Această secțiune a platformei de resurse online, pornește de la prezentarea instrumentelor educaționale și de consiliere elaborate de echipa Asociației Stea compusă din asistenți sociali, psihologi, instructori educatori pentru activități de resocializare și voluntari educatori specializați din Franța. Acestea sunt folosite în realizarea programelor educaționale și de consiliere care stau la baza serviciilor sociale integrate furnizate în cadrul centrului de zi al Asociației Stea. Implementarea acestora se face pe baza unui referențial de competențe construit pentru a răspunde nevoilor specifice ale copiilor şi tinerilor străzii şi a celor care locuiesc în zonele defavorizate ale municipiului Satu Mare şi localităţilor limitrofe. 

Aceste servicii sociale și de bază sunt dezvoltate în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial –baza serviciilor sociale de calitate” implementat de către Asociația Stea, în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare, Poliţia Locală a municipiului Satu Mare şi Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Satu Mare din subordinea Consiliului Local Satu Mare, în perioada 16 mai 2014 – 30 aprilie 2016. 

Noutatea acestor servicii sociale constă în abordarea holistică a nevoilor de dezvoltare a  beneficiarilor şi anume dezvoltarea din punct de vedere: educaţional, fizic, emoţional şi socio-profesional în vederea creşterii şanselor de incluziune socială.

În cadrul programelor educaţionale sunt aplicate metode inovative, în scopul de a creşte nivelul de cunoştinţe al beneficiarilor în domenii cheie pentru a înțelege diferite aspecte ce privesc funcționarea societății și de a dezvolta abilitățile și competențele lor sociale mărind astfel şansele de re/integrare şcolară şi socială.

Dezvoltarea emoţională urmărește îmbunătăţirea modului de gestionare şi de rezolvare a problemelor, pentru a crea relaţii armonioase cu cei din jur şi a reduce comportamentele anti-sociale ale copiilor şi tinerilor beneficiari.

Atelierul de dezvoltare a inteligenţei emoţionale şi grupul de auto-susţinere sunt două componente noi în paleta serviciilor sociale dezvoltate de Asociaţia Stea, care împreună cu alte activități de consiliere contribuie la dezvoltarea abilităţilor cheie necesare integrării socio-profesionale a tinerilor marginalizați social.

Profesioniștii interesați să contribuie la dezvoltarea acestui spațiu de resurse din domeniul social sunt rugați să transmită articole, informări, materiale educaționale și alte tipuri de resurse la adresa : asociatiaste@gmail.com.

Vă rugăm să aveți în vedere respectarea prevederilor legale în ceea ce privește dreptul de autor.

Despre actvitățile noastre puteți să vă informați : Resurse educaționale și consiliere

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la : 0361-884330 sau 0747870609,  Leontina Volosciuc, asistent manager.