Skip to content

Ateliere de dezvoltare a competențelor tinerilor pentru incluziune

Asociația Stea organizează în perioada 6 septembrie – 26 noiembrie 2021 un program de terapie ocupațională prin creație artizanală, destinat tinerilor proveniți din comunitatea defavorizată din Sătmărel. Acesta este derulat în cadrul proiectului “Ateliere de dezvoltare a competențelor tinerilor pentru incluziune”, finanțat de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Satu Mare (DJST SM) în cadrul Concursului local de proiecte de tineret 2021.

Majoritatea tinerilor care trăiesc în zona urbană marginalizată din cartierul Sătmărel sunt neîncadrați din punct de vedere profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare. Angrenați în cercul vicios al sărăciei caracterizat de abandonul școlar timpuriu, de lipsa accesului la oportunități de formare, fără a avea modele de reușită care să-i determine să depună eforturi pentru a ieși din situația existentă și deseori confruntându-se cu problema discriminării etnice sau economice, aceștia rămân undeva în umbra societății iar potențialul lor este nedescoperit și ne-valorificat.

Acest proiect are ca scop creșterea gradului de pregătire pentru incluziune socială a acestor tineri marginalizați, prin dezvoltarea de competențe cu asigurarea de oportunități concrete pentru ca aceștia să devină persoane active în comunitatea sătmăreană. Astfel, 15 tineri, cu vârste cuprinse între 14 și 35 ani vor participa în decurs de 12 săptămâni la ateliere practice de creație artizanală (ateliere meștesugărești, activități non-formale de dezvoltare a competențelor tinerilor în vederea incluziunii sociale, o excursie de dezvoltare personală ghidată de un psiholog) și vro realiza o campanie de responsabilitate civică pentru a susține cauza educației copiilor din Sătmărel. Tinerii vor învăța în mod practic ce este un proiect și vor trece prin diferitele etape ale acestuia, de la planificarea participativă la pregătirea, implementarea, monitorizarea și evaluarea acestuia.Ideea centrală va fi organizarea unui târg de produse artizanale, în luna noiembrie 2021, prin care obiectele realizate de tineri în cadrul atelierului de creație să fie oferite oferite sătmărenilor care aleg să susțină cauza lor. Este vorba de crearea unui mici biblioteci pentru copii în cadrul Centrului de zi Stea pentru copii aflați la risc de separare de părinți, susținută prin voluntariat de către tinerii din proiect.

„Prin această inițiativă implicăm 15 tineri dintr-o comunitate vulnerabilă și marginalizată într-o călătorie de autocunoștere și conștientizare a propriului potențial. Ei vor fi ghidați să-și descopere punctele forte și să le folosească pentru dezvoltare personală și pentru a face bine celor din jur. Tinerii vor realiza de la A la Z propriul lor proiect de voluntariat, având oportunitatea de a experimenta bucuria de a-i ajuta pe alții. Ei vor trece astfel din postura de victime ale sărăciei și discriminării, în cea de învingători, care au puterea să facă acțiuni concrete în direcția rezolvării unor probleme din comunitate” a declarat Cristina Bala, directorul Asociației Stea.

Informații suplimentare pot fi obținute la telefon: 0743174169, e-mail: asociatiastea@gmail.com sau pe pagina de Facebook: Voluntarinsatumare, persoană de contact, Diana Bretan, manager programe.

Despre Asociaţia Stea                        

Asociația Stea are misiunea de a susține oamenii și comunitățile marginalizate prin educație și antreprenoriat pentru a depăși obstacolele ce stau în calea incluziunii lor sociale. Viziunea Stea este o lume în care cei mai vulnerabili au puterea să iasă din sărăcie, să-și construiască o viață demnă pentru familiile lor și să contribuie la dezvoltarea comunităților din care fac parte. Urmărim facilitarea incluziunii sociale a persoanelor vulnerabile, sprijinim accesul acestora la servicii sociale şi de bază din comunitate în vederea creşterii gradului lor de incluziune socială, promovăm antidiscriminarea, respectarea drepturilor copilului și a drepturilor omului, voluntariatul și cetățenia activă. Asociația asigură acces la educație pentru copii din zone urbane marginalizate, susține tinerii și adulții excluși social să-și dezvolte abilitățile de integrare profesională și să facă ei înșiși eforturile necesare pentru a rezolva problemele cu care se confruntă.

Donate to help for a cause and be a part to create a better world