Echipa mobilă de intervenţie a Asociației Stea, sprijinită de membrii Grupului de lucru intersectorial pentru prevenirea și combaterea excluziunii sociale a persoanelor vulnerabile din Satu Mare – GIPEX, realizează o activitate continuă de cartografiere a zonelor unde trăiesc persoanele fără adăpost şi a zonelor defavorizate în care locuiesc persoane care se confruntă cu dificultăţi care pot conduce la excluziune socială.

Cartografierea implică identificarea zonelor problematice unde trăiesc beneficiarii serviciilor sociale furnizate de către Asociația Stea, evaluarea specificului zonelor şi a caracteristicilor beneficiarilor, evaluarea problemelor şi nevoilor din zonele respective şi realizarea unei hărţi cu zonele identificate.

Actualizarea raportului de cartografiere se realizează trimestrial de către echipa mobilă de intervenție a Asociația Stea, în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial –baza serviciilor sociale de calitate” implementat în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare, Poliţia Locală a municipiului Satu Mare şi Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Satu Mare din subordinea Consiliului Local Satu Mare, în perioada 16 mai 2014 – 30 aprilie 2016. Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul programului Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro).