Prelungire termen de depunere oferte în cadrul procedurii de achiziție de produse solarii (sere) cod CPV: 44211500-7

Prelungire termen de depunere oferte în cadrul procedurii de achiziție de produse solarii (sere) cod CPV: 44211500-7

Către: Operatorii Economici interesaţi

Nr. 317/07.05.2015

Subiect: Prelungire termen de depunere oferte în cadrul procedurii de achiziÈ›ie de produse solarii (sere) cod CPV: 44211500-7

AsociaÅ£ia Stea comunică tuturor operatorilor economici interesaÈ›i prelungirea termenului limită de depunere de oferte pentru achiziÅ£ia de produse solarii (sere) cod CPV: 44211500-7, necesare în cadrul proiectului „Start pentru incluziune socială prin muncă”, finanÅ£at prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al SpaÅ£iului Economic European 2009 – 2014,până în data de 13.05.2015 ora 13.00.

Sesiunea de deschidere a ofertelor:13.05.2015 ora 15.00.

Oferta tehnică È™i cea financiară, precum È™i documentele de calificare se vor întocmi conform documentaÈ›iei de atribuire nr.289/29.04.2015. Aceasta poate fi descarcată aici.

InformaÅ£ii suplimentare despre prezenta solicitare de oferte pot fi furnizate numai în scris, persoana de contact : Bala Cristina, email: asociatiastea@gmail.com

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 11.05.2015

Operatorul economic are obligaÅ£ia de a verifica pe pagina de internet a Achizitorului publicarea eventualelor clarificări cu referinţă la aceasta achiziÅ£ie. www.asociatiasteasm.ro

ConÅ£inutul acestei pagini website nu reprezintă în mod necesar poziÅ£ia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii ÅŸi coerenÅ£ei informaÅ£iilor prezentate revine iniÅ£iatorilor website-ului.