Centrul de Resurse CREST în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Educatie, Dezvoltare Durabila si Incluziune Sociala (CREDDIS), Asociatia Stea si Fundatia Down Carei (România), Asociatia ÉFOÉSZ din Judetul Szabolcs-Szatmár-Bereg (Ungaria) si Organizatia Civila pentru Dezvoltarea Turismului Rural si Agroturism “In the Transcarpathian Valleys and Mountains” (Ucraina) a realizat proiectul cu titlul „Pod Cultural Transfrontalier Pentru Incluziune Sociala” – HUSKROUA/1101/082 în perioada 01.08.2013 –31.07.2014.

Proiectul a fost finantat de Uniunea Europeana prin Programul CBC ENPI 2007-2013 Ungaria-Slovacia-România-Ucraina. Valoarea totala a proiectului este de 108.522 Euro din care valoarea eligibila a finantarii nerambursabile ENPI este de 97.626,39 Euro, valoarea eligibila a finantarii acordata din bugetele nationate este de 4.656,87 Euro, contributia eligibila a beneficiarilor este de 6238,73 Euro.

Proiectul are ca scop promovarea culturii traditionale transfrontaliere ca un mijloc pentru incluziunea sociala a copiilor si tinerilor defavorizati din România, Ungaria si Ucraina.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost următoarele:

– Dezvoltarea competenţelor de bază a 14 experţi/voluntari de la organizaţiile partenere pentru folosirea tehnologiei terapiei expresive prin artă ca instrumente terapeutice şi educaţionale lucrând cu copii şi tineri defavorizaţi/cu nevoi speciale in prima pătrime a implementării proiectului;

– Îmbunătăţirea cooperării dintre organizaţii partenere pentru a realiza programe de dezvoltare personală pentru copii şi tineri defavorizaţi pe durata implementării proiectului;

– Facilitarea accesării a 50 de copii şi tineri defavorizaţi/cu nevoi speciale la activităţi culturale şi educaţionale, descoperind multiculturalismul regiunii de graniţă România-Ungaria-Ucraina, în perioada ultimelor trei pătrimi de implementare a proiectului;

– Dezvoltarea abilităţilor artistice a 50 de copii şi tineri defavorizaţi/cu nevoi speciale păstrând şi transmiţând elementele culturale tradiţionale timp de 4 luni ale proiectului;

– Promovaresa incluziunii sociale a copiilor şi tinerilor defavorizaţi în regiunea transfrontalieră printr-o specială performanţă atristică realizată de 20 de copii şi tineri defavorizaţi/cu nevoi speciale, în semestrul al doilea de implementare a proiectului;

– Creşterea conştientizării oamenilor şi în mod special a generaţiei tinere din comunităţile în legătură de cultura tradiţională din regiuniea transfrontalieră, în interval de 3 luni ale proiectului;

– Îmbunătăţirea rolului organizaţiilor partenere în promovarea incluziunii sociale şi a patrimoniului cultural regional, pe durata proiectului.

Grupul ţintă al proiectului a fost format din 14 experti / voluntari, 50 de copii si tineri defavorizati / cu nevoi speciale, 20 de voluntari si 2000 de copii, tineri si adulti din comunitatile locale.

Activitatile principale: Proiectul a promovat întelegerea interculturala si incluziunea sociala prin evenimente culturale si initiative outreach, prin implementarea urmatoarelor activitati:
– cursuri de formare;

– schimburi de experiente transfrontaliere pentru profesionisti si voluntari;

– programe de dezvoltare personala pentru copii defavorizati / cu nevoi speciale;

– vizite culturale transfrontaliere;

– tabara internationala;

– pentru a ajunge la comunitati se vor organiza turnee artistice si un Festival de Promovare al Patrimoniului Cultural Transfrontalier.

 

Rezultatele obţinute:

  • 14 experţi/voluntari de la organizaţille partenere formaţi în domeniul terapiei prin artă expresivă;
  • 3 vizite de construire de retele de profesionisti care lucreaza cu copii/tineri in dificultate;
  • 3 vizite culturale transfrontaliere organizate pentru copii şi tineri defavorizaţi/cu nevoi speciale;
  • 50 de copii şi tineri defavorizaţi/cu nevoi speciale şi la final 2000 elevi/studenţi şi educatori/profesori conştientizaţi despre multiculturalismul în regiunea de graniţă a tărilor România-Ungaria-Ucraina;
  • 50 de copii şi tineri defavorizaţi/cu nevoi speciale cu abilităţi de viaţă şi abilităţi artistice dezvoltate;
  • 1 tabără internaţională şi 1 festival organizat;
  • 1 broşură cu elementele patrimoniale culturale transfrontaliere, promovate de copii şi tineri;
  • 300 de persoane din comunităţile locale conştientizaţe despre talentul copiilor şi tinerilor;
  • 3 expoziţii a 200 de fotografii despre activităţile principale realizate de copii şi tinerii implicaţi în acest proiect;
  • un parteneriat transfrontalier consolidat între ONG-urile partenere.

http://www.huskroua-cbc.net
 

Acest document a fost produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Continutul acestei publicatii intra în responsabilitatea autorului si nu reflecta în mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene.
 

Imagini de la pregătirile spectacolului "AI ROMALES !"