Începând din noiembrie 2019 Asociația Stea derulează cu ajutorul unui sprijin financiar în valoare de 5000 euro din partea Ambasadei Franței în România și a partenerilor francezi, asociațiile Aide et Action, Grenoble Isère Roumanie și Solidarité Enfance Roumanie, proiectul intitulat « Retea de inovare socială privind drepturile copiilor marginalizați : RISDEM », în cadrul apelului Ambasadei Franței în România, dedicat consolidării societății civile românești.

Proiectul a pornit de la observarea faptului că la firul ierbii, în multe din zonele marginalizate, deși există diferiți factori interesați care acționează pentru respectarea drepturilor copiilor, de cele mai multe ori se constată o lipsă aproape totală de comunicare și cooperare între aceștia. Astfel intervenția este fragmentară, fiecare lucrează în limita constrângerilor proprii, iar rezultatele în ceea ce privește îmbunătățirea durabilă a situației copiilor vulnerabili sunt slabe existând în continuare grave probleme privind: abandon școlar timpuriu, nevoi de bază nesatisfăcute, marginalizare și blocaj în cercul vicios al sărăciei din generație în generație. 

Proiectul nostru dorește să răspundă unor importante nevoi cu care se confruntă mulți dintre profesioniștii care lucrează cu copii din zone marginalizate, privind dezvoltarea competențelor profesionale și construirea unor acțiuni care să asigure o intervenție multidisciplinară coerentă a diferiților factori interesați (școală, servicii sociale publice și private, servicii de sănătate, etc…).

Obiectivul proiectului :

Mobilizarea părților interesate din domeniile social și educațional pentru a găsi și a pune în comun soluții adaptate nevoilor copiilor în vederea îmbunătățirii implementării Convenției Națiunilor Unite privind Drepturile Copilului și asigurării unei mai bune intervenții pentru copiii vulnerabili din zone marginalizate.

Obiective specifice:

1.     Construirea unei rețele compuse din minim 15 organizații și/sau instituții având ca obiectiv punerea în comun de know-how și favorizarea inovației sociale în domeniul drepturilor copilului cu accent pe susținerea respectării drepturilor copiilor vulnerabili care trăiesc în zone marginalizate

2.     Dezvoltarea competențelor a 20 de profesioniști (cadre didactice și profesioniști din domeniul social) în domeniul construirii parteneriatului școală – familie – servicii sociale.

3.     Sensibilizarea a cel puțin 40 de persoane (cadre didactice, profesioniști din domeniul social, reprezentanți ai autorităților) cu privire la diferite modele de bune practici și importanța intervenției multidisciplinare în rețea, în vederea asigurării respectării drepturilor tuturor copiilor.

Proiectul urmărește promovarea unor atitudini pro-active în rândul factorilor interesați din domeniul social și educational, folosind forța exemplelor pozitive, ale modelelor de bune practici existente la nivel local, național și internațional. Unul din rolurile rețelei, dincolo de a facilita accesul la diferite metode și instrumente experimentate de membrii săi, este acela de a susține profesioniștii implicați în adaptarea și aplicarea la nivel local a diferite intervenții care funcționează cu succes în alte părți.

Beneficiari direcți :

·         15 profesioniști implicați în vizitele de schimburi de experiență organizate în cadrul proiectului

·         20 de profesioniști (cadre didactice și profesioniști din domeniul social) participanți la cursul „Construirea de « comunități educative » – parteneriat școală – familie – servicii sociale pentru respectarea drepturilor copilului”

·         60 de persoane (cadre didactice, profesioniști din domeniul social, reprezentanți ai autorităților) participanți la conferința „Bune practici educative și parteneriat public-privat pentru drepturile copiilor din zone marginalizate”

Activități și rezultate urmărite :

1.     Vizite de schimb de experiență și construirea rețelei de factori interesați în domeniul drepturilor copiilor vulnerabili care trăiesc în medii defavorizate : „RISDEM- Rețea de inovare socială pentru drepturile copiilor marginalizați”

·         4 vizite la nivel național, minim 15 profesioniști implicați

2.     Conferința „Bune practici educative și parteneriat public-privat pentru drepturile copilor din zone marginalizate”

·         60 de participanți

3.     Formare „Construirea de « comunități educative » – parteneriat școală – familie – servicii sociale pentru respectarea drepturilor copilului”:

·         20 participanți

·         Formatori din Franța de la Organizația internațională Aide et Action, cu experiență de peste 35 de ani în domeniul intervenției în zone marginalizate din Africa și Asia (27 țări) pentru asigurarea accesului la educație de calitate pentru populații vulnerabile

4.     Realizarea unui „Catalog de bune practici privind intervențiile de succes pentru respectarea drepturilor copiilor din zone marginalizate” identificate prin vizitele și activitățile de schimb de experiență realizate în cadrul proiectului.

·         Catalog online ce va fi disponibil gratuit pe site-ul Asociației Stea