Skip to content

Asociația Stea Satu Mare în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Satu Mare anunță lansarea proiectului „ÎMPREUNĂ – mobilizare locală pentru educație și sănătate în Sătmărel”.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 49.792 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE  în cadrul Programului Dezvoltare locală administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de operator de program. Obiectivul proiectului este îmbunătățirea condițiilor de educație și sănătate, combaterea oricărei forme de discriminare a persoanelor defavorizate din cartierul urban dezavantajat Sătmărel. Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni începând cu 01.11.2022.

În cadrul acestui acestui proiect vor fi realizate următoarele activități: programe de educație parentală; activități de educație non-formală; programe prevenire abandon școlar; workshopuri; activități de abilitate; egalitate de șanse și interculturalitate etc. „Proiectul va aduce o schimbare în rândul a 120 beneficiari – părinți, tineri sau adulți proveniți din familii de etnie romă aflate în situații de vulnerabilitate care locuiesc în zona de intervenție a proiectului din cartierul Sătmărel”, a declarat Cristina Bala, directorul Asociației Stea.

Informații suplimentare se pot obține:

Persoană de contact: Cristina Bala     Funcția: Director executiv

Tel: 0261-884-330                        Emai: cristina.bala@asociatiasteasm.ro

www.eeagrants.ro             www.frds.ro

“Working together for a green, competitive and inclusive Europe”/ ”Lucrând împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”

Donate to help for a cause and be a part to create a better world