Skip to content

Comunicat de presa : O experienta SEV in domeniul combaterii excluziunii sociale

Azi, 31 Octombrie 2013, cu începere de la ora 10.00, AsociaÅ£ia Stea a organizat la Satu Mare conferinÅ£a de presă de prezentare a rezultatelor proiectului Voluntariat pentru incluziunea copiilor si tinerilor strazii” pe care asociaÅ£ia îl derulează în perioada ianuarie – decembrie 2013. Acesta este un proiect finanÅ£at de către Comisia Europeană prin intermediul Programului “Tineret în AcÅ£iune” – AcÅ£iunea 2 : Serviciul European de Voluntariat, având ca promotori organizaÅ£ia Popica Onlus din Italia cu rol de OrganizaÅ£ie de Trimitere ÅŸi OrganizaÅ£ie de Coordonare ÅŸi AsociaÅ£ia Stea cu rol de OrganizaÅ£ie Gazdă

Acest eveniment a marcat finalul stagiului de voluntariat al Yleniei Perrottelli, voluntar SEV (Serviciul European de Voluntariat) care în ultimele 9 luni (februarie – octombrie 2013) a activat la AsociaÅ£ia Stea din Satu Mare în cadrul proiectului sus-numit.

În cadrul conferinÅ£ei de presă Ylenia Perrottelli a prezentat principalele rezultate ale proiectului ÅŸi beneficiile obÅ£inute în urma acestei experienÅ£e în cadrul Serviciului European de Voluntariat. Proiectul ÅŸi-a atins pe deplin obiectivele atât cele legate de dezvoltarea metodelor inovative de intervenÅ£ie socială prin activităţi de educaÅ£ie non-formală realizate la AsociaÅ£ia Stea, cât ÅŸi cele de promovare a cetăţeniei active ÅŸi dezvoltare a abilităţilor voluntarei implicate prin intermediul acÅ£iunilor strâns legate de combaterea problemelor de excluziune socială a grupurilor vulnerabile din Satu Mare.

Pe parcursul celor 9 luni, de activităţile în care s-a implicat voluntara SEV la centrul de zi al AsociaÅ£iei Stea au beneficiat un număr total de 52 de copii ÅŸi tineri ai străzii. Este vorba de  : activităţi practice de igienă (întreÅ£inerea igienei corporale, spălatul hainelor) ÅŸi activităţi educative ÅŸi de consiliere pe teme de sănătate ÅŸi educaÅ£ie sexuală (prevenirea bolilor cu transmitere sexuală ÅŸi a sarcinilor nedorite); activităţi de prevenÅ£ie ÅŸi lupă împotriva adicÅ£iilor ÅŸi a comportamentelor cu grad ridicat de risc (cerÅŸetorie, prostituÅ£ie, delincvenţă); activităţi de dezvoltare a inteligenÅ£ei emoÅ£ionale (comunicare interpersonală, gestiunea conflictelor); ateliere de terapie ocupaÅ£ională (grădinărit ÅŸi realizare de obiecte artizanale); ateliere de educaÅ£ie IT&C prin care tinerii au învăţat să folosească calculatorul pentru a-i ajuta să-ÅŸi găsească un loc de muncă (realizare CV, găsire oferte, pregătire pentru interviul de angajare); proiecte de teatru social ÅŸi de animaÅ£ie socio-educativă menite să sprijine creÅŸterea stimei de sine a copiilor ÅŸi tinerilor.

Alte activităţi importante la care a participat Ylenia Perrottelli sunt cele derulate de unitatea mobilă a AsociaÅ£iei Stea prin care 150 de persoane (copii, tineri, familii, grupuri) care trăiesc în condiÅ£ii de extremă dificultate au fost monitorizare ÅŸi au primit asistenţă pentru realizarea a diferite demersuri necesare obÅ£inerii de acte de identitate sau acces la diferite servicii în comunitate. De asemenea, Ylenia s-a implicat în realizarea unei cercatări calitative asupra situaÅ£iei grupului Å£intă cu care lucrează AsociaÅ£ia Stea rezultând un „Raport cu privire la cauzele istorice de discriminare ÅŸi condiÅ£iile de viaţă ale romilor din Satu Mare : cazul beneficiarilor AsociaÅ£iei Stea” având ca suport audio-video documentarul „Bine aÅ£i venit în casa mea” realizat în cadrul acestui proiect.

În următoarele 2 luni până la finalul proiectului AsociaÅ£ia Stea ÅŸi Popica Onlus vor organiza o serie de evenimente de diseminare ÅŸi exploatare a rezultatelor proiectului prin care, pe baza modelului de succes al experienÅ£ei Yleniei Perrottelli se va promova voluntariatul ÅŸi cetăţenia activă în rândul tinerilor din România ÅŸi Italia.

AsociaÅ£ia STEA este o organizaÅ£ie neguvernamentală înfiinÅ£ată în anul 2004 a cărei misiune este aceea de a contribui ÅŸi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecarui copil ÅŸi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile. Asociatia Stea luptă împotriva cerÅŸetoriei ÅŸi a exploatării copiilor ÅŸi tinerilor susÅ£inându-i să devină independenÅ£i prin educaÅ£ie ÅŸi obÅ£inerea unui loc de muncă. Din anul 2004 Asociatia Stea este un membru activ al FederaÅ£iei OrganizaÅ£iilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC).

Pentru mai multe detalii, va stăm la dispoziÅ£ie la telefon 0361-884330 sau 0751909535. Persoana de contact: Diana Bretan, Referent relatii externe, E-mail: asociatiastea@gmail.com.      

Acest proiect a fost finantat cu sprijinul Comisiei Europene

Acest comunicat reflectă numai punctul de vedere al autorului ÅŸi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaÅ£iilor pe care le conÅ£ine. 

Donate to help for a cause and be a part to create a better world