine de activităţi de animaÅ£ie, culturale, sportive si pedagogice axate în mod deosebit pe întărirea stimei ÅŸi a încrederii în sine a copiilor ÅŸi tinerilor străzii.

Este de menÅ£ionat ca acest proiect nu îÅŸi propune să schimbe în mod radical existenÅ£a lor ci să le devolte un sentiment de preÅ£uire a ceea ce au ÅŸi de auto-preÅ£uire ÅŸi să le dezvolte abilităţile elementare de igienă, învăţându-i să îÅŸi îmbunătăţească calitatea vieÅ£ii chiar ÅŸi în stradă.  Un alt scop al acestei tabere este de a-i conÅŸtientiza pe tineri de faptul că (susÅ£inuÅ£i prin intermediul serviciilor oferite de Asociatia Stea) ei  au posibilitatea ÅŸi puterea de a părăsi strada ÅŸi de a deveni cetăţeni activi, contribuind la dezvoltarea socio-economică a comunităţii lor.  

În data de 7 iulie, grupul de francezi a organizat o primire plină de culoare ÅŸi cântece tinerilor beneficiari ai centrului de zi al Asociatiei Stea care au ajuns la Cavnic, iar toată săptămâna aceasta este plină de activităţii ÅŸi schimburi de experienţă între voluntari ÅŸi echipa AsociaÅ£iei Stea în scopul realizării cu succes a diverselor tipuri de activităţi de animaÅ£ie.

AcÅ£iunea voluntarilor francezi este un excelent model de implicare socială pe care AsociaÅ£ia Stea doreÅŸte să-l promoveze ÅŸi în rândul tinerilor din România. Întreaga experienţă, de la pregătirea taberei ÅŸi găsirea de finanÅ£are, până la realizarea efectivă a programului de activităţi cu copiii ÅŸi tinerii străzii este pentru aceÅŸti voluntari un excelent mijloc de a-ÅŸi dezvolta o serie de abilităţi foarte utile pentru viitorul lor : munca în echipă, scrierea de proiecte, planificarea, realizarea ÅŸi evaluarea unor activităţi, managementul resurselor ÅŸi multe altele legate de mobilizare ÅŸi implicare în acÅ£iuni în folosul celor care au nevoie de sprijin.