PREVENIREA BOLILOR CU TRANSMITERE SEXUALĂ

1. Cunoaşte şi înţelege cum să prevină, identifice şi trateze bolile cu transmitere sexuală, inclusiv SIDA.

 

a. Cunoaște riscurile legate de bolile cu transmitere sexuală

b. Cunoaște și folosește metode de prevenire a bolilor cu transmitere sexuală

c. Cunoaște simptome asociate BTS

d. Poate să acceseze servicii medicale pentru evaluarea stării de sănătate și pentru tratament

e. Știe să negocieze utilizarea mijloacelor de protecție în raporturile sexuale

 

 

 

 

 

Nivele 1,2,3,4

Nivel 1:

Definește boala cu transmitere sexuală

Explică modul de transmitere a unei boli cu transmitere sexuală sau SIDA.

Enumeră trei boli cu transmitere sexuală.

Nivel 2:

Descrie modul în care aceste boli cu transmitere sexuală îi afectează corpul (simptome, efecte).

Explică modurile de protecţie faţă de bolile cu transmitere sexuală.

Descrie metodele de tratament pentru cel puţin două boli cu transmitere sexuală. Explică care sunt consecințele sociale ale bolilor cu transmitere sexuală

Exemplifică strategii de negociere pentru utilizarea mijloacelor de protecție în raporturile sexuale

Emite păreri proprii în cunoștința de cauză cu privire la prevenție

Nivel 3:

Solicită prezervative de la echipa centrului de zi

Nivel 4:

Prezintă documente medicale care atestă faptul că a accesat independent servicii medicale pentru evaluarea stării de sănătate și pentru tratament

2. Cunoaște și înțelege modalitățile de testare și resursele disponibile

 

a. Identifică centrele unde se efectuează testările

b. Înțelege modul de realizare a testării

c. Înțelege importanța evaluării periodice a stării de sănătate, în mod deosebit în cazul în care este la risc crescut de a contacta BTS

 

Nivele 1,2,3

Nivel 1:

Enumeră 2 centre unde se efectuează testările

Nivel 2:

Explică de ce și cum se efectuează testarea

Nivel 3:

Solicită sprijin din partea echipei educative pentru evaluarea stării de sănătate și tratament în caz de nevoie

PLANNING FAMILIAL

 

1. Cunoaşte şi înţelege modul în care se schimbă corpul femeii şi al bărbatului în timpul pubertăţii.

  1. Cunoaște anatomia sexuală feminină şi masculină.

  2. Înțelege schimbările corporale care intervin în timpul pubertăţii atât la bărbaţi cât şi la femei.

Nivele 1,2

Nivel 1:

.

Nivel 2:

Explică schimbările corporale care intervin în timpul pubertăţii atât la bărbaţi cât şi la femei.

2. Cunoaşte şi înţelege modurile de evitare a sarcinilor.

a. Cunoaște metode de contracepție

b. Folosește metode de contracepție

 

Nivele 1,2,3

Nivel 1:

Descrie modul în care femeile rămân însărcinate.

Enumeră cel puţin trei metode de contracepţie.

Nivel 2:

Explică modul de utilizare a acestor metode de contracepţie.

Explică avantaje și dezavantaje a cel puțin 3 metode de prevenire a sarcinilor.

Nivel 3

Cere informaţii despre graviditate, contracepţie şi prevenţie

Cere sprijin pentru acces la metode de contracepție

3.Cunoaşte şi înţelege simptomele unei sarcini şi resursele disponibile.

 

  1. Identifică simptome ale sarcinii

  2. Cunoaște riscurile comportamentelor nocive asupra sarcinii

  3. Înțelege importanța îngrijirilor prenatale

 

Nivele 1,2,3

Nivel 1:

Enumeră două semne ale sarcinii (de ex. lipsa ciclului, greţuri matinale).

Nivel 2:

Enumeră comportamente nocive asupra sarcinii și efectele posibile

Identifică două resurse comunitare care oferă consiliere şi îngrijire prenatală.

Nivel 3:

Cere sprijin pentru a face test de sarcină și îngrijiri prenatale.

4. Cunoaște și înțelege implicațiile creșterii unui copil

a. Înțelege responsabilitățile parentale

b. Cunoaște drepturile copilului

Nivele 1,2

Nivel 1:

Enumeră care sunt responsabilitățile față de copii

Definește ce sunt relele tratamente aplicate copiilor

Nivel 2:

Descrie nevoile de bază ale unui copil (loc de muncă, stabilitate, alimente, adăpost, malnutritie)

Descrie cel puțin 6 drepturi fundamentale ale copilului