COMUNICAT DE PRESÄ‚

COMUNICAT DE PRESÄ‚

MarÈ›i 13 octombrie, AsociaÈ›ia Stea în parteneriat cu FederaÈ›ia OrganizaÈ›iilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) organizează o Masă Rotundă cu tema “Contractarea serviciilor sociale: o soluÈ›ie pentru a răspunde eficient la nevoia de servicii sociale a grupurilor vulnerabile din judeÈ›ul nostru”!. Evenimentul va avea loc în sala de È™edinÈ›e a Consiliului Local, începând cu ora 10.00.

Contractarea serviciilor sociale, definită în Legea 292/2011 (art.6 lit.f) reprezintă procedura de achiziÈ›ionare/concesionare a serviciilor sociale, în baza unui contract, încheiat în condiÈ›iile legii, de către autoritățile administraÈ›iei publice locale.

DeÈ™i la nivel de discurs public, contractarea serviciilor sociale se doreÈ™te a fi principalul mecanism de finanÈ›are a serviciilor sociale, în practică, este, conform Raportului de analiză privind contractarea serviciilor sociale în context naÈ›ional È™i european, realizat de FederaÈ›ia OrganizaÈ›iilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC)- septembrie 2015, mecanismul cel mai puÈ›in utilizat de către autoritățile publice locale. România este È›ara din UE cu cele mai puÅ£ine posibilităţi de finanÅ£are a serviciilor sociale ÅŸi cu unul dintre bugetele cele mai mici alocate acestor servicii din PIB.

Datele EUROSTAT (EU-SILC) oferă un tablou îngrijorător al categoriilor de populaÈ›ie în situaÈ›ie de vulnerabilitate sau excluziune, din România, la nivelul anului 2013:

•      40.4%  din  populaÈ›ia României se afla  în situaÈ›ie de risc de sărăcie sau excluziune socială (al doilea cel mai mare procent din UE 28);48.5% rată de sărăcie a copiilor;

•      28.9% din populaÈ›ie era afectată de deprivare materială severă;

•      0,6% din PIB erau alocaÈ›i serviciilor sociale în România în 2011, comparativ cu o medie europeană de 2,7% PIB în acelaÈ™i an.

În acest sens,AsociaÈ›ia Stea organizează o Masă Rotundă ceîÈ™i propune, ca prin dezbaterile care vor avea loc, să contribuie la o mai bună cunoaÈ™tere a mecanismului contractării serviciilor sociale în România, la identificarea problemelor cu care se confruntă atât autoritățile locale cât È™i ONG-urile în ceea ce priveÈ™te contractarea serviciilor sociale, precum È™i la identificarea soluÈ›iilor necesare extinderii utilizării acestui mecanism/proceduri de finanÈ›are a serviciilor sociale în judeÈ›.

Pentru informații suplimentare vă rugăm contactați:

Asociația Stea, persoană de contact: Cristina Bala, Tel: 0743174169, e-mail: cristinadiaciuc@yahoo.fr

 

Evenimentul reprezintă o activitate a proiectului „Dezvoltare strategică pentru apărarea drepturilor copilului”, proiect finanÈ›at prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, pe care FederaÅ£ia OrganizaÅ£iilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) în parteneriat cu FundaÈ›ia Parteneri pentru Dezvoltare Locală (FPDL). Proiectul vizează consolidarea capacității organizaÈ›ionale a FONPC ÅŸi a membrilor săi, de a oferi copiilor servicii sociale de calitate ÅŸi performante, de a răspunde profesionist ÅŸi cu promptitudine nevoilor comunității ÅŸi de a monitoriza ÅŸi evalua în timp real politicile publice.