Asociaţia Stea dezvoltă o paletă largă de servicii sociale având o experiență acumulată de peste 16 ani prin proiecte precum :

 

Pe lângă acestea principala activitate a asociaţiei o realizăm printr-un dispozitiv complex de intervenţie dezvoltat în cadrul proiectului StradAlternativa  ce cuprinde la ora actuală 3 elemente:

·               unitatea mobilă – serviciul social stradal

·               centrul de zi

·               locuinţa protejată – serviciul de tip rezidenţial

la care ne propunem să adăugăm în următorii 4 ani o întreprindere socială cu scop de a oferi unora dintre beneficiarii noştri posibilitatea de a învăţa să muncească într-un cadru securizant înainte de o intrare totală pe piaţa forţei de muncă.

Scopul proiectului este facilitarea reintegrării sociale a copiilor şi tinerilor care trăiesc în mediul străzii prin crearea unui sistem de intervenţie socială adaptată acestui tip de public. 

Grupul ţintă: copii şi tineri cu vârste cuprinse între 0 şi 35 ani care trăiesc în situaţie de stradă pe raza municipiului Satu Mare. Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt pe de o parte ceilalţi membrii ai familiilor şi grupurilor în care trăiesc copii şi tinerii cu care lucrăm, şi pe de altă parte, comunitatea locală.

Locaţie: Judeţul Satu Mare, cu focalizare asupra Municipiului Satu Mare (Romania).

Organizaţii responsabile de proiect: Asociaţia Stea(România), Popica Onlus (Italia), Solidarité Enfance Roumanie (Franţa)

Parteneri : Asociaţia Grenoble Isere Roumanie (Franţa), Serviciul Public de Asistenţă Socială din Satu Mare, Cooperating Netherland Foundations for Central and Eastern Europe (Olanda), Asociaţia GIR 2003 Satu Mare.

Principalele problemele ale copiilor şi tinerilor străzii: slaba dezvoltare a abilităţilor de viaţă ce duc la inadaptare socială şi acces slab la resurse,locuinţe improvizate în stradă, consum excesiv de alcool, droguri, cerşetorie, dificultăţi de orin fizic (frig, foame, boli), exploatare sexuală, analfabetism, educaţie deficitară, conflicte cu comunitatea locală.