Skip to content

Oportunităţi de voluntariat la Asociaţia Stea promovate în cadrul campaniei „Europa, casa noastră”

În cadrul unei acÅ£iuni derulate ieri, 25 octombrie la Satu Mare de către echipa de comunicatori aicampaniei naÅ£ionale „Europa, casa noastră”, directorul asociaÅ£iei noastre, Cristina Bala, a fost invitată să prezinte elevilor din clasele IX-XII de la Liceul Teoretic German – "Johann Ettinger" din Satu Mare avantajele voluntariatului ÅŸi oportunităţile de a se implica în rezolvarea unor probleme ale comunităţii noastre.
Această acÅ£iune este parte a campaniei de informare ÅŸi comunicare “Europa, casa noastră”, aflată la a doua ediÅ£ie, campanie lansată de ReprezentanÅ£a Comisiei Europene (RCE) în România în parteneriat cu Ministerul EducaÅ£iei, Cercetării, Tineretului ÅŸi Sportului (MECTS). Programul se adresează elevilor ÅŸi profesorilor din învăţământul primar, gimnazial ÅŸi liceal ÅŸi are drept scop derularea unor activităţi cu dimensiune europeană prin care elevii sunt încurajaÅ£i să se informeze despre Uniunea Europeană, istoria, politicile ei, precum ÅŸi despre ultimele evoluÅ£ii din domeniul afacerilor europene.
Echipa de comunicatori venită de la BucureÅŸti a transmis liceenilor informaÅ£ii utile despre proiectul “Lider european”care le oferă posibilitatea de a-ÅŸi însuÅŸi noÅ£iuni de leadership ÅŸi tehnici de prezentare prin participarea la un concurs cu două etape: locală ÅŸi naÅ£ională. Concursul presupune ca liceenii să-ÅŸi îndrepte atenÅ£ia asupra comunităţii în care trăiesc, să identifice probleme ale comunităţii ÅŸi să implementeze proiecte pentru rezolvarea acestora. Proiectele lor trebuie să aibă capacitatea de a mobiliza grupuri de oameni (alÅ£i elevi, părinÅ£i, profesori, persoane din comunitate etc.) care să lucreze împreună pentru susÅ£inerea unor programe de voluntariat.
 
Un exemplu este posibilitatea realizării de către elevi a unui astfel de proiect de voluntariat în cadrul AsociaÅ£iei Stea, a cărei acÅ£iuni are la origini tocmai implicarea unor voluntari liceeni ÅŸi studenÅ£i din Satu Mare care au descoperit împreună că pot să facă ceva concret în direcÅ£ia unor rezolvării unor probleme din comunitate.
În continuare, asociaÅ£ia noastră este deschisă voluntarilor, a căror implicare esteesenÅ£ială pe de o parte deoarece prin dinamismul, imaginaÅ£ia ÅŸi talentul lor dau curaj copiilor ÅŸi tinerilor aflaÅ£i în situaÅ£ii de dificultate să-ÅŸi manifeste ÅŸi ei ideeile ÅŸi să creadă cu adevărat că sunt ÅŸi ei capabili să realizeze ceva valoros, pe de altă parte voluntarii contribue la creÅŸterea stimei de sine ÅŸi la incluziunea copiilor ÅŸi tinerilor străzii prin comportantentul nondiscriminant ÅŸi acceptarea de care dau dovadă în cursul activităţilor comune.
ExperienÅ£a echipei Stea arată că aceste activităţi au un potenÅ£ial extrem de benefic ÅŸi pentru voluntari. În primul rând aceÅŸtia au posibilitatea de a-ÅŸi folosi energia în mod constructiv, realizând acÅ£iuni în folosul unor copii ÅŸi tineri care nu au avut ÅŸansa de a se naÅŸte într-o familie care să-i sprijine. Voluntarii ajung să înÅ£eleagă dificultăţile prin care trec copiii ÅŸi tinerii străzii, dându-ÅŸi seama de propria lor ÅŸansă, ÅŸi fiind sensibilizaÅ£i să aprecieze mai bine ceea ce au ÅŸi să-ÅŸi dezvolte spiritul civic pentru reducerea discriminării ÅŸi creÅŸterea implicării oamenilor din comunitate în rezolvarea problemelor sociale. Această experienţă ajută voluntarii să devină mai responsaili, să aibă o gândire mai matură, să-ÅŸi devolte o serie de abilităţi care pe viitor le vor fi deosebit de utile în viaÅ£a profesională: comunicare, munca în echipă, creativitate, rezolvarea de probleme, asumare de responsailităţi.
AsociaÅ£ia noastră propune diferite domenii de acÅ£iune pentru voluntari. Pentru cei interesaÅ£i de realizarea de activităţi cu copii ÅŸi tineri, centrul nostru de zi oferă o serie de oportunităţi, de la activităţi artistice (teatru, dans, ateliere de creaÅ£ie), jocuri ÅŸi activităţi de animaÅ£ie, activităţi sportive (fotbal, ping-pong, baschet, ÅŸah), până la alfabetizare ÅŸi diferite tipuri de activităţi educative. De asemenea, voluntarii sunt încurajaÅ£i să vină cu proiecte ÅŸi ideei noi beneficiind de toată susÅ£inerea echipei de profesioniÅŸti ÅŸi de baza materială existentă. Exemple ar fi realizarea de proiecte cu copiii ÅŸi tinerii străzii folosind calculatoarele existente la centrul de zi (editarea unei reviste, gestionarea blogului centrului de zi, realizarea unor filmuleÅ£e, editarea de poze, etc)
Pentru elevii ÅŸi studenÅ£ii interesaÅ£i de o carieră în domeniul socio-uman, al comunicării, managementului, scrierii de proiecte, dezvoltării durabile, asociaÅ£ia noastră poate deveni un loc important în care vor putea experimenta diferite aspecte legate de aceste job-uri ÅŸi vor dobândi unele cunoÅŸtinÅ£e ÅŸi abilităţi de bază prin implicarea în activităţile de management, comunicare ÅŸi fundraising derulate în cadrul asociaÅ£iei.
 
Oricine poate devi voluntar la asociaÅ£ia noastră, indiferent de vârstă* ÅŸi profesie, avem nevoie doar de motivaÅ£ie, entuziasm, optimism ÅŸi deschidere. Voluntarii îÅŸi stabilesc singuri cât timp doresc să se implice ÅŸi frecvenÅ£a cu care participă la activităţi, aceÅŸtia beneficiind de formare ÅŸi îndrumare din partea profesioniÅŸtilor noÅŸtri.
Personele interesate ne pot contacta telefonic : 0361884330 sau 0743174169, prin e-mail : asociatiastea@gmail.comsi personal de luni până vineri între orele 9.00 – 17.00 la centrul de zi : B-dul Octavian Goga nr. 14 (cartierul Soarelui) din Satu Mare.
 
Campania “Europa casa noastră” se va derula pe parcursul întregului an, sub egida Anului European al Îmbătrânirii Active ÅŸi Solidarităţii între GeneraÅ£ii ÅŸi conÅ£ine trei seturi de activităţi: “Vizite ÅŸi dezbateri în ÅŸcoli”, „Lider european” ÅŸi „Ziua Europei”.  Activităţile programului sunt disponibile pe portalul web www.europacasanoastra.ro, dar ÅŸi pe pagina de Facebook www.facebook.com/EUcasanoastra, ambele oferind elevilor ÅŸi profesorilor participanÅ£i în program conÅ£inut educaÅ£ional, o serie de servicii ÅŸi aplicaÅ£ii utile.
 
* minorii necesită acordul părinÅ£ilor pentru a se putea implica în activităţi de voluntariat

Donate to help for a cause and be a part to create a better world