Anunţ atribuire contract de achiziţie produse – autoturism second-hand

Anunţ atribuire contract de achiziţie produse – autoturism second-hand

Prin prezenta vă facem cunoscut faptul că în urma analizei ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziÅ£ie de produse, organizată de AsociaÅ£ia Stea în vederea atribuirii contractului de achiziÅ£ie având ca obiect: autoturism second-hand, cod CPV: 34110000-1, necesar în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, finanÅ£at prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al SpaÅ£iului Economic European 2009 – 2014, oferta declarată câÅŸtigătoare este cea depusă de către AUTO CLASS SA, cu sediul social in localitatea Satu Mare, str. Botizului, nr.43/A, Jud. Satu Mare.