Anunț atribuire contract de achiziție servicii de cercetare socială

Anunț atribuire contract de achiziție servicii de cercetare socială

Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma analizei ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire de achiziÅ£ie de servicii de cercetare socială, cod CPV : 79315000-5 cu tema „Evaluarea nevoilor ÅŸi accesibilităţii la servicii sociale a grupurilor vulnerabile din Satu Mare” necesare pentru buna implementare a proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, finanÅ£at prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al SpaÅ£iului Economic European 2009 – 2014, oferta câÅŸtigătoare este cea depusă de AGENDA SETTING S.R.L. înregistrată sub nr.526 din data de 06.10.2014, cu sediul social în loc. Cluj Napoca, Str. Lacu Rosu nr. 3/34, jud. Cluj.