Anulare procedură de achiziție pentru servicii de formare, cod CPV 76932000-3

Anulare procedură de achiziție pentru servicii de formare, cod CPV 76932000-3

Către: Operatorii Economici interesaţi

Nr. 80 / 30.01.2015

Subiect: Anulare procedură de achiziție pentru servicii deformare, cod CPV 76932000-3

Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziÅ£ie de servicii de formare, cod CPV 76932000-3 necesare pentru buna implementare a proiectului cu numărul RO2013 _C4_23 având titlul „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, finanÅ£at prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al SpaÅ£iului Economic European (SEE) 2009 – 2014, la data limită de depunere a ofertelor, respectiv 30.01.2015, ora 13.00, nu a fost depusă nici o ofertă. Beneficiarul a hotărât anularea acestei proceduri.