În perioada 1 aprilie 2014 – 30 aprilie 2016, Asociaţia Stea în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare și Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Satu Mare derulează proiectul „Start pentru incluziune socială prin muncă”. Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro). Bugetul proiectului este de 69.125,54 Euro, din care 62.091,92 Euro finanţare nerambursabilă şi 7.033,62 Euro contribuţia Asociaţiei Stea şi a partenerilor săi.

For the English version of this project's webpage please click HERE

 

Proiectul are ca scop facilitarea integrării socio-profesionale a tinerilor fără adăpost prin creşterea adaptabilităţii lor pe piaţa muncii.

Obiectivele sunt :

Obiectiv 1 : Dezvoltarea abilităţilor de viaţă a 42 de tineri fără adăpost în decurs de  24 luni.

Obiectiv 2 : Formarea competenţelor profesionale a 42 tineri fără adăpost în domeniul cultivării plantelor / agriculturii pe parcursul derulării proiectului.

Obiectiv 3 : Facilitarea dezvoltării abilităţilor de integrare socio-profesională a 42 de tineri fără adăpost prin crearea şi dezvoltarea unui program de terapie prin horticultură şi consiliere individuală în decurs de  21 luni.

Obiectiv 4 : Creşterea capacităţii Asociaţiei Stea de a sprijini incluziunea socio-profesională a tinerilor fără adăpost prin pregătirea înfiinţării unei afaceri de economie socială până la finalul proiectului.

Un aspect vital al muncii noastre cu persoanele vulnerabile este să reușim să le creștem stima de sine pentru a putea ei înșiși să ajungă să facă pași spre integrarea socială. Prin proiectul „Start pentru incluziune socială prin muncă” am avut mai mult ca oricând puterea de a face acest lucru. Ne-am crescut capacitatea de furnizare a serviciilor sociale şi de bază menite să susțină incluziunea în muncă a persoanelor fără adăpost.

Am dezvoltat un program inovativ de terapie ocupațională prin horticultură care a permis unui număr de 47 de beneficiari direcți să treacă printr-o experienţă similară muncii în condiţii protejate pentru a-şi dezvolta abilităţi şi mecanisme de adaptare necesare pentru o bună integrare viitoare pe piaţa muncii.

Capacitare pentru a-și constui o viață mai bună – Povestea lui Zoli

Zoli este unul dintre primii tineri pe care voluntarii Asociației Stea l-au cunoscut pe stradă în 2004. Ajuns să trăiască împreună cu familia într-o clădire abandonată de pe malul Someșului, după ce părinții săi și-au pierdut locuința, Zoli, s-a apucat rapid de consumul de aurolac ce îi asigura refugiul mental din realitatea cruntă în care trăia. În ciuda nenumăratelor încercări de a răspunde de-a lungul anilor solicitărilor lui de sprijin, situația sa a continuat să se agraveze. În zece ani, Zolti a ajuns să fie mai mult drogat decât treaz și să nu reușească să vină în condiții decente nici măcar pentru a beneficia de servicii de bază în cadrul centrului nostru de zi. Atunci când în 2014 i-am propus să participe la proiectul nostru de grădinărit alături de alți tineri ce trăiesc pe stradă din aceeași zonă, nimeni nu mai îndrăznea să creadă că Zolti va fi capabil să respecte un program și să se implice. Însă terapia prin horticultură a avut într-adevăr puterea extrordinară de a-l determina să-și schimbe viața. Astfel, din vara lui 2015, Zoli a ajuns să fie un om de bază al grupului de grădinărit, primul sosit la activități în fiecare dimineață, de multe ori chiar și înaintea asistenților sociali care deschideau centrul.

„Am fost uimită să-l văd pe Zoli atât de activ, responsabil și implicat. De când și-a găsit locul în cadrul grupului de grădinărit este un om schimbat. La început am fost sceptică să văd dezamăgirea pe care mi-o transmitea în zilele când nu aveam planificate activități practice în grădina din Curtuiuș, apoi am înțeles că pentru el acela a devenit un spațiu în care își găsește echilibrul și care reușește să-i dea un scop în viață” – Mirela Molnar, asistent social.

Zoli este unul dintre cei 47 de tineri fără adăpost care din 2014 încoace, au făcut progrese remarcabile de dezvoltare a abilităților necesare pentru a ieși din cercul vicios al vieții în condiții de stradă. Roadele muncii sale, sprijinul pe care îl are în cadrul programului de terapie prin horticultură și multiplele oportunități de valorizare a capacităților sale, l-au făcut în sfârșit să creadă că și el este în stare să muncească  și să își construiască un viitor mai bun.

 

 

Creşterea capacităţii Asociaţiei Stea de a sprijini incluziunea socio-profesională a persoanelor fără adăpost

Prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare, în martie 2015 Asociația Stea a obţinut în concesiune pe 10 ani un teren de 1439 mp situat în Satu Mare pentru realizarea programului de terapie prin horticultură creat în cadrul acestui proiect și asigurarea sustenabilității acestuia pentru sprijinirea incluziunii în muncă a persoanelor marginalizate.

În martie 2016, 14 angajaţi şi voluntari ai Asociaţiei Stea,  și-au dezvoltat competențele antreprenoriale în cadrul unui curs ce a permis planificarea în detaliu a activităților de sustenabilitate a proiectului. Din vara anului 2016, Asociația Stea este pregătită să lanseze o activitate de economie socială bazată pe producerea și comercializarea legumelor produse în cadrul grădinilor Stea. Pe termen mediu și lung, urmărim să creăm locuri de muncă protejate pentru susținerea activă a incluziuni sociale prin muncă a persoane vulnerabile.

31 de persoane, reprezentanți ai autorităților locale, ai unor ONG-uri și instituții, dar și oameni interesați să sprijine activitățile noastre de horticultură, au răspuns invitației de a participa la „Seminarul de promovare a economiei sociale și dezvoltare de parteneriate” pe care l-am organizat în aprilie 2016. Seminarul a oferit o excelentă oportunitate de dialog între factorii interesați de domeniul economiei sociale: furnizori de servicii sociale, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai autorităților publice, oameni din comunitate. Am avut bucuria de a primi asigurări din partea multor participanți cu privire la interesul de a cumpăra legumele ce urmează să fie valorificate de Asociația Stea, iar ASSOC Baia Mare ne-a făcut o propunere de dezvoltare a unui parteneriat prin care să preia produsele ce nu vor putea fi vândute clienților individuali la nivel local

Terapie ocupațională – o șansă reală pentru integrarea în muncă

Pe baza evaluării nevoilor, beneficiarii, persoane fără adăpost, au fost implicaţi în programul de terapie prin horticultură defăşurat în grădinile şi solariile amenajate în cadrul proiectului. Ei au lucratpe o gamă largă de obiective terapeutice: creșterea nivelului de răbdare, toleranței, echilibrului, coordonării motorie fine, învățării de informații noi, finalizării sarcinii, rezolvării de probleme, secvenţierii, memoriei, planificării, punctualităţii, asumării de responsabilităţi, socializării, comunicării, empatiei, muncii în echipă, gradului de relaxare şi bucuriei de a petrece timpul în mod activ.

În baza planurilor individuale de dezvoltare, ei au fost implicaţi într-un program zilnic de activităţi care a început cu o reuniune de grup în vedere pregătirii emoționale și practice pentru restul programului și a continuat cu 2 până la 4 ore de activități practice de grădinărit în funcţie de sezon.

Practic fiecare tânăr a fost implicat într-un ciclu terapeutic având 4 etape principale prezentate în graficul alăturat.

Prin acest program 47 au înregistrat diferite progrese în funcție de obiectivele individuale urmărite:

 • –          și-au dezvoltat o atitudine pozitivă faţă de muncă
 • –          și-au ȋmbunătățit nivelul de răbdare la activități
 • –          și-au dezvoltat punctualitatea, seriozitatea, responsabilitatea
 • –          au dobândit competenţe profesionale în domeniul cultivării legumelor în regim ecologic
 • –          și-au îmbunătățit dexteritatea de a munci în grădină și de a utiliza uneltele de grădinărit
 • –          și-au dezvoltat abilitățile pentru munca în echipă
 • –          și-au îmbunătățit deprinderile de a îndeplini sarcini
 • –          își gestionează mai eficient frustrarea
 • –          si-au dezvoltat motricitatea si echilibrul prin diferite activități
 • –          și-au crescut nivelul de autoconștientizare, acceptare personală și stima de sine

 

Program de dezvoltare a abilităților de viață

Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de viaţă reprezintă una dintre principalele căi de promovare a cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor necesare tinerilor pentru a se descurca singuri în viaţă. Cei 47 tineri implicaţi în proiect au avut oportunitatea să îşi dezvolte abilităţile de viaţă şi să înveţe într-un mediu deschis, bazat pe colaborare, muncă în echipă şi promovarea atitudinilor pro-sociale. Programul săptămânal le-aasigurat acestora implicarea intr-un proces de dezvoltare personală, socială şi de sănătate, centrat pe învăţare pentru acumularea cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor, care le permite să ducă o viaţă sigură, sănătoasă şi responsabilă ca membri  valoroși ai societăţii.

Programul a fost axat pe 4 componente legate de dezvoltarea abilităților : sociale, emoționale, cognitive și comportamentale Acesta a cuprins subactivități bazate pe metode noi de ȋnvățare: dezbaterea în grupuri şi perechi, joc de rol, vizionare de filme şi comentarea lor, exprimare grafică, imaginarea de situaţii, argumentarea, brainstorming, etc.

Programul de dezvoltare a abilităţilor de viaţă a sprijinit beneficiarii în abordarea diverselor probleme personale și sociale, sprijinindu-i să conștientizeze propriile atitudini față de acestea și să identifice modalități prin care își pot rezolva problemele.

Consiliere pentru facilitarea integrării socio-profesionle

Programul a cuprins activități de informare și consiliere de grup organizate lunar de un reprezentant al AJOFM și activități de consiliere individuală realizate de către asistentul social din echipa de proiect. Temele abordate s-au axat pe: informare cu privire la piaţa muncii şi drepturile agajatului şi ale angajatorului, criteriile alegerii unui loc de muncă și consiliere vocaţională, modalități de cautare a unui loc de muncă, explorarea ofertei de cursuri de calificare/recalificare și serviciile de care poate beneficia de la AJOFM orice persoană aflată în căutarea unui loc de munca, contractul de ucenicie, analiza ofertei de locuri de muncă vacante existente în județ, condiții cerute de angajatori, rolul ITM, prezentarea evenimentelor de tip „bursa locurilor de muncă”.

47 de beneficiari au atins diferite stadii de dezvoltare a abilităților de integrare profesională:

 • –          au ȋnvățat ce este acela un CV și cum se întocmește
 • –          au ȋnvățat cum trebuie să se prezinte la un interviu de angajare
 • –          au învățat cum și unde să își caute un loc de muncă
 • –          au învățat diferite modalități prin care se pot informa cu privire la posturile vacante din județ
 • –          și-au descoperit punctele forte, învățând să se autocunoască și să-și descopere vocația

Pe parcursul proiectului 26 de beneficiari au realizat diferite tipuri de activități lucrative, majoritatea în calitate de zilieri.

Instruire cu privire la cultivarea legumelor în regim ecologic

Voluntarii francezi specializați în domeniul agriculturii ecologiceau condus 12 activități de instruire cu privire la cultivarea legumelor în regim ecologic. Principalele aspecte aboradate au fost: noţiuni de sanatate şi securitate a muncii; calendarul diferitelor tipuri de culturi de legume; noţiuni de cultivare în regim ecologic a legumelor, plantelor aromatice si a florilor (pregatirea terenului, însămânţare/platare, lucrări de întreţinere a culturilor, cules); roluri şi responsabilităţi ale persoanelor care vor fi implicate; noțiuni generale despre sol, fertilizatorii naturali, prepararea soluțiilor naturale împotriva acarienilor și ciupercilor(soluție de urzică, soluție de urzica și coada calului, soluție de usturoi), compostul (teorie și practică), echipamentele și uneltele folosite ȋn cultura plantelor, noțiuni de generale de permacultură și aplicabilitatea acestora.

Instruirile cu privire la cultivarea legumelor în regim ecologic au pus bazele de cunoștințe teoretice și practice necesare celor 47 de beneficiari pentru a realiza activitățile practice de grădinărit care reprezintă suportul central pentru programul de terapie ocupațională. În urma acestor activități a crescut încrederea beneficiarilor în capacitățile lor de a realiza activitățile de grădinărit fiind un imbold important pentru motivația lor de a se implica în program.

Curs de formare profesională în domeniul culturii plantelor

În noiembrie 2015 a fost demarat cursul de calificare profesională ca lucrător în cultura plantelor la care s-au înscris 20 de beneficiari din cadrul proiectului care au fost înscriși ca someri neîndemnizați. Cursul este asigurat din fondurile AJOFM Satu Mare (în baza legii ce prevede asigurarea accesului la calificare a șomerilor), care coordonează această activitate în calitate de partener în proiect. Cursul a fost finalizat în februarie 2016, toți cei 20 de beneficiari reușind să obțină calificarea profesională dorită.

 

Prezentarea grădinii şi solariului copiilor din comunitate

În colaborare cu profesori/învățători/educatori de la diverse instituții de învățământ am organizat 12 vizite la grădina şi solariul Asociaţiei Stea, ce au permis unui număr de 222 preșcolari și elevi să afle de la beneficiarii proiectului informaţii interesante despre cultivarea legumelor. Copiii au putut vedea şi experimenta practic unele aspecte despre cultivarea plantelor pe care la şcoală nu le pot învăţa decât la nivel teoretic. Sub îndrumarea beneficiarilor proiectului care au jucat rol de “profesori” copiii au învăţat să facă diferite activităţi de cultivare de legume.

Acțiunile de prezentare a grădinii și solariului copiilor din comunitate au oferit vizibilitate proiectului, au contribuit la creșterea stimei de sine a beneficiarilor participanți prin faptul că munca lor a fost apreciată și valorizată de persoane din comunitate, ceea ce i­-a ajutat să-și dezvolte o atitudine pozitivă față de muncă. De asemenea această activitate a contribuit la promovarea cetățeniei active în rândul celor 222 de copii și 19 adulți însoțitori care au participat la activități și la sensibilizarea comunității pentru reducerea prejudecăților și a percepțiilor negative pe care le au despre grupul țintă al proiectului.

Rezultate:

–          222 de preșcolari și elevi și 19 adulți însoțitori (educatoare, profesoare, consilieri școlari) au  beneficiat de acţiunile proiectului dobândit cunoștințe noi în domeniul cultivării plantelor în urma participării la activitățile prezentate de către beneficiarii din proiect

–          25 de beneficiari au avut un rol activ ȋn prezentarea grădinii și solarului copiilor din comunitate constatându-se următoarele progrese:

 • ·    beneficiarii și-au ȋmbunătățit abilităţile de vorbit în public
 • ·    beneficiarii și-au ȋmbunătățit abilităţile de transmitere de informații
 • ·    beneficiarii și-au ȋmbunătățit abilităţile de exemplificare practică a unor tehnici de grădinărit ȋnvățate
 • ·    beneficiarii și-au ȋmbunătățit stima de sine datorită
 • ·    valorizării muncii lor de către membrii comunității
 • ·    beneficiarii au dobândit o atitudine pozitivă față de muncă

Ziua Porților Deschise la Grădina Stea

„Ziua porților deschise în grădina Stea” organizată la gradina cu solarii din zona Curtuiușîn data de 17 septembrie 2015, a oferit posibilitatea factorilor interesați din comunitate de a vedea la fața locului rezultatele muncii beneficiarilor proiectului. Progresele facute de acestia, cât și solariile cu diferite legume (roșii, castraveți, ardei, vinete și fasole verde) au fost prezentate celor 96 de invitati prezenti la eveniment – parteneri, sustinatori, voluntari, reprezentanti ai autoritatilor locale si judetene, diversi oameni de afaceri. Impactul descoperirii directe a Grădinii STEA a fost mare, contribuind la punerea în valoare a beneficiilor pe care proiectul nostru le aduce în comunitatea locală prin creșterea capacității de incluziune socială a beneficiarilor proiectului.

 • 96 de persoane din comunitatea sătmăreană (reprezentanți ai autoritățilorlocale și județene, parteneri, reprezentanți ai instituțiilor și ONG-urilor locale, mass-mediei, colaboratori, oameni de afaceri, voluntari și alte persoane interesate din comunitate) participanți direcți la eveniment, au fost informați despre proiect și sensibilizați pentru susținerea acestuia.

Recrutare de voluntari

9 acțiuni de recrutare de voluntari realizate în cadrul unor instituții de învățământ din Satu Mare și la o asociației de pensionari la care au participat un număr total de 201 de elevi, studenți și adulți, au contribuit la promovarea cetățeniei active și sensibilizarea elevilor din comunitate cu privire la beneficiile voluntariatului promovând totodată antidiscriminarea grupurilor vulnerabile prin punerea în valoare a eforturilor și a rezultatelor atinse de beneficiarii proiectului în direcția integrării sociale și nevoia de sprijin din partea comunității

 

 

Acest proiect a reprezentat o oportunitate importantă de schimbare pentru oamenii fără adăpost care îşi doresc să se integreze în societate asigurând posibilitatea sprijinirii lor printr-un proces de evoluţie de la stadiul de persoană care depinde de mila şi ajutorul celor din jur, la persoană ce lucrează şi contribuie la buna funcţionare a societății. Mulțumim partenerilor nostri, Consiliului Local Satu Mare, voluntarilor, mass-mediei și diverselor persoane resursă care ne-au fost alături în acest proiect. Suntem mândrii de rezultatele atinse prin programul de terapie prin horticultură. Acesta asigură răspuns personalizat la nevoile beneficiarilor și îi capacitează să reușească să își schimbe viețile, realizând pași concreți spre integrare socio-profesională. Avem mare nevoie în continuare de sprijinul întregii comunități pentru ca activitățile de economie socială pe care le vom lansa din acest an să devină sustenabile și să ofere locuri de muncă stabile pentru persoanele marginalizate care sunt pregătite și fac eforturi pentru integrarea lor socială.

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziţie la telefon 0361-884330, persoana de contact:  Cristina-Maria Bala, manager proiect, e-mail: asociatiastea@gmail.com sau vă rugăm să vizitaţi:  www.asociatiasteasm.ro

 

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

Conţinutul acestei pagini website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.

 
 
ANUNȚURI:
 
 
FOTOGRAFII: