Zeci de sătmăreni la „Ziua PorÈ›ilor Deschise” la AsociaÈ›ia Stea

Zeci de sătmăreni la „Ziua PorÈ›ilor Deschise” la AsociaÈ›ia Stea

La invitaÈ›ia echipei Stea, zeci de sătmăreni interesaÈ›i de activitățile care se desfășoară zilnic la centrul de zi pentru cele 293 de persoane vulnerabile care beneficiază de diferite servicii sociale È™i de bază oferite de asociaÈ›ie, precum cele ce asigură implicarea tinerilor în programul de terapie ocupaÈ›ională prin horticultură în grădina È™i solarul din curtea asociaÈ›iei, au petrecut vineri, 24 aprilie 2015 momente deosebite în compania echipei È™i a beneficiarilor AsociaÈ›iei Stea. Evenimentul a debutat la ora 10.00 cu o conferintă de presă în cadrul căreia directorul asociaÈ›iei, Cristina Bala, a prezentat raportul pe anul 2014, o retrospectivă a realizărilor din cadrul proiectelor încheiate dar È™i celor aflate în derulare.

La eveniment a participat primarul municipiului Satu Mare, d-nul Dorel Coica, reprezentanÈ›ii ONG-urilor È™i instituÈ›iilor membre ale Grupului de lucru inter-sectorial pentru prevenirea È™i combaterea excluziunii sociale – GIPEX, diverÈ™i susÈ›inători ai asociaÈ›iei È™i reprezentanÈ›ii mass-mediei. La finalul întâlnirii, edilul È™ef, a declarat că va susÈ›ine în continuare munca pe care echipa Stea o realizează pentru incluziunea persoanelor aflate în dificultate, felicitând echipa pentru dăruire È™i implicare. 

Zeci de copilaÈ™i de la È™colile È™i grădiniÈ›ele din Satu Mare È™i Doba au participat la activitățile socio-educative È™i la jocurile pregătite cu ocazia „Zilei PorÈ›ilor Deschise” de către o echipă de 15 voluntari francezi din cadrul asociaÈ›iei Solidarite Enfance Roumanie. Solarul din curte a fost una dintre atracÈ›iile evenimentului, vizitatorii fiind curioÈ™i de culturile de spanac, ceapă, usturoi, ridichi È™i salată îngrijite de beneficiarii noÈ™tri. Ziua a continuat în tonuri vesele, cu ateliere de face-painting, concursuri cu premii È™i alte jocuri distractive care au umplut curtea asociaÈ›iei de voie bună.

Echipa AsociaÈ›iei Stea mulÈ›umeÈ™te tuturor celor care i-au fost alături la aceste evenimente È™i tuturor celor care au sprijinit activitatea asociaÈ›iei facând posibilă munca noastră È™i întărindu-ne credinÈ›a că o lume mai bună este posibilă dacă ne implicăm să o construim.

„Ziua PorÈ›ilor Deschise” s-a desfășurat în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate” implementat în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare, PoliÅ£ia Locală a municipiului Satu Mare ÅŸi DirecÅ£ia de Evidenţă a Persoanelor în perioada 16 mai 2014 – 30 aprilie 2016. Proiectul este finanÅ£at prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul programului Fondului ONG în România  (www.fondong.fdsc.ro).

Despre Asociaţia Stea

AsociaÅ£ia Stea este o organizaÅ£ie neguvernamentală înfiinÅ£ată în anul 2004 a cărei misiune este aceea de a contribui ÅŸi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecărui copil ÅŸi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile. AsociaÅ£ia Stea luptă împotriva cerÅŸetoriei ÅŸi a exploatării copiilor ÅŸi tinerilor susÅ£inându-i să devină independenÅ£i prin educaÅ£ie ÅŸi obÅ£inerea unui loc de muncă.

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziţie la telefon 0361-884330, persoana de contact: Leontina Volosciuc, asistent manager, sau va rugăm să accesați : www.asociatiasteasm.ro

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

Reluare procedură de achiziție de produse solarii (sere) cod CPV: 44211500-7

Reluare procedură de achiziție de produse solarii (sere) cod CPV: 44211500-7

Către: Operatorii Economici interesaţi

Nr. 292/29.04.2015

Subiect: Reluare procedură de achiziție de produse solarii (sere) cod CPV: 44211500-7

INVITAÅ¢IE

În vederea depunerii unei oferte pentru achiziÅ£ia de produse solarii (sere) cod CPV: 44211500-7 în cadrul proiectului „Start pentru incluziune socială prin muncă”

AsociaÅ£ia Stea vă invită să depuneÅ£i oferta dumneavoastră în vederea achiziÅ£iei de produse solarii (sere) cod CPV: 44211500-7, necesare în cadrul proiectului cu numărul RO2013 _C4_09 având titlul „Start pentru incluziune sociala prin muncă”, finanÅ£at prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al SpaÅ£iului Economic European 2009 – 2014.

Detalii referitoare la produsele solicitate si instructiuni pentru depunerea ofertei se găsesc în DocumentaÅ£ia de atribuire ataÅŸată.

Oferta trimisă de dumneavoastră trebuie să includă atât oferta tehnică cât ÅŸi oferta financiară exprimată în Lei româneÅŸti (RON) fără TVA.

Criteriul de atribuire : preÅ£ul cel mai scăzut.

IMPORTANT !

Ofertantul selectat se va supune aceloraÅŸi reguli de verificare ÅŸi audit ca ÅŸi Achizitorul.

Termen limită de depunere a ofertei:  07.05.2015 ora 13.00.

Adresa unde se primesc ofertele: Bulevardul Octavian Goga nr.14, cod postal 440217, localitatea Satu Mare, judeţul Satu Mare.

Ofertele se transmit prin poÅŸtă sau se depun personal, în original, în plic închis marcat cu inscriptia « Ofertă pentru produse: solarii în cadrul proiectului „Start pentru incluziune sociala prin muncă” – A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA de 07.05.2015, ORA : 15.00 »

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaÅ£ia de atribuire sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor.

Sesiunea de deschidere a ofertelor: 07.05.2015 ora 15.00

InformaÅ£ii suplimentare despre prezenta solicitare de oferte pot fi furnizate numai în scris, persoana de contact : Bala Cristina, email: asociatiastea@gmail.com

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 05.05.2015

Operatorul economic are obligaÅ£ia de a verifica pe pagina de internet a Achizitorului publicarea eventualelor clarificări cu referinţă la aceasta achiziÅ£ie. www.asociatiasteasm.ro

ConÅ£inutul acestei pagini website nu reprezintă în mod necesar poziÅ£ia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii ÅŸi coerenÅ£ei informaÅ£iilor prezentate revine iniÅ£iatorilor website-ului.