Anunt atribuire servicii hoteliere

Anunt atribuire servicii hoteliere

Prin prezenta vă facem cunoscut faptul că în urma analizei ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziÅ£ie de servicii, organizată de AsociaÅ£ia Stea în vederea atribuirii contractului de achiziÅ£ie având ca obiect: servicii hoteliere pentru sustinerea cursului „Facilitator de dezvoltare comunitara”, cod CPV: 55100000-1, în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, finanÅ£at prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al SpaÅ£iului Economic European 2009 – 2014, oferta declarată câÅŸtigătoare este cea depusă de către SC CRIȘENI SRL, cu sediul social in localitatea Vama, comuna Vama, Str. Victoriei nr. 114, judetul Satu Mare.

Workshop-ul “Managementul de caz comun al grupurilor vulnerabile” pentru asistenții sociali din Satu Mare

Workshop-ul “Managementul de caz comun al grupurilor vulnerabile” pentru asistenții sociali din Satu Mare

AsociaÈ›ia Stea în parteneriat cu Colegiul NaÈ›ional al Asistentilor Sociali – filiala teritorială Satu Mare È™i Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Satu Mare, au derulat în data de 5 noiembrie 2015, două workshop-uri destinate asistenÈ›ilor sociali din judeÈ›ul Satu Mare:

MANAGMENTUL DE CAZ COMUN AL GRUPURILOR VULNERABILE

și

ROLUL ASISTENTEI SOCIALE IN SISTEMUL DE ASISTENTA INTEGRATA A CONSUMATORILOR DE DROGURI

AcÈ›iunile fac parte dintr-un concept de promovare a modelelor de bună practică în asistenÈ›a socială È™i de definire a modalităților de lucru într-o reÈ›ea inter-sectorială în scopul prevenirii excluziunii sociale È™i dezvoltării asistenÈ›ei sociale a grupurilor vulnerabile. Acestea au fost avizate de către Colegiul NaÈ›ional al AsistenÈ›ilor Sociali din România ca activități de formare profesională continuă în asistenÈ›a socială, È™i au fost creditate cu puncte profesionale.

Workshop-ul “Managementul de caz comun al grupurilor vulnerabile” s-a adresat unui număr de 30 de asistenÈ›i sociali care lucrează în sistemul de protecÈ›ie È™i asistență al grupurilor vulnerabile (protecÈ›ia copilului, asistenÈ›a sanitară, serviciul de probaÈ›iune, penitenciar, ONG-uri, etc).

Temele abordate au cuprins:

– Actori sociali implicati in managementul de caz si responsabilitatile lor

– Etapele procesului de management de caz

– Exercitii practice de aplicare a managementului de caz

– Ce este managementul de caz

– Actori sociali implicati in managementul de caz si responsabilitatile lor

– Etapele procesului de management de caz

– Identificarea cazurilor È™i evaluarea iniÈ›ială

– Inregistrare / Realizarea si completarea bazei de date comune cu beneficiarii care intra in management de caz

– Evaluarea complexă È™i planificarea intervenÈ›iei

– Monitorizare cazuri

– Monitorizare proces

Partea a doua a workshop-ului a fost dedicată unor aplicaÈ›ii practice, participanÈ›ii având ocazia să parcurgă în echipe mici de lucru paÈ™ii principali ai metodologiei de management de caz pornind de la o serie de studii de caz pregătite de către formatori, pornind de la situaÈ›iile reale ale unor familii cu care lucrează AsociaÈ›ia Stea.

În urma workshop-ului participanÈ›ii au dobândit cunoÈ™tinÈ›e È™i competenÈ›e legate de aplicarea procesului de management de caz; identificarea responsabilităților părÈ›ilor implicate conform standardelor de calitate din domeniul asistenÈ›ei sociale; cunoaÈ™terea metodelor È™i a etapelor de intervenÈ›ie.

Această acÈ›iune creÈ™te premisele aplicării pe scară din ce în ce mai largă a procesului de management de caz comun în reÈ›eaua formată de ONG-urile È™i instituÈ›iile membre ale Grupului de lucru inter-sectorial pentru prevenirea È™i combaterea excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile – GIPEX.

Acest workshop a fost derulat în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial –baza serviciilor sociale de calitate” implementat de AsociaÈ›ia Stea în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare, PoliÅ£ia Locală a municipiului Satu Mare ÅŸi DirecÅ£ia de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Satu Mare din subordinea Consiliului Local Satu Mare, în perioada 16 mai 2014 – 30 aprilie 2016. Proiectul este finanÅ£at prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul programului Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro).

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

 

 

Asociația Stea lansează campania de promovare a drepturilor copilului „Vreau și eu să fiu COPIL !”

Asociația Stea lansează campania de promovare a drepturilor copilului „Vreau și eu să fiu COPIL !”

Copiii au drepturi oriunde s-ar afla – acasă la părinÈ›ii naturali, în familii substitutive, în instituÈ›ii de îngrijire sau la scoală. Ei au au dreptul la supravieÅ£uire, la dezvoltare la un potenÅ£ial maxim, la protecÅ£ie împotriva oricărei influenÅ£e negative, abuz ÅŸi exploatare ÅŸi la participare deplină la viaÅ£a familială, culturală ÅŸi socială. PărinÈ›ii, familiile È™i comunitățile, grupurile profesionale care lucrează cu copiii, autoritățile È™i guvernele au responsabilități È™i obligaÈ›ii pentru a se asigura că drepturile tuturor copiilor sunt respectate.

În data de 20 Noiembrie se sărbătoreÈ™te Ziua Universală a Drepturilor Copilului (Universal Children's Day), aniversând adoptarea de către Adunarea Generală a NaÈ›iunilor Unite a ConvenÈ›iei asupra Drepturilor Copilului, în anul 1989. ConvenÈ›ia a fost asumată È™i de România prin adoptarea legii Legea nr. 18/1990 pentru ratificarea ConvenÈ›iei cu privire la drepturile copilului, iar drepturile copilului fac în prezent obiectul Legii 272/2004, aliniată la acquis-ul comunitar, în concordanță cu convenÈ›iile internaÈ›ionale în domeniu.

Cu toate acestea, în Satu Mare există la ora actuală sute de copii care trăiesc sub pragul sărăciei, în familii în care drepturile lor sunt departe de a fi respectate. Rezultatele cercetării sociale „Evaluarea nevoilor È™i accesibilității la servicii sociale a grupurilor vulnerabile din Satu Mare”, lansată în 2015, arată o nevoie urgentă de intervenÈ›ie pentru reducerea decalajului dintre oportunitățile de dezvoltare ale copiilor din mediile sociale defavorizate È™i ceilalÈ›i copii din comunitate.

 În familiile incluse în cercetare aproximativ 44% dintre adulÈ›i sunt analfabeÈ›i È™i doar 1 din 5 persoane lucrează; doar un sfert dintre copiii între 0-2 ani sunt înscriÅŸi la o creşă, numai 48% dintre cei de 3-6 ani sunt înscriÅŸi la o grădiniţă, în jur de 70% dintre cei de 7-13 ani sunt cuprinÈ™i în învatamantul primar, in vreme ce doar 47% din copiii de 14-18 ani sunt înscriÅŸi la ÅŸcoală. Totodată, 6% dintre cei înscriÈ™i, merg la ÅŸcoală doar câteva zile pe săptămână3% mai rar, iar 10% nu merg deloc. Alte probleme majore identificate in Satu Mare sunt: asumarea deficitară sau greÅŸită a rolurilor parentale; violenÅ£a în familie È™i exploatarea prin muncă; problemele de sănătate ÅŸi abilităţile de igienă slab dezvoltate. 

Copiilor din aceste familii nu le sunt satisfăcute nevoile de bază ÅŸi nici cele legate de existenÅ£a un mediu propice unei dezvoltări care să le permită în viitor ieÅŸirea din cercul vicios al sărăciei. AsociaÈ›ia Stea atrage atenÈ›ia asupra faptului căfără investiÈ›ii coerente în prevenire È™i fără o implicare reală din partea tuturor, problemele vor continua să ia amploare, afectând grav viitorul comunității noastre.

În acest context, în perioada 9 Noiembrie – 23 Decembrie 2015, AsociaÈ›ia Stea, în parteneriat cu membrii Grupului de lucru inter-sectorial pentru prevenirea si combaterea excluziunii sociale a persoanelor vulnerabile din Satu Mare – GIPEX, desfășoară :

 

Campania de promovare

a drepturilor copilului

“Vreau È™i eu să fiu COPIL ! ”

 

 Campania urmăreÈ™te conÈ™tientizarea comunității locale cu privire la problemele existente în ceea ce priveÈ™te respectarea drepturilor copilului în familiile aflate în dificultate în Satu Mare È™i promovează implicarea pe baza principiilor de parteneriat È™i de cetățenie activă pentru a asigura un viitor mai bun pentru toÈ›i copiii noÈ™tri.

Programul campaniei cuprinde o serie de evenimente care se adresează publicului larg, cetățenilor, factorilor de decizie și profesioniștilor din domeniul social și mai ales copiilor din comunitatea sătmăreană:

·         Lansarea campanieiva avea loc în cadrul unei conferinÈ›e de presă organizată luni 9 noiembrie 2015, de la ora 10.00 în sala mică de È™edinÈ›e a Consiliului JudeÈ›ean

·         Imediat după, în aceeaÈ™i locaÈ›ie, este programată Masa Rotundă: „Măsuri active pentru creÈ™terea gradului de respectare a drepturilor copilului în comunitatea sătmăreană”. Sunt invitaÈ›i profesioniÈ™ti care lucrează cu copiii, reprezentaÈ›i ai autorităților, jurnaliÈ™ti, voluntari È™i alÈ›i membrii ai societății civile. Evenimentul îÈ™i propune, ca prin dezbaterile care vizează domeniile principale ale drepturilor la protecÈ›ie, dezvoltare È™i participare, să contribuie la identificarea unor soluÈ›ii concrete prin care copiii din familiile aflate în dificultate să se poată bucura de o copilărie fericită.

·         În perioada 10 – 19 noiembrie 2015, sunt prevăzute 8 dezbateri pe tema drepturilor copilului în grădiniÈ›e, È™coli È™i licee din Satu Mare. Acestea pornesc de la vizionarea filmuleÈ›ului intitulat „Vreau să fiu È™i eu COPIL”, realizat de către o echipă de voluntari È™i copii, beneficiari de servicii sociale È™i de bază în cadrul centrului de zi al AsociaÈ›iei Stea. Materialul video prezintă cu ajutorul tehnicilor specifice „teatrului de umbre” o poveste inspirată din situaÈ›ia reală a multora dintre familiile aflate în dificultate È™i are un final fericit ce promovează solidaritatea, implicarea È™i cetățenia activă. După vizionarea filmuleÈ›ului, participanÈ›ii vor fi implicaÈ›i de către o echipă compusă din specialiÈ™ti din cadrul AsociaÈ›iei Stea, în discuÈ›ii È™i jocuri pe tema drepturilor copilului.

·         În data de 20 noiembrie 2015, sătmărenii sunt invitaÈ›i la spectacolul de teatru „Suntem la fel ca voi !”, realizat în parteneriat cu AsociaÈ›ia Teatrul Genesis din Satu Mare.

·         Pe tot parcursul campaniei, AsociaÈ›ia Stea promovează prin intermediul canalelor mass-media È™i online spot-uri audio È™i video menite să conÈ™tientizeze populaÈ›ia sătmăreană cu privire la importanÈ›a implicării pentru ca toÈ›i copiii să aibă o copilărie fericită È™i un viitor luminos.

AsociaÈ›ia Stea mulÈ›umeÈ™te pentru sprijinul acordat în pregătirea È™i derularea acÈ›iunilor din cadrul acestei campanii: domnului Otto Golban, coordonator la cineclubului de la Palatul Copiilor Satu Mare; domnului Carol Erdos È™i AsociaÈ›iei Teatrul Genesis din Satu Mare; Primăriei Satu Mare; Teatrului de Nord Satu Mare; Inspectoratului Școlar JudeÈ›ean Satu Mare È™i tuturor grădiniÈ›elor, È™colilor È™i liceelor implicate în dezbaterile pe tema drepturilor copiilor; partenerilor din cadrul Grupului de lucru inter-sectorial pentru prevenirea È™i combaterea excluziunii sociale – GIPEX È™i reprezentanÈ›ilor mass-mediei locale.

Campania de promovare a drepturilor copilului „Vreau È™i eu să fiu COPIL ! ” se desfășoară în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial –baza serviciilor sociale de calitate” implementat de AsociaÈ›ia Stea în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare, PoliÅ£ia Locală a municipiului Satu Mare ÅŸi DirecÅ£ia de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Satu Mare din subordinea Consiliului Local Satu Mare, în perioada 16 mai 2014 – 30 aprilie 2016. Proiectul este finanÅ£at prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul programului Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro). Bugetul proiectului este de 211.326,61 Euro, din care 186.160,36 Euro finanÅ£are nerambursabilă ÅŸi 25.166,25 Euro contribuÅ£ia AsociaÅ£iei Stea ÅŸi a partenerilor săi.

Despre Asociaţia Stea

AsociaÅ£ia Stea este o organizaÅ£ie neguvernamentală înfiinÅ£ată în anul 2004 a cărei misiune este aceea de a contribui ÅŸi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecărui copil ÅŸi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile. AsociaÅ£ia Stea luptă împotriva cerÅŸetoriei ÅŸi a exploatării copiilor ÅŸi tinerilor susÅ£inându-i să devină independenÅ£i prin educaÅ£ie ÅŸi obÅ£inerea unui loc de muncă.

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziÅ£ie la telefon 0361-884330, persoana de contact: Leontina Volosciuc, asistent manager, sau va rugăm să accesaÈ›i : www.asociatiasteasm.ro