Proiectul „La formation des professionnels travaillant avec les enfants des rues et dans la rue” (Formarea profesioniştilor care lucreazăcu copiii străzii şi în stradă), este un proiect realizat cu sprijin financiar primit prin programul “Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii” fiind un proiect de parteneriat Leonardo da Vinci (LLP-LdV/PAR/2009/RO/101).

Proiectul s-a realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin programul „Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii” şi a reunit diferiţi profesionişti care lucreazăcu copiii în stradă în Franţa, România, Italia şi Spania, cu scopul de realiza un schimb de experienţă în vederea armonizării practicilor de intervenţie socială şi de formare profesională existente în ţările partenere, favorizării dezvoltării cooperării transnaţionale şi ameliorării răspunsurilor aduse problemelor copiilor străzii.

Obiectivele proiectului:

Ø  Stabilirea unei cooperări între diferiţii profesionişti şi organizaţiile partenere;

Ø  Identificarea şi armonizarea de bune practici în domeniul intervenţiei şi formării profesionale în cele patru ţări partenere în vederea îmbunătăţirii răspunsurilor la problemele copiilor străzii şi în stradăîn Europa

Ø  Dezvoltarea de instrumente comune de formare pentru profesioniştii din diferitele ţări, confruntaţi adesea cu realităţi similare

Parteneri principali:

               Asociaţia La Voix de l’Enfant din Franţa,

               Asociaţia Stea din România,

               Associacion Catalana per la Infancia Maltractada din Spania

               Save the Children din Italia

În cadrul acestui proiect Asociaţia Stea a asigurat realizarea unui număr de 27 de mobilităţi constând în vizite de schimb de experienţă / participare la conferinţă care au avut loc în Franţa, Italia şi Spania având posibilitatea de a descoperii metodele de lucru folosite în ţările partenere în munca cu copii străzii sau pe stradă şi de a construi noi modele de acţiune în urma colaborării.

În cadrul proiectului a fost constituit un Comitet Naţional, format din profesionişti care lucrează cu copiii străzii şi/sau în stradă pentru evaluarea stării actuale a sistemelor de intervenţie pentru acest public şi a formării celor care lucrează în acest domeniu.

La întâlnirile Comitetului Naţional au participat reprezentanţi ai majorităţii instituţiilor şi organizaţiilor neguvernamentale cu atribuţii în acest domeniu: Asociaţia Sprijinirea Integrării Sociale (ASIS), din Bucureşti, Organizaţia Salvaţi Copiii filiala Iaşi, Fundaţia Vis de Copil din Arad, Fundaţia de Voluntari Somaschi din Baia Mare, Organizatia Umanitara Concordia din Bucuresti, Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare (Centrul Social de Urgenţă Satu Mare), Centrul de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Satu Mare, Centrul de Asistenţă şi Intervenţie a Victimelor Traficului de Persoane, Abuzului, Neglijării şi Exploatării din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare.

Grupul de specialişti a avut ca principală activitate analiza şi interpretarea datelor obţinute în urma aplicării chestionarelor din  studiul cu privire practicile profesionale, metodele de intervenţie folosite de organizaţiile şi instituţiile care lucrează cu copiii străzii în România şi formarea pe care o au cei care lucrează în acest domeniu. Aceeaşi activitate a fost derulată şi de către partenerii străini în Franţa, Italia şi Spania, rezultatele obţinute au fost prezentate în cadrul publicaţiei finale comune, care a permis realizarea unei comparaţii între sistemele de intervenţie cu copiii străzii şi posibilităţile de formare existente în diferitele ţări punând în valoare modele de bună practică identificate.

Specialişti din Satu Mare, Baia Mare şi Bucureşti au reprezentat România la Conferinţa internaţională finală a proiectului „La formation des professionnels travaillant avec les enfants des rues et dans la rue” (Formarea profesioniştilor care lucreazăcu copiii străzii şi în stradă). Evenimentul a avut loc în data de 8 iulie, la Paris, şi a reunit specialişti din Franţa, România, Italia şi Spania care lucrează cu copiii străzii, reprezentanţi ai unor universităţi şi instituţii de formare profesională care asigură pregătirea diferitelor tipuri de profesionişti care lucrează cu copiii străzii, precum şi reprezentanţi ai factorilor de decizie politică din Franţa.

Conferinţa a fost structurată pe două mari teme: cea a sistemului de intervenţie şi a serviciilor sociale existente la nivelul celor 4 ţări europene pentru copiii străzii şi copiii în stradă, respectiv, cea privind posibilităţile de formare a profesioniştilor care lucrează cu aceştia. Conferinţa a avut un pronunţat caracter participativ, alternând prezentările elaborate de diverşii invitaţi, cu dezbateri de tip „masă rotundă” care au oferit posibilitatea implicării active a participanţilor ducând la continuarea schimbului de experienţă şi a reflecţiei cu privire la nevoile de formare şi modalităţile concrete de îmbunătăţire a programelor de formare existente la nivel european.

Un accent deosebit a fost pus pe transmiterea concluziilor, respectiv a recomandărilor şi a propunerilor elaborate de specialiştii implicaţi în proiect, accentuând nevoia de a întări şi de a dezvolta programele de formare specifică pentru profesioniştii care se ocupăde copiii şi adolescenţii aflaţi pe stradă şi în stradă, conştientizând faptul că aceşti minori se deplasează dintr-o ţară în alta şi că există o mare necesitate de a armoniza la nivel european programele de formare specifică.

În data de 28 iulie 2011, Asociaţia Stea a organizat Conferinţa Naţională „Formarea profesioniştilor care lucrează cu copiii străzii şi în stradă”. Scopul evenimentului a fost acela de a promova modelele de bune practici în ceea ce priveşte sistemul de intervenţie şi formarea profesioniştilor care lucrează cu copiii străzii şi în stradă, identificate pe parcursul proiectului, în Franţa, Italia, Spania şi România, de a dezbate împreună cu participanţii priorităţile de acţiune cu privire la nevoile de formare specifică a profesioniştilor din România şi de a continua schimbul de experienţă şi reflecţia cu privire la modalităţile concrete de îmbunătăţire a programelor de formare existente în ţara noastră.

Cu această ocazie a avut loc şi lansarea versiunii în limba română a publicaţiei finale, realizate în cadrul proiectului, care este un instrument în care specialiştii din domeniu vor găsi informaţii cu privire la sistemele de intervenţie cu copiii străzii (politici sociale, cadrul legislativ, servicii publice şi private) existente în România, Franţa, Italia şi Spania şi starea actuală a formării iniţiale şi continue a profesioniştilor care lucrează cu copiii străzii şi în stradă.

Publicaţia prezintă rezultatele muncii partenerilor din cele patru ţări care, pe parcursul schimburilor de experienţă realizate în cei doi ani de implementare a proiectului, au identificat nevoile de formare a profesioniştilor din acest domeniu şi au elaborat recomandări de îmbunătăţire a formării, respectiv propuneri cu privire la conţinutul de bază a programelor de formare specializată necesară dezvoltării unor competenţe specifice pentru o mai bună adaptare a intervenţiei la nevoile şi caracteristicile copiilor străzii şi în stradă.

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Acest comunicat reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziţie la telefon 0361-884330. Persoana de contact: Cristina-Maria Bala, Director, E-mail: asociatiastea@gmail.com.