Schimb de experienţă în domeniul medico-social la Grenoble (Franţa)

Schimb de experienţă în domeniul medico-social la Grenoble (Franţa)

În perioada 8 – 16 septembrie, o delegaÅ£ie din Satu Mare compusă din 3 persoane, reprezentanÅ£i ai AsociaÅ£iei Stea ÅŸi AsociaÅ£iei GIR 2003 din Satu Mare s-au aflat la Grenoble (FranÅ£a) în cadrului unei vizite de schimb de experienţă găzduită de către asociaÅ£ia Grenoble Isere Roumanie.
Evenimentul a avut ca temă centrală serviciile medico-sociale ÅŸi accesul la îngrijiri de sănătate pentru persoanele aflate în extremă dificultate, similar publicului cu care lucrează AsociaÅ£ia Stea.
 
La originea acestui demers stă relaÅ£ia excelentă de parteneriat pe care AsociaÅ£ia Stea o are încă de la începutul activităţii din domeniul social cu domnul doctor Micul Nicolae Sorin ÅŸi AsociaÅ£ia GIR 2003 Satu Mare, care furnizează în limita posibilităţilor servicii medicale, medicamente, informare ÅŸi consiliere pe teme de igienă ÅŸi sănătate tinerilor străzii ÅŸi familiilor cu copii cu care lucrează AsociaÅ£ia Stea ÅŸi care frecventează centrul de zi, fiind adesea singurul sprijin la care aceste persoane pot apela gratuit în cazul în care problemele lor de sănătate nu necesită intervenÅ£ia imediată a serviciilor specializate de urgenţă.
 
Acest schimb de experinţă a pornit de la nevoile mari de servicii medicale pe care copiii ÅŸi tinerii străzii le au ÅŸi în satisfacerea cărora atât AsociaÅ£ia Stea cât ÅŸi domnul doctor Micul Nicolae Sorin întâmpină dificultăţi legate în mod deosebit de costurile mari pentru măsuri profilactice, unele investigaÅ£ii de specialitate ÅŸi tratamente, ce apar adesea în condiÅ£iile în care aceste persoane nu au locuri de muncă stabile ÅŸi nu beneficiază de gratuităţile ÅŸi compensaÅ£iile aferente personelor ce deÅ£in asigurări sociale de sănătate.
Acest lucru este cu atât mai important cu cât problemele de sănătate cu care se confruntă copiii ÅŸi tinerii străzii reprezintă o reală problemă pentru comunitatea locală, îndeosebi în ceea ce priveÅŸte răspândirea bolilor cu transmitere sexuală ÅŸi mai ales al virusului hepatitei B pe fondul creÅŸterii procentului de tinere (inclusiv minore) care practică prostituÅ£ia. În perioada 2010 – 2011, prin fonduri atrase de AsociaÅ£ia Stea, printr-un proiect finantat de Fundatia Soros Romania, 17 dintre tinerii care frecventeză centrul de zi au primit vaccin împotriva virusulul hepatitei B, acÅ£iune care nu a putut fi deocamdată extinsă ÅŸi pentru alÅ£i tineri având în vedere lipsa de resurse financiare.
 
Un prim răspuns la dorinÅ£a domnului doctor Micul Nicolae Sorin ÅŸi echipei AsociaÅ£iei Stea de a dezvolta serviciile medio-sociale pentru copiii ÅŸi tinerii străzii, l-a reprezentat propunerea primită din partea asociaÅ£iei franceze Grenoble Isere Roumanie (partener al AsociaÅ£iei Stea de foarte mulÅ£i ani), care a organizat schimbul de experinţă de la Grenoble. Acesta a permis echipei române să descopere sistemul existent acolo pentru facilitarea accesului la îngrijiri medicale pentru persoanele aflate în dificultate ÅŸi să analizeze unele modele de acÅ£iune care se folosesc cu succes în FranÅ£a în domeniul medicinei comunitare ce ar putea fi preluate ÅŸi în România.
 
Vizita a cuprins numeroase servicii specializate care oferă servicii medicale ÅŸi medico-sociale persoanelor care trăiesc pe stradă, fiind vorba în multe cazuri de străini afalÅ£i în căutare de azil politic sau de migranÅ£i din ţările Europei de Est, printre care mulÅ£i rromi de naÅ£ionalitate română care trăiesc sau tranzitează prin Grenoble. Accesul la servicii medicale pentru aceste persoane este asigurat în mare parte din fonduri publice, existând centre de sănătate ÅŸi servicii finanÅ£ate prin bugetul de stat, cel al Consiliului JudeÅ£ean ÅŸi cel al Consiliului Local care colaborează foarte strâns cu diferite ONG-uri care însoÅ£esc ÅŸi mediază legătura dintre persoanele aflate în dificultate ÅŸi profesioniÅŸtii în domeniul medical (Rom Action) sau oferă asistenţă medicală prin intermediul unor medici cu program săptămânal de consultaÅ£ii pe bază de voluntariat (Medecins du Monde). Echipa română a avut astfel ocazia să poarte un dialog foarte interesant cu profesioniÅŸtii francezi din cadrul următoarelor servicii : Centrul de sănătate ÅŸi planificare familială; AsociaÅ£ia de Gestiune a Centrelor de Sănătate ale oraÅŸului Grenoble (AGECSA); Servicii de Permanenţă pentru Acces la Servicii de Sănătate de pe lângă spitale (PASS); Centrul JudeÅ£ean de Sănătate; Centre municipale de primire pentru persoane fără adăpost dotate cu paturi ÅŸi medici pentru pacienÅ£i cu diferite boli; Centrul de Sănătate al primăriei din Grenoble; Centrul de Vaccinări ÅŸi Centrul de Luptă Împortiva Tuberculozei; Servicii de Permanenţă pentru Acces la Îngrijiri de Sănătate Psihiatrică; Echipe Mobile de Legătură pentru Servicii de Psihiatrie.
 
O altă experienţă interesantă a fost participarea la o reuniune de lucru a Polului de Sănătate Saint Martin d’Heres unde sub îndrumarea unor medici de familie, stagiarii aflaÅ£i în perioadă de practică profesională realizează programe de cercetare în cadrul studiilor lor universitare la facultatea de medicină, pe tema inagalităţilor în accesul la serviciile de sănătate, existând o reală preocupare a medicilor pentru a reduce aceste inegalităţi.
O oportunitate unică pentru echipa română a fost participarea la o activitate de grup organizată de AsociaÅ£ia E.T.C, ce foloseÅŸte tehnici de terapie comunitară integrativă pe baza modelului de terapie colectivă dezvoltat de către profesorul Adalberto Barreto de la Facultatea de Medicină din Ceará (Brazilia) intervenind cu persoane aflate în mare dificultate în cartierele cele mai sărace (favelas) din marile oraÅŸe braziliene. Terapia comunitară acÅ£ionează asupra a doi factori determinanÅ£i ai stării de sănătate : stresul ÅŸi susÅ£inerea socială, ducând în mod indirect la creÅŸterea stimei de sine a participanÅ£ilor evitând interiorizarea ÅŸi excluziunea socială. Această experienţă a avut un adevărat rol formativ fiind un model care a stârnit foarte mult interesul profesioniÅŸtilor români care întrevăd beneficiile aplicării acestuia la grupul de copii ÅŸi tineri care frecvenează centrul de zi al AsociaÅ£iei Stea.
Un alt obiectiv al viziteti de la Grenoble a fost întărirea relaÅ£iilor de parteneriat în domeniul social ÅŸi dezvoltarea de noi parteneriate. Åži în acest domeniu, AsociaÅ£ia Stea a putut conta pe sprijinul de nădejde al asociaÅ£iei Grenoble Isere Roumanie care susÅ£ine prin toate mijloacele care îi sunt la dispoziÅ£ie continuarea programelor de incluziune socială a copiilor ÅŸi tinerilor străzii din Satu Mare. Astfel, dincolo de schimbul de experienţă  în domeniul medico-social, care contribuie la dezvoltarea din punct de vedere metodologic a intervenÅ£iei AsociaÅ£iei Stea, asociaÅ£ia Grenoble Isere Roumanie a organizat întâlniri ale echipei române cu alte organizaÅ£ii ÅŸi instituÅ£ii din domeniul social, constituind un prim pas spre dezvoltarea de parteneriate vizând alte schimburi de experienţă ÅŸi posibilităţi ulterioare de atragere de fonduri internaÅ£ionale pentru proiecte comune.
 
În data de 12 septembrie, asociaÅ£iei Grenoble Isere Roumanie a organizat o conferinţă la care au participat peste 60 de persoane, membrii ai asociaÅ£iei, reprezentanÅ£i ai autorităţilor, donatori ÅŸi persoane cu sprijinul cărora asociaÅ£ia franceză susÅ£ine inclusiv financiar activitatea AsociaÅ£iei Stea confinanÅ£ând bugetul de funcÅ£ionare centrului de zi cu suma de 400 euro pe lună. Această conferinţă a oferit prilejul directoarei AsociaÅ£iei Stea să prezinte cel mai recent raport de activitate ÅŸi rezultatele obÅ£inute la Satu Mare în munca cu copiii ÅŸi tinerii străzii, stârnind admiraÅ£ia participanÅ£ilor care au afirmat că o intervenÅ£ie de asemenea anvergură în FranÅ£a este realizată de cel puÅ£in 5 sau 6 organizaÅ£ii distincte în parteneriat cu serviciile publice.
 
În data de 13 septembrie, o altă conferinţă a fost organizată, de această dată, la Institutul de Formare a Lucrătorilor Sociali din Grenoble (unitate de învăţământ superior), având ca scop prezentarea programelor AsociaÅ£iei Stea studenÅ£ilor interesaÅ£i de a-ÅŸi realiza practica profesională obligatorie în străinătate. Formatorii au încurajat studenÅ£ii să aleagă AsociaÅ£ia Stea ca loc de practică fiind convinÅŸi de profesionalismul echipei ÅŸi de calitatea muncii, care garantează pentru studenÅ£i dobândirea unei valoroase experienÅ£e profesionale.
 
Åži nu în ultimul rând, un alt domeniu de interes abordat cu membrii asociaÅ£iei Grenoble Isere Roumanie a fost cel al dezvoltării activităţilor de grădinărit desfăşurate deocamdată la nivelul centrului de zi al AsociaÅ£iei Stea. Având în vedere interesul de care s-au bucurat aceste activităţi în rândul tinerilor străzii, unul dintre planurile de viitor ale AsociaÅ£iei Stea este să dezvolte aceste activităţi explorând posibilitatea realizării unei întreprinderi sociale. În această direcÅ£ie cu sprijinul asociaÅ£iei Grenoble Isere Roumanie echipa AsociaÅ£iei Stea a beneficiat în luna august a acestui an de o sesiune de formare condusă de doamna Helene HOLLARD, expert francez în domeniul agroecologiei, pe care delegaÅ£ia română a avut ocazia de a o reântâlni la Grenoble, punând împreună bazele unui proiect în acest domeniu. Mai mult, echipa s-a întors la Satu Mare cu unelte speciale de grădinărit ÅŸi un fond de pornire pentru achiziÅ£ionarea de echipamente ÅŸi seminÅ£e care să permită realizarea în cele mai bune condiÅ£ii a lucrărilor de toamnă ÅŸi pregătirea solului pentru anul ce urmeză.
 
În concluzie această vizită de schimb de experienţă a fost deosebit de constructivă pentru AsociaÅ£ia Stea pe mai multe planuri, constituind o adevărată sursă de încărcare pozitivă ÅŸi de revitalizare a speranÅ£ei că în ciuda unor mari dificultăţi financiare în context de criză economică accentuată pe plan naÅ£ional ÅŸi internaÅ£ional, acÅ£iunile AsociaÅ£iei Stea vor putea fi duse mai departe conslidând ÅŸi susÅ£inând progresele copiilor ÅŸi tinerilor străzii pe drumul spre o integrare socială durabilă.
MulÅ£umim asociaÅ£iei Grenoble Isere Roumanie care este alături de noi ÅŸi tuturor celor cu care am avut deosebita plăcere să ne întâlnim la Grenoble pe parcursul acestei vizite de schimb de experienţă.

Lecții de civism cu copiii aflați în pregatire pentru participarea la Fraternity Cup 2012

Lecții de civism cu copiii aflați în pregatire pentru participarea la Fraternity Cup 2012

Grupul de copii de la AsociaÈ›ia Stea care va reprezenta România la Fraternity Cup se află într-o perioadă intensă de pregătire. În acest sens copiii din cadrul celor 15 delegaÈ›ii din toate țările participante la eveniment sunt incluÈ™i într-un program de activități având ca temă centrală valorile civice. 
Începând cu luna septembrie, copiii coordonaÈ›i de responsabilul centrului de zi al AsociaÈ›iei Stea È™i profesorul de istorie a liceului tehnologic Ardud organizează în fiecare săptămână activități tematice menite să dezvolte cunoÈ™tinÈ›ele È™i abilitățile copiilor în domeniul specificat. Programul este cu atât mai interesat cu cât, fiind coordonat de către organizaÈ›ia La Voix de L’Enfant, toate delegaÈ›iile lucrează cu copiii pornind de la câte o întrebare comună. Răspunsurile È™i rezultatele activităților cu copiii din fiecare È›ară sunt apoi colectate de către organizatori la Paris, pe baza lor construindu-se articole ce oferă o extraordinară imagine de ansamblu asupra valorilor unor copii veniÈ›i din toate colÈ›urile lumii.
 
Una dintre primele întrebări de la care au pornit activitățile cu copiii noÈ™tri a fost : “Care este personalitatea care în opinia dumneavoastră reprezinta un model de bun cetățean ?”
După câteva exerciÈ›ii pentru a-i ajuta să intrare în atmosfera activității, copiii, sprijiniÈ›i de cei 2 coordonatori, au pornit o dezbatere exprimându-È™i punctele de vedere cu privire la cine este pentru ei un model atunci când se gândesc la implicare È™i conduită civică. După îndelungi discuÈ›ii È™i propuneri diferite analizate pro È™i contra, echipa a ales-o ca personalitate reprezentativă pentru È›ara noastră pe Majestatea Sa Maria, Regină a Românieipentru actele sale de caritate È™i implicarea civică de care a dat dovadă. Ideea i-a aparÈ›inut unui dintre copiii din grup care le-a povestit celorlalÈ›i ceea ce a aflat despre Regina Maria la È™coală, la ora de istorie. Copii au fost impresionaÈ›i să afle că Regina Maria a fost supranumită de popor „Mama răniÈ›ilor” È™i „Regina-soldat”, pentru atitudinea ei bravă din timpul Primului Război Mondial, când, alături de doamnele de la curte a lucrat direct pe front în spitale de campanie È™i a coordonat activitatea unei fundaÈ›ii de caritate. Ei au concluzionat ca nici o personalitate din zilele noastre dintre cei propuÈ™i de ceilalÈ›i copii nu întrece acest exemplu de implicare civică.

Continuă pregătirea echipei de copii care va reprezenta România la Paris în cadrul „Fraternity Cup”

Continuă pregătirea echipei de copii care va reprezenta România la Paris în cadrul „Fraternity Cup”

Sub coordonarea responsabilului centrului de zi, Bogdan Pintea, ÅŸi a profesoarei Crina Napradi de la liceul tehnologic din Ardud, cei 6 copii cu vârste între 11 ÅŸi 13 ani, au fost implicaÅ£i într-o nouă sesiune de pregătire a plecării în FranÅ£a unde vor participa în perioada 26 octombrie – 5 noiembrie la „Fraternity Cup”. Åži de această dată activităţile realizate au avut ca temă comună pentru toate cele 15 delegaÅ£ii din ţările participante la acest eveniment : valorile civismului.
Activitatea noastră a fost gândită sub forma unor serii de consursuri. Copiii au fost împărÅ£iÅ£i în două echipe prima sarcină fiind aceea de a-ÅŸi găsi nume potrivite pentru membrii ÅŸi pentru echipe aÅŸa încât să reflecte tema centrală a acestei zile. Astfel, prima echipă s-a numit : „Libertate, Egalitate, Fraternitate” având ca membrii : comunitatea, Napoleon, justiÅ£ia, ordinea ÅŸi respectul, iar cea de a doua echipă a fost : „Eco-cetăţenia”, membrii acesteia fiind : pacea, ajutorul, cetăţenia, consilierul ÅŸi muncitorul. Cele două echipe s-au întrecut apoi în cadrul unor probe sportive ÅŸi de îndemânare, la finalul fiecărei runde, ajungând să descopere câte o valoare specifică civismului pe care, prin mimă, trebuia să o prezinte spre a fi ghicită de către echipa adversă.

La finalul concursurilor, toate valorile au fost afiÅŸate pe un panou, pentru fiecare dintre ele copiii fiind îndemnaÅ£i să găsească cât mai multe comportamente marcante ce o caracterizează. De exemplu, „solidaitatea” a fost explicată de către copii prin „într-ajutorare”; „patriotismul” prin „a-ÅŸi iubi Å£ara ÅŸi a-i respecta valorile” iar pentru „a ÅŸti să trăieÅŸti în comunitate” copiii au dat explicaÅ£ia de „a se implica în comunitate, a fi prietenos ÅŸi respectuos”. Lista construită de către copii face parte din materialul pregătit pe care aceÅŸtia vor avea ocazia să-l prezinte în cadrul activităţilor din timpul „Fraternity Cup” unde copiii din cele 12 ţări participante îÅŸi vor împărtăşi viziunile despre civism.

Fraternity Cup reprezintă un eveniment excepÅ£ional, cu o puternică misiune de promovare a valorilor de solidaritate si cetatenie, avand o importantă latură de acÅ£iune socială ÅŸi pedagogică, la care participă în fiecare an aproximativ 100 de copiii aparÅ£inând unor medii defavorizate din diferite ţări ale lumii. România va fi reprezentată la acest eveniment de către AsociaÅ£ia Stea.

Oportunităţi de voluntariat la Asociaţia Stea promovate în cadrul campaniei „Europa, casa noastră”

Oportunităţi de voluntariat la Asociaţia Stea promovate în cadrul campaniei „Europa, casa noastră”

În cadrul unei acÅ£iuni derulate ieri, 25 octombrie la Satu Mare de către echipa de comunicatori aicampaniei naÅ£ionale „Europa, casa noastră”, directorul asociaÅ£iei noastre, Cristina Bala, a fost invitată să prezinte elevilor din clasele IX-XII de la Liceul Teoretic German – "Johann Ettinger" din Satu Mare avantajele voluntariatului ÅŸi oportunităţile de a se implica în rezolvarea unor probleme ale comunităţii noastre.
Această acÅ£iune este parte a campaniei de informare ÅŸi comunicare “Europa, casa noastră”, aflată la a doua ediÅ£ie, campanie lansată de ReprezentanÅ£a Comisiei Europene (RCE) în România în parteneriat cu Ministerul EducaÅ£iei, Cercetării, Tineretului ÅŸi Sportului (MECTS). Programul se adresează elevilor ÅŸi profesorilor din învăţământul primar, gimnazial ÅŸi liceal ÅŸi are drept scop derularea unor activităţi cu dimensiune europeană prin care elevii sunt încurajaÅ£i să se informeze despre Uniunea Europeană, istoria, politicile ei, precum ÅŸi despre ultimele evoluÅ£ii din domeniul afacerilor europene.
Echipa de comunicatori venită de la BucureÅŸti a transmis liceenilor informaÅ£ii utile despre proiectul “Lider european”care le oferă posibilitatea de a-ÅŸi însuÅŸi noÅ£iuni de leadership ÅŸi tehnici de prezentare prin participarea la un concurs cu două etape: locală ÅŸi naÅ£ională. Concursul presupune ca liceenii să-ÅŸi îndrepte atenÅ£ia asupra comunităţii în care trăiesc, să identifice probleme ale comunităţii ÅŸi să implementeze proiecte pentru rezolvarea acestora. Proiectele lor trebuie să aibă capacitatea de a mobiliza grupuri de oameni (alÅ£i elevi, părinÅ£i, profesori, persoane din comunitate etc.) care să lucreze împreună pentru susÅ£inerea unor programe de voluntariat.
 
Un exemplu este posibilitatea realizării de către elevi a unui astfel de proiect de voluntariat în cadrul AsociaÅ£iei Stea, a cărei acÅ£iuni are la origini tocmai implicarea unor voluntari liceeni ÅŸi studenÅ£i din Satu Mare care au descoperit împreună că pot să facă ceva concret în direcÅ£ia unor rezolvării unor probleme din comunitate.
În continuare, asociaÅ£ia noastră este deschisă voluntarilor, a căror implicare esteesenÅ£ială pe de o parte deoarece prin dinamismul, imaginaÅ£ia ÅŸi talentul lor dau curaj copiilor ÅŸi tinerilor aflaÅ£i în situaÅ£ii de dificultate să-ÅŸi manifeste ÅŸi ei ideeile ÅŸi să creadă cu adevărat că sunt ÅŸi ei capabili să realizeze ceva valoros, pe de altă parte voluntarii contribue la creÅŸterea stimei de sine ÅŸi la incluziunea copiilor ÅŸi tinerilor străzii prin comportantentul nondiscriminant ÅŸi acceptarea de care dau dovadă în cursul activităţilor comune.
ExperienÅ£a echipei Stea arată că aceste activităţi au un potenÅ£ial extrem de benefic ÅŸi pentru voluntari. În primul rând aceÅŸtia au posibilitatea de a-ÅŸi folosi energia în mod constructiv, realizând acÅ£iuni în folosul unor copii ÅŸi tineri care nu au avut ÅŸansa de a se naÅŸte într-o familie care să-i sprijine. Voluntarii ajung să înÅ£eleagă dificultăţile prin care trec copiii ÅŸi tinerii străzii, dându-ÅŸi seama de propria lor ÅŸansă, ÅŸi fiind sensibilizaÅ£i să aprecieze mai bine ceea ce au ÅŸi să-ÅŸi dezvolte spiritul civic pentru reducerea discriminării ÅŸi creÅŸterea implicării oamenilor din comunitate în rezolvarea problemelor sociale. Această experienţă ajută voluntarii să devină mai responsaili, să aibă o gândire mai matură, să-ÅŸi devolte o serie de abilităţi care pe viitor le vor fi deosebit de utile în viaÅ£a profesională: comunicare, munca în echipă, creativitate, rezolvarea de probleme, asumare de responsailităţi.
AsociaÅ£ia noastră propune diferite domenii de acÅ£iune pentru voluntari. Pentru cei interesaÅ£i de realizarea de activităţi cu copii ÅŸi tineri, centrul nostru de zi oferă o serie de oportunităţi, de la activităţi artistice (teatru, dans, ateliere de creaÅ£ie), jocuri ÅŸi activităţi de animaÅ£ie, activităţi sportive (fotbal, ping-pong, baschet, ÅŸah), până la alfabetizare ÅŸi diferite tipuri de activităţi educative. De asemenea, voluntarii sunt încurajaÅ£i să vină cu proiecte ÅŸi ideei noi beneficiind de toată susÅ£inerea echipei de profesioniÅŸti ÅŸi de baza materială existentă. Exemple ar fi realizarea de proiecte cu copiii ÅŸi tinerii străzii folosind calculatoarele existente la centrul de zi (editarea unei reviste, gestionarea blogului centrului de zi, realizarea unor filmuleÅ£e, editarea de poze, etc)
Pentru elevii ÅŸi studenÅ£ii interesaÅ£i de o carieră în domeniul socio-uman, al comunicării, managementului, scrierii de proiecte, dezvoltării durabile, asociaÅ£ia noastră poate deveni un loc important în care vor putea experimenta diferite aspecte legate de aceste job-uri ÅŸi vor dobândi unele cunoÅŸtinÅ£e ÅŸi abilităţi de bază prin implicarea în activităţile de management, comunicare ÅŸi fundraising derulate în cadrul asociaÅ£iei.
 
Oricine poate devi voluntar la asociaÅ£ia noastră, indiferent de vârstă* ÅŸi profesie, avem nevoie doar de motivaÅ£ie, entuziasm, optimism ÅŸi deschidere. Voluntarii îÅŸi stabilesc singuri cât timp doresc să se implice ÅŸi frecvenÅ£a cu care participă la activităţi, aceÅŸtia beneficiind de formare ÅŸi îndrumare din partea profesioniÅŸtilor noÅŸtri.
Personele interesate ne pot contacta telefonic : 0361884330 sau 0743174169, prin e-mail : asociatiastea@gmail.comsi personal de luni până vineri între orele 9.00 – 17.00 la centrul de zi : B-dul Octavian Goga nr. 14 (cartierul Soarelui) din Satu Mare.
 
Campania “Europa casa noastră” se va derula pe parcursul întregului an, sub egida Anului European al Îmbătrânirii Active ÅŸi Solidarităţii între GeneraÅ£ii ÅŸi conÅ£ine trei seturi de activităţi: “Vizite ÅŸi dezbateri în ÅŸcoli”, „Lider european” ÅŸi „Ziua Europei”.  Activităţile programului sunt disponibile pe portalul web www.europacasanoastra.ro, dar ÅŸi pe pagina de Facebook www.facebook.com/EUcasanoastra, ambele oferind elevilor ÅŸi profesorilor participanÅ£i în program conÅ£inut educaÅ£ional, o serie de servicii ÅŸi aplicaÅ£ii utile.
 
* minorii necesită acordul părinÅ£ilor pentru a se putea implica în activităţi de voluntariat

Buna gosopodărire a centrului de zi şi dezvoltarea competenţelor de curăţenie, igienă şi îngrijire a spaţiului de viaţă la copiii şi tinerii străzii

Buna gosopodărire a centrului de zi şi dezvoltarea competenţelor de curăţenie, igienă şi îngrijire a spaţiului de viaţă la copiii şi tinerii străzii

Profitând de cele câteva zile cu vreme bună din această săptămână, copiii ÅŸi tinerii străzii au fost implicaÅ£i în activităţile de curăţenie generală care au loc periodic în cadrul centrului de zi. De la mic la mare, ei au avut ocazia să exerseze cele învăţate în domeniul curăţeniei spaÅ£iului de viaţă, de la igienizarea obiectelor sanitare din băi, până la spălatul geamurilor ÅŸi al perdelelor.
Aceste activităţi fac parte din programul educaÅ£ional al centrului nostru de zi care urmăreÅŸte să dezvolte deprinderile de viaţă independentă ale copiilor ÅŸi tinerilor străzii. La fel ca ÅŸi într-o familie unde de mici, copiii sunt reponsabilizaÅ£i să îngrijească lucrurile, să facă ordine ÅŸi curăţenie în camerele lor, echipa educativă a centrului de zi are grijă să implice copiii ÅŸi tinerii străzii în tot ceea ce Å£ine de buna gospodărire a sapaÅ£iului acestuia, care pentru mulÅ£i dintre ei este printre puÅ£inele locuri în care au acces la facilităţile unei locuinÅ£e „normale” (toalete ÅŸi săli de baie cu apă curentă ÅŸi echipamente sanitare corespunzătoare, dulapuri pentru lucrurile personale).
Scopul nostru este să reducem decalajele din domeniul educaÅ£iei, al devoltării abilităţilor de viaţă ÅŸi al socializării care există între aceÅŸti copii ÅŸi tineri ÅŸi cei care au avut ÅŸansa de a se naÅŸte într-o familie care să aibă grijă de ei ÅŸi să le ofere cele necesare pentru o dezvoltare corespunzătoare. 
Această misiune nu este uÅŸoară. Uneori pornim de foarte departe. De exemplu, mulÅ£i dintre copiii ÅŸi tinerii noÅŸti, înainte de a ajunge să frecventeze centrul de zi, nu erau obiÅŸnuiÅ£i să-ÅŸi spele hainele ÅŸi nici nu prea aveau lucruri în proprietate personală de care să ÅŸtie să aibă grijă. În mediul străzii ei sunt obiÅŸnuiÅ£i să trăiască de pe o zi pe alta, nu strâng lucruri ÅŸi nu le îngrijesc pe cele pe care le au pentru că oricum nu ar avea unde să le păsteze în siguranţă iar locul în care dorm este adesea instabil ÅŸi inslubru.
De aici ÅŸi până la formarea comportamentelor de curăţenie, igienă ÅŸi îngrijire atât personală, cât ÅŸi a spaÅ£iului de viaţă, e o cale foarte lungă. E nevoie de multă atenÅ£ie ÅŸi răbdare pentru a schimba un mod de viaţă ÅŸi obiceiuri necorespunzătoare formate în decursul multor ani petrecuÅ£i în condiÅ£ii de stradă. Una dintre cele mai mari provocări pentru echipa educativă este de multe ori să ne dăm seama că ceea ce este „corect” ÅŸi „normal” pentru noi, de multe ori nu are aceeaÅŸi semnificaÅ£ie pentru aceÅŸti copii ÅŸi tineri pentru care „normalitatea” a reprezentat cu totul altceva până atunci. De aceea intervenÅ£ia noastră se axează în proporÅ£ie mare pe activităţi practice ÅŸi punerea copiilor ÅŸi tinerilor în situaÅ£ia de a exersa cele învăţate în vedere formării comportamentelor dezirabile pe care le urmărim.
 
Activităţile practice de igienă ÅŸi curăţenie reprezintă un astfel de exemplu. În cadrul acestora copiii ÅŸi tinerii învaţă să folosescă corect echipamentele ÅŸi produsele de curăţenie : tipuri, dozaje, riscuri ÅŸi atenÅ£ionări speciale cu privire la posibile distrugeri ale suprafeÅ£elor curăţate ÅŸi efecte nocive posibile asupra celui care le foloseÅŸte. 
Pentru a ajunge să facă curăţenie în mod corespunzător este nevoie de îndrumare din partea echipei educative, responsabilizare ÅŸi mult exerciÅ£iu. În acest sens programul centrului de zi prevede pe de o parte implicarea zilică a copiilor ÅŸi tinerilor, în echipe de câte 2 până la 4 persoane, în realizarea unor sarcini de curăţenie la finalul fiecărei zile de activităţi în spaÅ£iile pe care ei le-au folosit, pe de altă parte, lunar, este realizat un program comun de curăţenie generală în centrul de zi cu implicarea tuturor beneficiarilor ÅŸi a echipei educative.
Iar rezultatele sunt vizibile. La copiii ÅŸi tinerii care frecventează centrul cu regularitate observăm nu doar o implicare crescută în realizarea sarcinilor ci ÅŸi creÅŸterea gradului de independenţă în desfăşurarea corectă a activităţilor de curăţenie ÅŸi îmbunătăţirea încrederii lor în capacităţile lor proprii. Acest lucru ne apropie din ce în ce mai mult de Å£inta pe care o avem, ÅŸi anume aceea ca aceÅŸti copii ÅŸi tineri tineri să săînÅ£elegă importanÅ£a ameliorării nivelului lor de igienă ÅŸi curăţenie în mediul exterior centrului de zi, să identifice modalităţi ÅŸi să depună eforturi pentru a-ÅŸi îmbunătăţii condiÅ£iile de viaţă (curăţenie, igienă) ÅŸi de a se apropia din ce în ce mai mult de un stil de viaţă care să le permită o bună incluziune socială.