Skip to content

Anunt atribuire servicii hoteliere

Prin prezenta vă facem cunoscut faptul că în urma analizei ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziÅ£ie de servicii, organizată de AsociaÅ£ia Stea în vederea atribuirii contractului de achiziÅ£ie având ca obiect: servicii hoteliere pentru sustinerea cursului „Facilitator de dezvoltare comunitara”, cod CPV: 55100000-1, în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, finanÅ£at prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al SpaÅ£iului Economic European 2009 – 2014, oferta declarată câÅŸtigătoare este cea depusă de către SC CRIȘENI SRL, cu sediul social in localitatea Vama, comuna Vama, Str. Victoriei nr. 114, judetul Satu Mare.

Donate to help for a cause and be a part to create a better world