Skip to content

Peste 150 de copii sprijiniţi pentru un viitor mai bun prin Caravana Educalternativa susţinută de Fundaţia Orange

Satu Mare, 8 septembrie 2014

În perioada februarie – octombrie 2014 AsociaÅ£ia STEA derulează la Satu Mare proiectul „EducaÅ£ie pentru viitor” care are ca scop susÅ£inerea educaÅ£iei timpurii, a integrării în sistemul educativ ÅŸi a dezvoltării abilităţilor de viaţă a copiilor ÅŸi tinerilor din medii defavorizate din municipiul Satu Mare. Proiectul, iniÅ£iat ÅŸi coordonat de Andrei Henciu, angajat Orange, a fost selectat în cadrul concursului „SusÅ£ine un ONG” organizat de FundaÅ£ia Orange, ce oferă anual fonduri pentru proiecte coordonate de angajaÅ£ii Orange România, program ce a oferit în 2014 finanţări de peste 125.000 lei.

Valoarea totală a proiectului „EducaÅ£ie pentru viitor” este de 53.274 lei, din care 30.260 lei sunt oferiÈ›i de FundaÈ›ia Orange. Implementarea proiectului este posibilă ÅŸi datorită co-finanţării pe care AsociaÅ£ia STEA o primeÅŸte din partea partenerilor Grenoble Isere Romania ÅŸi Solidarité Enfance Roumanie (FranÅ£a), Popica Onlus (Italia) ÅŸi Consiliul Local Satu Mare prin Serviciul Public de Asistenţă Socială.

 

În cadrul proiectului a fost creată, în premierăpentru municipiul Satu Mare, o caravanăeducativănumită “EDUCALTERNATIVA” ce se deplaseazăîn zonele defavorizate pentru a realiza o gamă diversificată de activităţi atât cu copii ÅŸi tineri, cât ÅŸi cu părinÅ£ii acestora.

Până la finalul lunii iulie la activităţile Caravanei „Educalternativa” au participat 158 de copii, iar 49 părinÅ£i au fost sensibilizaÅ£i cu privire la creÅŸterea gradului de asumare a rolurilor parentale.

Echipa AsociaÅ£iei Stea a organizat activităţi educative direct în mediul de viaţăal beneficiarilor, zonele atinse fiind: stadionul „Unio” (63 de copii ÅŸi tineri beneficiari); mal dreptSomeÅŸ, zona barăcilor improvizate în apropierea ÅŸtrandului termal(11 copii beneficiari); zona defavorizată din cartierul Sătmărel (în medie 84 copii beneficiari). Caravana a fost echipată cu pavilioane de cort, mese ÅŸi scaune, materiale educative ÅŸi o remorcă pentru transportarea acestora.

În lunile aprilie ÅŸi mai activitatea caravanei s-a desfăşurat de 10 ori/lună, însumând în medie 6 ore / săptămână. Începând din luna iunie caravana se realizează în fiecare zi (de luni până vineri).

Programul cuprinde diferite activităţi cu copiii ÅŸi tinerii, desfăşurateîn general pe grupe de vârstă: jocuri educative ÅŸi activităţi de tip didacticcombinate cu activităţi de animaÅ£ie socio-educativă ÅŸiconcursuri sportive(fotbal ÅŸi volei).În acelaÅŸi timp, tinerii ÅŸi părinÅ£ii prezenÅ£i sunt responsabilizaÅ£i să ajute echipa educativă la realizarea activităţilor.

Scopul principal al acestor activităţi este să-i pregătească pe copii pentru integrarea la grădiniţă ÅŸi la ÅŸcoală. Astfel,  se pune un accent deosebit pe dezvoltarea abilităţilor sociale ÅŸi a inteligenÅ£ei emoÅ£ionale, urmărind creÅŸterea stimei de sine ÅŸi a capacităţii de adaptare la viaÅ£a în societate. În paralel, asistenÅ£ii sociali au lucrat cu părinÅ£ii pentru pregătirea înscrierii copiilor în sistemul de învăţământ.

“Colaborarea dintre AsociaÅ£ia Stea, asistenÅ£ii sociali ÅŸi autorităţi a funcÅ£ionat foarte bine ÅŸi am reuÅŸit astfel ca într-un timp relativ scurt să obÅ£inem rezultate importante. Sunt foarte mândru că în numai 4 luni am reuÅŸit să convingem 14 copii din 6 familii să se înscrie la ÅŸcoală. 3 tineri au obÅ£inut locuri de muncăiar 27 persoane au obÅ£inut acte de identitate. AlÅ£i 17 tineri au fost sprijiniÅ£i de noi pentru a obÅ£ine diferite drepturi ÅŸi servicii comunitare – de la servicii medicale pânăla locuinÅ£e sociale. Suntem convinÅŸi că ÅŸi în lunile următoare vom obÅ£ine rezultate cel puÅ£in la fel de bune.” a declarat Andrei Henciu, angajat Orange, coordonatorul proiectului.  

 Pe lângă activităţile directe desfăşurate în zonele defavorizate din Satu Mare, Caravana „Educalternativa” a realizat o serie de acÅ£iuni de educaÅ£ie civică împreună cu tinerii de la centrul de zi: întreÅ£inerea unui spaÅ£iu de joacă  din cartierul Micro 17 ÅŸi organizarea unor activităţi menite să promoveze voluntariatul ÅŸi să crească gradul de implicare a oamenilor din comunitatea sătmăreană în acÅ£iuni în beneficiul copiilor din grupuri vulnerabile.

Pânăîn prezent, la activităţile educative organizate de AsociaÅ£ia Stea înaceastăvarăau participat peste  30 de voluntari. Pentru a asigura continuitatea activităţilor Caravanei “Educalternativa” echipa AsociaÅ£iei Stea are în continuare nevoie de voluntari, de aceea mobilizarea comunităţii locale este foarte importantă.

Persoanele doritoare să participe ca voluntari la aceste acÅ£iuni ne pot contacta la e-mail: asociatiastea@gmail.com, telefon: 0361884330 sau 0747232619, sau personal la centrul de zi din Satu Mare, Bulevardul Octavian Goga nr.14 în zilele lucrătoare de la ora 9.00 la 17.00.

 

Despre Asociaţia STEA

AsociaÅ£ia STEA este o organizatie neguvernamentală înfiinÅ£ată în anul 2004 a carei misiune este aceea de a contribui ÅŸi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecarui copil ÅŸi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile. AsociaÅ£ia Stea luptă împotriva cerÅŸetoriei ÅŸi a exploatării copiilor ÅŸi tinerilor susÅ£inându-i să devină independenÅ£i prin educaÅ£ie ÅŸi obÅ£inerea unui loc de muncă.

 

Despre Fundaţia Orange

FundaÅ£ia Orange România este o organizaÅ£ie non-guvernamentală care se implică în viaÅ£a comunităţii prin realizarea de proiecte de filantropie menite să aducă schimbări pozitive în viaÅ£a persoanelor dezavantajate.

Anual, prin fondul de finanÅ£are “Lumea prin culoare ÅŸi sunet”, FundaÈ›ia Orange oferă granturi pentru organizaÅ£ii neguvernamentale care propun proiecte în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi de auz ÅŸi/sau de vedere ajutându-le să comunice ÅŸi să relaÈ›ioneze, pentru a se integra în societate ÅŸi pentru a trăi mai bine. Prin programul „SusÅ£ine un ONG”, FundaÅ£ia Orange oferă fonduri pentru programe filantropice coordonate de angajaÅ£i ai Orange România ÅŸi realizate în parteneriat cu o organizaÅ£ie non-profit parteneră. Pentru mai multe informaÅ£ii vă rugăm vizitaÅ£i http://www.fundatiaorange.ro/

 

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziţie la telefon 0361-884330, persoana de contact: Cristina-Maria Bala, director, e-mail: asociatiastea@gmail.comsau vă rugăm să vizitaţi www.asociatiasteasm.ro

Donate to help for a cause and be a part to create a better world