Skip to content

Coalizare de forțe pentru susținerea incluziunii sociale a persoanelor marginalizate – rezultatele a 2 ani de parteneriat public-privat în domeniul social în Satu Mare

Pentru ca am înteles că de unii singuri, impactul acÈ›iunilor noastre este limitat, ne-am asumat o poziÈ›ie de catalizatori ai unor schimbări durabile prin construirea de parteneriate È™i inovare în domeniul social. Din 2010 suntem promotori la nivel local al unei iniÈ›iative de coalizare a actorilor sociali în vederea dezvoltării prin parteneriate a unor soluÈ›ii eficiente È™i eficace de sprijinire a incluziunii sociale a persoanelor aflate în dificultate. AcÈ›iunea noastră în acest domeniu a fost potenÈ›ată în mod semnificativ prin intermediul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate” finanÈ›at prin granturile SEE 2009 – 2014 în cadrul Fondului ONG în România.

În urma creÈ™terii capacității noastre organizaÈ›ionale, am devenit în 2014 iniÈ›iatorii Grupului de lucru inter-sectorial pentru prevenirea È™i combaterea excluziunii sociale din Satu Mare – GIPEX, prin care, alături de alte 29 de ONG-uri È™i instituÈ›ii care au acceptat să ni se alăture, urmărimde o parte să îmbunătățim serviciile sociale È™i de bază funizate personelor aflate în dificultate È™i pe de altă parte, să construim un mediu favorabil pentru dezvoltarea societății civile.

Scopul GIPEX este identificarea de soluÅ£ii adecvate de creÈ™tere a accesului grupurilor vulnerabile la serviciile sociale È™i de bază existente în comunitate, printr-o abordare integrată a nevoilor beneficiarilor, în vederea prevenirii È™i depășirii situaÅ£iilor de dificultate. De asemenea, grupul de lucru îÈ™i propune să contribuie prin diferite tipuri de acÅ£iuni la combaterea discriminării, promovarea cetăţeniei active, a solidarităţii sociale.

În perioada septembrie 2014 – aprilie 2016, împreună cu ceilalÈ›i membrii GIPEX am lucrat pe 3 mari obiective :

 • •         am realizat o evaluare a nevoilor grupurilor vulnerabile (cercetare socială);
 • •         am construit o metodologie de management de caz unitar în reÈ›ea, în curs de aplicare la nivel local;
 • •         am construit un plan strategic de dezoltare a domeniului social în Satu Mare până în 2020.

La nivelul comunității am realizat împreună numeroase acÈ›iuni, campanii, evenimente de sensibilizare È™i de mobilizare pentru implicare: antidiscriminare, promovarea drepturilor copilului, voluntariat, 2%, strângere de fonduri.

 

Evaluarea nevoilor persoanelor vulnerabile din Satu Mare

Cercetarea „Evaluarea nevoilor ÅŸi accesibilităţii la servicii sociale a grupurilor vulnerabile din Satu Mare” a fost realizată în perioada octombrie 2014 – martie 2015 pe un eÈ™antion de 631 de persoane È™i scoate în evidență nevoile, situaÈ›iile dificile cu care se confruntă principalele categorii de persoane vulnerabile identificate din Satu Mare, precum È™i serviciile sociale È™i de bază la care pot apela, funizate de mai multe instituÈ›ii È™i ONG-uri sătmărene.

Acest studiu contribuie la :

 • ·         Îmbunătăţirea evidenÅ£elor (date statistice) cu privire la nevoile ÅŸi accesibilitatea la servicii sociale a grupurilor Å£intă
 • ·         Îmbunătăţirea capacităţii de analiză a nevoilor grupurilor Å£intă
 • ·         Dezvoltarea de servicii sociale pe baza nevoilor reale a grupurilor Å£intă

Studiul este disponibil pe site-ul Asociației Stea:

http://www.asociatiasteasm.ro/uploads/company/documents/142_Raport-de-cercetare.pdf

 

Răspuns integrat la nevoile persoanelor vulnerabile – IntervenÈ›ie inter-sectorială în reÈ›ea

Una dintre activitățile majore ale GIPEX în cursul anului 2015 a fost elaborarea È™i începerea implementării în reÈ›ea a unei metodologii unitare de management de caz în munca directă cu persoanele aflate în dificultate.

Ghidul elaborat cu privire la managementul de caz unitar oferă un set de principii de punere în practică a intervenÈ›iei comune a părÈ›ilor implicate în acest proces, descrie criteriile de utilizare a managementului de caz, clarifică rolurile È™i responsabilitățile instituÅ£iilor ÅŸi organizaÅ£iilor implicate È™i propune o procedură eficientă de lucru în reÈ›ea pentru asistenÅ£a socială integrată a grupurilor vulnerabile.

În contextul problemelor sociale existente, construirea acestei metodologii de management de caz în comun / unitar a devenit o prioritate pentru ONG-urile È™i instituÈ›iile sătmărene cu acÈ›iune în domeniul social urmărind eloaborarea unor practici de lucru eficiente în reÈ›eaua locală a furnizorilor de servicii È™i beneficii sociale, care să asigure o mai bună acoperiere a nevoilor persoanelor aflate în dificultate dar È™i creÈ™terea gradului de responsabilizare a adulÈ›ilor din grupurile vulnerabile, pentru o incluziune socială durabilă. Aplicarea acestei metodologii de management de caz îÈ™i propune să contribuie la eficientizarea utilizării resurselor care există în domeniul social, promovând o acÈ›iune pe principiul complementarității între diferiÈ›ii actori sociali implicaÈ›i.

Rezultate și impact:

 • ·         Practici de lucru eficiente în reÅ£eaua furnizorilor de beneficii È™i servicii sociale(ONG È™i instituÈ›ii)
 • ·         CreÅŸterea capacităţii grupului de lucru inter-sectorial de a furniza servicii sociale ÅŸi de bază grupurilor Å£intă
 • ·         Eficientizarea utilizării resurselor din domeniul social
 • ·         CreÈ™terea gradului de asumare de responsabilități de către beneficiari È™i combaterea asistenÈ›ialismului

Ghidul elaborat este disponibil pe site-ul Asociației Stea: http://www.asociatiasteasm.ro/uploads/company/documents/150_Metodologie-management-de-caz.pdf

 

 

Planificare strategică pentru dezvoltarea domeniului social în Satu Mare până în 2020

 

Cea de a treia mare etapă de lucru a GIPEX, începută în 2015 a reprezentat-o planificarea strategică a dezvoltării domeniului social în Satu Mare până în 2020, efort comun al majorității ONG-urilor È™i instituÈ›iilor ce activează în domeniul social la Satu Mare, ghidat de dorinÈ›a de a găsi rezolvarea pe plan local a problemelor cu care se confruntă persoanele aflate în dificultate.

Elaborarea acestui document strategic a îmbinat două mari componente: workshop-urile cu reprezentanÈ›ii din mediul ONG È™i cel instituÈ›ional care au dezbătut È™i au construit împreună fiecare parte componentă a strategiei È™i realizarea cercetării sociale cu tema „Evaluarea serviciilor sociale, prioritizarea nevoilor de servicii, utilizarea eficientă a resurselor pe plan local”.

Rezultate și impact:

 • •       Identificarea nevoilor de servicii sociale ÅŸi construire de propuneri de dezvoltare coerentă
 • •       Fundamentarea nevoilor de alocare de resurse în domeniul social
 • •       CreÅŸterea sustenabilităţii serviciilor sociale

Planul strategic este disponibil pe site-ul Asociației Stea:

http://www.asociatiasteasm.ro/uploads/company/documents/151_Plan-Strategic-Social-SM-2016–2020.pdf

„MulÈ›umim tuturor celor care au ales să se implice în activitatea grupului de lucru inter-sectorial GIPEX È™i avem speranÈ›a că vom continua să lucrăm împreună la fel de motivaÈ›i, cooperanÈ›i È™i determinaÈ›i pe perioada de implementare a planului de acÈ›iune din cadrul strategiei costruite împreună, astfel încât, prin parteneriat, viziunea noastă comună să devină realitate”. (Cristina Bala, director al AsociaÈ›iei Stea).

Activitățile GIPEX au fost realizate cu coordonarea AsociaÈ›iei Steaîn cadrulproiectului “Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, derulat de AsociaÈ›ia Stea în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare, PoliÅ£ia Locală a municipiului Satu Mare ÅŸi DirecÅ£ia de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Satu Mare, în perioada 16 mai 2014 – 30 aprilie 2016. Proiectul este finanÅ£at prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro).

Despre Asociaţia Stea

AsociaÅ£ia Stea este o organizaÅ£ie neguvernamentală înfiinÅ£ată în anul 2004 a cărei misiune este aceea de a contribui ÅŸi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecărui copil ÅŸi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile. AsociaÅ£ia Stea luptă împotriva cerÅŸetoriei ÅŸi a exploatării copiilor ÅŸi tinerilor susÅ£inându-i să devină independenÅ£i prin educaÅ£ie ÅŸi obÅ£inerea unui loc de muncă.

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziÅ£ie la telefon 0743174169, persoana de contact: Cristina Bala, manager proiect, sau va rugăm să accesaÈ›i : www.asociatiasteasm.ro

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

Donate to help for a cause and be a part to create a better world