Remarcabile acţiuni de voluntariat în beneficiul copiilor şi tinerilor străzii de la Satu Mare

Remarcabile acţiuni de voluntariat în beneficiul copiilor şi tinerilor străzii de la Satu Mare

Cu sprijnul voluntarilor francezi de la Asociaţia Solidarite Enfance Roumanie copiii şi tinerii străzii din Satu Mare cu care lucrează Asociaţia Stea au avut o vară de neuitat.

În perioada 8 iulie – 11 august, 3 grupuri de voluntari francezi au susÅ£inut participarea la 3 tabere educative organizate la Cavnic, în judeÅ£ul MaramureÅŸ a celor mai merituoÅŸi dintre copii ÅŸi tinerii străzii care frecventează centrul de zi al AsociaÅ£iei Stea.

Aceste acÅ£iuni reprezintă rodul muncii de peste an a 31 de tineri francezi, majoritatea liceeni la liceul Saint Louis de Gonzague din Paris ÅŸi studenÅ£i, cu toÅ£ii voluntari la AsociaÅ£ia Solidarite Enfance Roumanie, care prin numeroase activităţi de strângere de fonduri ÅŸi multă implicare, au reuÅŸit să adune resursele necesare organizării acestora. Unul dintre principalii sponsori care au răspuns apelului grupului de tineri voluntari francezi este S.C. LAFARGE CIMENT (ROMANIA) S.A., care a acceptat să susÅ£ină tabăra derulată în perioada 8 – 15 iulie direcÅ£ionând către AsociaÅ£ia Stea cu suma de 8500 RON.

La cele 3 tabere au participat în total 20 de copii ÅŸi tineri dintre beneficiarii serviciilor sociale în cadrul centrului de zi al AsociaÅ£iei Stea, care au fost selectaÅ£i pe baza rezultatelor deosebite obÅ£inute la nivelul progreselor în domeniul dezvoltării abilităţilor de viaţă, a schimbărilor pozitive de comportament, al respectării sarcinilor ÅŸi angajamentelor ÅŸi a implicării de care au dat dovadă în timpul activităţilor educative desfăşurate în perioada 2011 – 2012 la AsociaÅ£ia Stea. Această selecÅ£ie a fost posibilă în principal datorită unui sistem complex de evaluare al beneficiarilor implementat la centrul de zi, pe baza căruia în funcÅ£ie de diferite criterii (implicaÅ£ie, motivaÅ£ie, comportament, nivel de igienă ÅŸi alte deprinderi dezvoltate) aceÅŸtia fie primesc, fie, dacă este cazul, li se retrag, puncte în fiecare zi în care aleg să frecventeze centrul de zi. Pe baza punctelor acumulate beneficiarii îÅŸi pot „cumpăra” produsele de igienă de care au nevoie pentru a se îngriji în timpul anului la centrul de zi, respectiv, îÅŸi pot „cumpăra” un loc la tabere educative ÅŸi alte evenimente socio-culturale deosebite care se organizează periodic la AsociaÅ£ia Stea. Acest mecanism are un rol educativ prin excelenţă ducând la combaterea asistenÅ£ialismului cu care din păcate, mulÅ£i dintre copiii ÅŸi tinerii străzii sunt obiÅŸnuiÅ£i încă de mici. Ei învaţă că trebuie să depună eforturi ÅŸi să munceasă pentru a obÅ£ine ceea ce au nevoie sau ceea ce îÅŸi doresc ÅŸi faptul că ei sunt persoane aflate în dificultate, nu înseamă automat că li se cuvine orice fel de ajutor fără nici un fel de implicare din partea lor. Totodată, acest sistem încurajează copii ÅŸi tinerii să frecventeze cu regularitate centrul de zi ÅŸi să se implice în activităţile educative desfăşurate zilnic, crescând astfel ÅŸansele lor de a învăţa lucruri utile ÅŸi de a-ÅŸi dezvolta deprinderile de viaţă independentă pentru a putea căuta ÅŸi găsi pe termen lung soluÅ£ii de schimbare pozitivă a vieÅ£ii lor.

Cele trei tabere (8 – 15 iulie, 19 – 25 iulie, 6 – 11 august) au însemnat o muncă intensă atât în partea de pregătire, cât ÅŸi în cea de derulare, depusă de echipele de animatori socio-educativi francezi coordonaÅ£i de responsabilul centrului de zi al AsociaÅ£iei Stea, sprijinit de voluntarul internaÅ£ional al francofoniei ÅŸi o voluntară, viitor educator specializat din FranÅ£a, pentru a asigura un program cât mai potrivit cu impact educativ cât mai mare la nivelul copiilor ÅŸi tinerilor străzii. Noutatea faţă de alÅ£i ani o reprezintă introducerea unui program de coaching prin care fiecare copil ÅŸi tânăr al străzii a avut un responsabil din rândul membrilor echipei educative, beneficiind de atenÅ£ie individualizată ÅŸi sprijin. Programul taberelor a fost unul deosebit de intersant cuprinzând numeroase actiităţi de ansimaÅ£ie, dans, sport ÅŸi activităţi în aer liber, foc de tabră ÅŸi drumeÅ£ii în pădure profitând de aerul proaspăt de munte.

Copii ÅŸi tinerii au avut un comportament exemplar, bucurându-se de oportunitatea de a experimenta interculturalitatea ÅŸi de a se simÅ£i apreciaÅ£i de tineri francezi veniÅ£i special pentru a petrece câteva zile împreună cu ei într-o atmosferă de înÅ£elegere ÅŸi acceptare, instrument extraordinar pentru AsociaÅ£ia Stea de a susÅ£ine creÅŸterea stimei de sine a acestor copii ÅŸi tineri care în viaÅ£a de zi cu zi sunt trataÅ£i de cei din jur cu dispreÅ£ ÅŸi discriminare.

Vara aceasta nu au fost uitaÅ£i însă nici ceilalÅ£i copii ÅŸi tineri ai străzii, care din diferite motive nu au avut posibilitatea de a participa la tabere. Special pentru aceÅŸtia, un al patrulea grup de francezi a derulat în perioada 6 – 11 august proiect de activităţi de animaÅ£ie în cadrul centrul de zi al asociaÅ£iei noastre la Satu Mare. În aceste zile porÅ£ile centrul de zi au fost aÅŸadar deschise tuturor copiilor ÅŸi tinerilor care au rămas la Satu Mare pentru un program prelungit ( între orele 10 – 18) de activităţi speciale de animaÅ£ie socio-educativă, activităţi sportive, jocuri de exterior, deplasări la cinema. Grupul de francezi compus din 2 fete ÅŸi 3 băieÅ£i au pregătit ÅŸi au derulat cu multă implicare acest proiect în beneficiul copiilor ÅŸi tinerilor noÅŸtri reuÅŸind să strângă prin diferite acÅ£iuni realizate în ultimele luni în FranÅ£a, resursele necesare pentru a asigura inclusiv o masă caldă pe zi pentru toÅ£i copiii ÅŸi tinerii de la centrul de zi prin servicii de catering de la un restaurant din Satu Mare.

AsociaÅ£ia Stea felicită membrii echipelor implicate în aceste proiecte pentru frumoasele acÅ£iuni pe care le-au realizat ÅŸi le mulÅ£umeÅŸte pentru dăruirea ÅŸi solidaritatea de care au dat dovadă contribuind în mare măsură la completarea activităţilor curente pe care asociaÅ£ia noastră le desfăşoară din dorinÅ£a de educa ÅŸi de a sprijini copiii ÅŸi tinerii străzii motivându-i să-ÅŸi dorescă ÅŸi să depună eforturi pentru a-ÅŸi costrui o viaţă mai bună.