Skip to content

Conferintă de presă : Voluntariatul – un câştig în dublu sens : oportunitate de formare profesională şi un preţios schimb de experienţă

În data de 20 septembrie 2012, la sediul AsociaÅ£iei Stea din Satu Mare, B-dul Octavian Goga nr.14, cu începere de la ora 10.00 a avut loc :

ConferinÅ£a de presă : 

Voluntariatul – un câÅŸtig în dublu sens :

oportunitate de formare profesională şi un preţios schimb de experienţă

Acest eveniment are loc cu ocazia încheierii misiunii voluntarului internaÅ£ional al francofoniei la Satu Mare, domnul Desire THIOMBIANO, psiholog, originar din Burkina Faso, care în perioada octombrie 2011 – septembrie 2012 a activat în cadrul centrului de zi pentru copiii ÅŸi tinerii străzii al AsociaÅ£iei Stea în cadrul programului OrganizaÅ£iei InternaÅ£ionale a Francofoniei. El este unul dintre cei 50 de tineri norocoÅŸi care au fost selectaÅ£i pentru a participa la acest program dintre cei 3260 de candidaÅ£i înscriÅŸi din diferite ţări membre ale Francofoniei la nivel mondial.

Scopul acestui eveniment a fost acela de a pune în valaore experienÅ£a deosebit de constructivă ÅŸi beneficiile obÅ£inute atât din punctul de vedere al voluntarului, cât ÅŸi cel al asociaÅ£iei gazdă, din dorinÅ£a de a promova voluntariatul în comunitatea sătmăreană.

Domnul Desire THIOMBIANO a prezentat bilanÅ£ul unui an de voluntariat la Satu Mare încurajând tinerii sătmăreni să nu ezite să se implice în diferite proiecte de voluntariat care au un excelet rol formator ÅŸi de punte de lansare în viaÅ£a profesională pentru voluntari, indiferent de domeniul ales.

Prezentarea sa s-a axat pe explicarea misiunii de voluntariat desfăşurate, a strategiilor de intervenţie folosite şi a rezultatelor obţinute.

Desire THIOMBIANO a avut ca obiectiv principal pentru această misiune să sprijine echipa centrului de zi al AsociaÅ£iei Stea la realizarea activităţilor de educative ÅŸi de formare în beneficiul a 60 de copii ÅŸi tineri cu vârste între 0 ÅŸi 35 de ani care trăiesc pe stradă în municipiul Satu Mare.  Astfel, el a asigurat realizarea activităţilor educative ÅŸi de formare, a realizat instrumente de animaÅ£ie ÅŸi de formare, a sprijinit implementarea, monitorizarea ÅŸi evaluarea activităţilor realizate ÅŸi a participat la acÅ£iunile de coordonare ÅŸi de management a organizaÅ£iei devendind un important sprijin pentru echipa AsociaÅ£iei Stea.

Programul voluntarului internaÅ£ional al fracofoniei la AsociaÅ£ia Stea a cuprins în principal următoarele activităţi :

–         Alfabetizare ÅŸi sprijin de tip ÅŸcolar pentru copii ÅŸi tinerii de la centrul de zi ÅŸi din apartamentul social

–         Consiliere ÅŸi monitorizarea copiilor ÅŸi tinerilor la activităţile practice de igienă

–         Activităţi educative de grup pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă a copiilor ÅŸi tinerilor

–    Activităţi de animaÅ£ie (activităţi de artizanat în centrul de zi, spectacol de teatru, expoziÅ£ii, activităţi sportive, etc).

–          Activităţi de animaÅ£ie de viaţă cotidiană cu copiii ÅŸi tinerii de la centrul de zi (masă ÅŸi curăţenie)

–          Activităţi de integrare profesională

–         Participarea la reuniuni sitematice ale echipei educative  

–         Redactarea unui ghid intern de activităţi educative adaptate copiilor ÅŸi tinerilor străzii

–  Sprijin pentru construirea ÅŸi implementarea proiectului „Campaniei de promovare a voluntariatului ÅŸi advocacy pentru nevoile ÅŸi aspiraÅ£iile copiilor ÅŸi tinerilor străzii din Satu Mare”, susÅ£inut financiar de cătreOrganizaÅ£ia InternaÅ£ională a Francofoniei (OIF/APECO), Ambasada FranÅ£ei în România, DelegaÅ£ia Wallonie-Bruxelles, Ambasada ElveÅ£iei ÅŸi Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare.

Principalele metode ÅŸi instrumente de lucru folosite în munca cu copiii ÅŸi tinerii străzii au fost : dezbateri cu folosirea de imagini ca suport, activităţi de formare cu ajutorul instrumentelor didactice ÅŸi vizuale, sprijin pentru ÅŸcolarizare, activităţi de animaÅ£ie culturală ÅŸi sportivă, activităţi de formare cu folosirea jocurilor de rol ÅŸi studiilor de caz, vizite în stradă ÅŸi în mediul de viaţă, consiliere pentru dobândirea reguilor de igienă ÅŸi prevenirea bolilor, consiliere ÅŸi sprijin psiho-emoÅ£ional.

Dintre cei 63 de copii ÅŸi tineri care au frecventat centrul de zi în perioada mandatului voluntarului internaÅ£ional al francofoniei, acesta a lucrat în mod aprofundat cu un număr de 35 de copii ÅŸi tineri care au avut o frecvenţă sporită la activităţile educative propuse. Astfel principalele rezultate obÅ£inute sunt :

–       8 copii ÅŸi tineri ÅŸi-au dezvoltat abilităţile de a citi, scrie ÅŸi de a face operaÅ£ii matematice simple

–       35 de copii ÅŸi tineri au învaÅ£at să respecte regulile de igienă de bază în cadrul centrul de zi

–      25 de copii ÅŸi tineri ÅŸi-au dezvoltat deprinderile de viaţă independentă : prevenirea bolilor, sănătate, măsuri de prim ajutor, coportamente adecvate în diverse situaÅ£ii, înÅ£elegerea drepturilor ÅŸi obligaÅ£iilor, munca în echipă, stima de sine, comunicare, gestiunea emoÅ£iilor, relaÅ£ii sociale, realizarea de activităţi de viaţă cotidiană

–       5 tineri au obÅ£inut un loc de muncă

–      AsociaÅ£ia Stea dispune de un ghid de activităţi educative cuprinzând următoarele capitole : Alfabetizare în limba franceză; Sănătate sexuală ÅŸi reproducere; Civismul ÅŸi cetăţenia; Integrarea profesională; Activităţi socioculturale ÅŸi sportive.

În cea de a doua partea a prezentării, Desire THIOMBIANO a prezentat experienÅ£a dobândită care se reflectă atât în plan profesional prin :

 • Experienţă profesională de un an pe plan internaÅ£ional;
 • CompetenÅ£e de adaptare în domeniul managementului de proiecte ÅŸi programe pe plan internaÅ£ional;
 • Dezvoltarea competenÅ£elor în domeniul asistenÅ£ei sociale ÅŸi intervenÅ£iei cu copiii ÅŸi tinerii străzii ;
 • Dezvoltarea competenÅ£ei de intervenÅ£ie psiho-socială ;
 • Dezvoltaea competenÅ£elor de adaptare a proiectelor ÅŸi programelor în funcÅ£ie de publicul Å£intă ;

 cât ÅŸi în plan social prin :

 • Descoperierea ÅŸi adaptarea la viaÅ£a socială din România ;
 • Managementul stresului într-un mediu unde am fost singura persoana de culoare  ;
 • Obiceiurile de vestimentaÅ£ie ÅŸi de alimentaÅ£ie  ;
 • Descoperirea ÅŸi învăţarea unei noi limbi cu valorile sale culturale ;

ÅŸi nu în ultimul rând, în plan personal prin :

 • Managemetul stresului într-o situaÅ£ie de expatriere potenÅ£ială ;
 • Puternica încredere în sine ÅŸi stima de sine pentru o situaÅ£ie de expatriere potenÅ£ială ;
 • Maturizarea în ceea ce priveÅŸte viaÅ£a profesională ci o diversitate de persoane având obiceiuri ÅŸi valori culturale diferite
 • Construirea unei noi “familii” ÅŸi a unui  grup de prieteni în România
 • Descoperirea turismului ÅŸi a patrimoniului culturale al României (Castelul Bran, oraÅŸe din România, Marea Neagră, Delta Dunării…).

În încheire, Desire a Å£inut să transmită câteva sugestii ÅŸi recomandări AsociaÅ£iei Stea, partenerilor ÅŸi comunităţii locale, transmiÅ£ând puternice mesaje de luptă împotriva discriminării care împiedică copiii ÅŸi tinerii străzii ce fac paÅŸi importanÅ£i spre integrarea profesională ÅŸi socială, să iasă din spirala străzii. El încuajează dezvoltarea parteneriatelor între toÅ£i actorii din domeniul social, presă ÅŸi membrii comunităţii locale pentru o abordare potrivită a acestui fenomen ÅŸi creÅŸterea impactului acÅ£iunilor educative ÅŸi a rezultatelor obÅ£inute prin intervenÅ£ia AsociaÅ£iei Stea. Nu în ultimul rând, el încurajează persoanele din comunitate să se implice în acÅ£iuni de voluntariat cu multiple beneficii pentru copiii ÅŸi tinerii care au nevoie de educaÅ£ie ÅŸi de sprijin dar ÅŸi pentru persoana care se implică.

ExperienÅ£a de lucru cu domnul Desire THIOMBIANO a fost deosebit de benefică pentru AsociaÅ£ia Stea din toate punctele de vedere  :

–      un  schimb de experienţă cu un tânăr profesionist având multiple competenÅ£e în ceea ce priveÅŸte construirea ÅŸi managementul de proiecte, planificarea activităţilor, realizarea activităţilor educative ÅŸi a programelor de educaÅ£ie pentru sănătate ÅŸi prevenirea bolilor cu transmitere sexuală, educaÅ£ia pentru cetăţenie ÅŸi drepturile omului, sprijinirea integrării profesionale a tinerilor aflaÅ£i în dificultate.

–     un membru activ al echipei educative a AsociaÅ£iei Stea care a ÅŸtiu să se integreze perfect aducâd o nouă perspectivă constructivă pentru analiza practicilor profesionale ÅŸi ideei noi în timpul reuniunilor de planificare strategică.

–     un exemplu de implicare personală în domeniul luptei împotriva discriminării ÅŸi a inegalităţilor sociale, care a avut iniÅ£iative semnificative pentru a schimba mentalităţile în Satu Mare ÅŸi a întărit acÅ£iunile AsociaÅ£iei Stea în acest domeniu. 

–    Un tânăr dintr-o altă cultură care a ÅŸtiut să faciliteze un schimb de valori cu echipa, beneficiarii ÅŸi partenerii AsociaÅ£iei Stea într-un spirit de preÅ£uire a interculturalităţii ÅŸi de respect reciproc. 

Cu ajutorul instrumentelor construite în timpul misiunii sale ÅŸi a campaniei de sensibilizare realizate, beneficiile acestei experienÅ£e de voluntariat pentru AsociaÅ£a Stea nu se încheie odata cu plecarea acestui voluntar. Mai mult, există planuri solide de a continua să lucrăm împreună, de la distanţă, pentru construirea de proiecte ÅŸi stabilirea de legături cu organizaÅ£ii din Africa sporind astef plus-valoarea acestei preÅ£ioase experienÅ£e de voluntariat internaÅ£ional.

AsociaÅ£ia Stea Å£ine să mulÅ£umească OrganizaÅ£iei InternaÅ£ionale a Francofoniei pentru posibilitatea de a participa la acest program cu benficii incontestabile atât pe plan local cât ÅŸi din punctul de vedere al voluntarului găzduit. Considerăm că asociaÅ£ia noastră a reuÅŸit să contribuie la atingerea obiectivelor acestui program de voluntariat internaÅ£ional iar investiÅ£ia pe care OrganizaÅ£a InternaÅ£ională a Francofoniei a făcut-o selectând AsociaÅ£ia Stea va avea rezultate vizibile pe termen lung.

Donate to help for a cause and be a part to create a better world