Skip to content

Prezentare proiect: “Voluntariat pentru pentru îmbunătăţirea vieţii copiilor şi tinerilor străzii”

În perioada martie – decembrie 2014, AsociaÅ£ia Stea în parteneriat cu Popica Onlus (Italia) derulează la Satu Mare proiectul „Voluntariat pentru îmbunătăţirea vieÅ£ii copiilor ÅŸi tinerilor străzii” – RO-21-188-2013-R3. Acesta este un proiect finanÅ£at de către Comisia Europeană prin intermediul Programului “Tineret în AcÅ£iune” – AcÅ£iunea 2 : Serviciul European de Voluntariat. La baza acestei iniÅ£iative se află oportunitatea de a permite tinerilor să desfăşoare activităţi de voluntariat până la 12 luni într-o altă Å£ară decât Å£ara lor de reÅŸedinţă. Acesta promovează solidaritatea între tineri ÅŸi este un adevărat „serviciu de învăţare”. Dincolo de beneficiile aduse comunităţilor locale, voluntarii deprind noi abilităţi ÅŸi limbi străine ÅŸi descoperă alte culturi, principiile ÅŸi practicile învăţării non-formale guvernând întreaga lor activitate.

Proiectul „Voluntariat pentru pentru îmbunătăţirea vieÅ£ii copiilor ÅŸi tinerilor străzii” – RO-21-188-2013-R3se bazează pe un parteneriat bilateral între AsociaÅ£ia Stea cu rol de OrganizaÅ£ie Gazdă ÅŸi de OrganizaÅ£ie de Coordonare a activităţii de voluntariat în beneficiul comunităţii locale din Satu Mare ÅŸi Popica Onlus din Italia, care îndeplineÅŸte rolul de OrganizaÅ£ie de Trimitere.

Proiectul se concentrează pe implicarea voluntarilor SEV în munca cu tinerii cu oportunităţi reduse ÅŸi are ca obiective:

·         CreÅŸterea nivelului de cunoÅŸtinÅ£e ÅŸi abilităţi de viaţă a copiilor ÅŸi tinerilor străzii din municipiul Satu Mare prin activităţi educative desfăşurate în comunităţile de romi ÅŸi în cadrul centrului de zi al AsociaÅ£iei Stea de către voluntarii SEV ÅŸi cei ai AsociaÅ£iei Stea

·         Facilitarea schimbului intercultural între tinerii voluntarii SEV, voluntarii AsociaÅ£iei Stea ÅŸi copiii ÅŸi tinerii străzii pe parcursul derulării stagiului de voluntariat 

·         Participarea voluntarilor SEV alături de copiii ÅŸi tinerii străzii la campanii de promovare a drepturilor omului, a cetăţeniei active ÅŸi a anti-discriminării

PrezenÅ£a voluntarilor sprijiniă, prin noi practici ÅŸi metode de educaÅ£ie non-formală, procesul de dobândire de noi abilităţi de către copiii ÅŸi tinerii străzii ceea ce va conduce la creÅŸterea posibilităţilor lor de incluziune socială.

Această iniÅ£iativă în cadrul Serviciului European de Voluntariat, reprezintă o oportunitate pentru voluntari să descopere Uniunea Europeană, din perspectiva diferenÅ£elor ÅŸi asemănărilor sociale ÅŸi economice dintre ţările componente. Proiectul îÅŸi propune să le ofere voluntarilor o experienţă valoroasă de solidaritate activă la nivel european, printr-un parteneriat între 2 ţări aflate în stadii diferite de integrare ÅŸi dezvoltare în Uniunea Europeană. Partenerii din cadrul proiectului recunosc valoarea ÅŸi rolul jucat de voluntari în promovarea cetăţeniei active în Uniunea Europeană, stagiul de voluntariat fiind un factor cheie în procesul educaÅ£ional în scopul de a dezvolta spiritul de solidaritate, cetăţenie ÅŸi participarea activă a tinerilor în viaÅ£a comunităţii. Proiectul stimulează tânăra generaÅ£ie să gândească liber pentru a construi un orizont mai larg în dezvoltarea personală. În plus, înÅ£elegerea diversităţii culturale a Uniunii Europene va conduce la definirea identităţilor complexe a tinerilor, fiind capabili de a concepe ei înÅŸiÅŸi în calitate de cetăţeni europeni o solidaritate socială ÅŸi culturală nouă.

AsociaÅ£ia STEA este o organizaÅ£ie neguvernamentală înfiinÅ£ată în anul 2004 a cărei misiune este aceea de a contribui ÅŸi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecarui copil ÅŸi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile. Asociatia Stea luptă împotriva cerÅŸetoriei ÅŸi a exploatării copiilor ÅŸi tinerilor susÅ£inându-i să devină independenÅ£i prin educaÅ£ie ÅŸi obÅ£inerea unui loc de muncă.

Pentru mai multe detalii, va stăm la dispoziţie la telefon 0361-884330 sau 0747232619. Persoana de contact: Pintea Bogdan, Responsabil proiect, E-mail: asociatiastea@gmail.com.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Acest comunicat reprezintă responsabilitatea exclusivă  a AsociaÅ£iei Stea ÅŸi ANPDCEFOP ÅŸi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conÅ£inutul informaÅ£iei va fi folosit

Donate to help for a cause and be a part to create a better world