Întâlnire a ONG-urilor și instituțiilor sătmărene pentru prevenirea si combaterea excluziunii sociale

Întâlnire a ONG-urilor și instituțiilor sătmărene pentru prevenirea si combaterea excluziunii sociale

INFORMARE DE PRESÄ‚

PENTRU PUBLICARE IMEDIATÄ‚

Întâlnire a ONG-urilor È™i instituÈ›iilor sătmărene pentru prevenirea si combaterea excluziunii sociale

Satu Mare, România, 30 iulie 2014

Miercuri, 30 iulie 2014, începând cu ora 11.00, sub coordonarea AsociaÈ›iei Stea a avut loc la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Satu Mare o întâlnire de lucru a ONG-urilor È™i instituÈ›iilor din Satu Mare privind iniÈ›ierea unor activități comune pentru prevenirea si combaterea excluziunii sociale a persoanelor vulnerabile din Satu Mare.

La întâlnire au participat reprezentanÈ›i ai 14 instituÈ›ii : Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare, PoliÅ£ia Locală Satu Mare, DirecÅ£ia de Sănătate Publică Satu Mare, DirecÅ£ia Generală de Asistenţă Socială ÅŸi ProtecÅ£ia Copilului Satu Mare, Centrul de Evaluare, Prevenire ÅŸi Consiliere Antidrog Satu Mare, Centrul JudeÅ£ean de Resurse ÅŸi Asistenţă EducaÅ£ională, AgenÅ£ia JudeÅ£eana pentru Plăţi ÅŸi InspecÅ£ie Socială, Penitenciarul Satu Mare, Serviciul de ProbaÅ£iune de pe lângă Tribunalul Satu Mare, Colegiul NaÈ›ional al AsistenÈ›ilor Sociali din România, structura teritorială Satu Mare, Inspectoratul de Jandarmi JudeÅ£ean Satu Mare, DirecÅ£ia de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare, AgenÅ£ia JudeÅ£eană de Ocupare a ForÅ£ei de Muncă Satu Mare, Cabinetul de Planning Familial din cadrul Spitalului JudeÈ›ean de Urgență Satu Mare È™i 4 ONG-uri : AsociaÅ£ia Stea, FundaÅ£ia FARA filiala FOYER Satu Mare, OrganizaÅ£ia CARITAS a Diecezei Satu Mare, AsociaÅ£ia Freres Europa.

În cadrul întâlnirii s-au stabilit premisele construirii unui Grup de lucru inter-sectorial pentru prevenirea si combaterea excluziunii sociale a persoanelor vulnerabile din Satu Mare – GIPEX având ca scop identificarea de soluÅ£ii adecvate de creÅŸtere a accesului acestora la serviciile sociale ÅŸi de bază existente în comunitate, printr-o abordare integrată a nevoilor beneficiarilor, în vederea prevenirii ÅŸi depăşirii situaÅ£iilor de dificultate. ParticipanÈ›ii au stabilit ca perioada următoare să fie dedicată definitivării cadrului comun de lucru, urmând ca la începutul lunii septembrie 2014 să fie semnat un acord de parteneriat între diferitele organizaÈ›ii È™i instituÈ›ii interesate.

Această întâlnire a fost organizată de către AsociaÈ›ia Stea în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate” implementat în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare ÅŸi PoliÅ£ia Locală a municipiului Satu Mare, în perioada 16 mai 2014 – 30 aprilie 2016. Proiectul este finanÅ£at prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro). Bugetul proiectului este de 211.326,61 Euro, din care 186.160,36Euro finanÅ£are nerambursabilă ÅŸi 25.166,25 Euro contribuÅ£ia AsociaÅ£iei Stea ÅŸi a partenerilor săi.

 

Despre Asociaţia STEA

AsociaÅ£ia STEA este o organizaÅ£ie neguvernamentală înfiinÅ£ată în anul 2004 a cărei misiune este aceea de a contribui ÅŸi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecărui copil ÅŸi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile. AsociaÅ£ia Stea luptă împotriva cerÅŸetoriei ÅŸi a exploatării copiilor ÅŸi tinerilor susÅ£inându-i să devină independenÅ£i prin educaÅ£ie ÅŸi obÅ£inerea unui loc de muncă.

 

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziÅ£ie la telefon 0361-884330, persoana de contact:  Cristina-Maria Bala, manager proiect, e-mail: asociatiastea@gmail.comsau vă rugăm să vizitaÅ£i:  www.asociatiasteasm.ro

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org