Acces la educație de calitate | Formare profesională | Incluziune

Context
..............

Acest proiect se înscrie în prioritatea „Incluziune și diversitate” a programului Erasmus +, finanțat de Uniunea Europeană. El este derulat împreună cu partenerii noștri, Action Education din Franța (coordonator), Médecins du Monde din Sliven, Bulgaria, și C.L.A.S.S.S.E.S. din zona metropolitană Lyon, Franța.

Lucrăm în mod colectiv pentru a promova egalitatea de șanse și incluziunea tinerilor care trăiesc în locuințe precare și care sunt discriminați din cauza condițiilor lor de trai și/sau a originii lor rome sau presupuse rome, în România, Bulgaria și Franța.

Condițiile lor de trai precare au un impact asupra dezvoltării lor psihosociale, reducându-le capacitatea de a avea un parcurs educațional și de integrare regulat, împlinit și liniar, și împingându-i să abandoneze școala. Cu toate acestea, bunăstarea psihosocială este o condiție prealabilă importantă pentru învățare, esențială pentru succesul socio-profesional și are un impact major asupra perspectivelor de viitor ale indivizilor și a societății.

Confruntați cu viața de adult de la o vârstă fragedă, acești tineri sunt deosebit de greu de mobilizat. Proiectul urmărește să îi implice pe aceștia în activități de incluziune printr-o abordare globală care implică întregul ecosistem, utilizând metode participative derivate din educația populară și practici creative și artistice care implică societatea civilă (colaboratori externi, artiști etc.).

Obiectivele proiectului
.......................................

 • Consolidarea reciprocă a organizațiilor partenere pornind de la abordările complementare și creșterea capacității lor de a lucra eficient în domeniul bunăstării sociale și psihosociale a tinerilor care trăiesc în condiții precare de locuit.
 • Crearea unei dinamici de învățare comună pentru a dezvolta abilitățile cognitive, inteligența emoțională, dorința de a învăța și stima de sine.
 • Dezvoltarea un mediu de viață deschis, sigur și stimulativ care să le permită tinerilor să descopere plăcerea de a învăța și să „faciliteze” creșterea stimei de sine și integrarea lor socială.

Ce facem împreună?
...................................

Misiuni colective

 • Misiunea 1 – Ateliere de lucru pentru a sprijini echipele în postura lor și în construirea de instrumente de învățare, precum și pentru a formaliza nevoile și constatările specifice pentru fiecare țară și pentru toți.
 • Misiunea 2 – Ateliere de lucru pentru a dezvolta o metodologie comună de valorificare și de evaluare a schimbărilor care vor fi produse.
 • Misiunea 3 – Atelier de lucru pentru a analiza ceea ce am învățat, schimbările realizate și pentru a reflecta asupra perspectivelor parteneriatului.

Monitorizare pedagogică

 • Sprijin pentru echipele de pe teren pentru a face față provocărilor din acest domeniu de intervenție, pentru a-și schimba postura și pentru a învăța instrumente bazate pe procese creative și jocuri.
 • Conceperea și implementarea atelierelor artistice
 • Crearea și/sau îmbunătățirea activităților educative adaptate cu copiii, utilizând instrumente de joc și metode creative și artistice dezvoltate împreună cu artiștii
 • Organizarea de mici evenimente și momente în care părinții și copiii să își împărtășească munca (pentru a promova copiii și părinții).

Realizarea unei „Reviste Junior”

 • Realizarea unei reviste „Junior Magazine / Revista Junior” și a unei fișe educaționale între cele 3 țări, pe baza lucrărilor realizate de adolescenții/tineri.
 • Ateliere de lucru pentru explorarea și însușirea revistei Junior Magazine în întregime.

Impactul proiectului
...................................

 • Metodologii pedagogice și psihosociale îmbunătățite, dezvoltate de profesioniștii care lucrează cu tinerii
 • Schimbări în percepțiile și reprezentările profesioniștilor cu privire la populațiile cu care lucrează, pentru a le cunoaște mai bine și pentru a-și îmbunătăți înțelegerea nevoilor tinerilor și adolescenților.
 • Crearea de noi instrumente sau îmbunătățirea celor existente pentru a sprijini tinerii și adolescenții.
 • Conceperea și desfășurarea de activități artistice și recreative care îmbunătățesc starea de bine, încurajează exprimarea și descoperirea plăcerii de a învăța și facilitează integrarea socială a tinerilor din medii vulnerabile.

Partenerii noștri
............................

Coordonator de proiect: Association Action Education, Franța,

Parteneri: ONG Médecins du Monde Bulgaria, Association C.L.A.S.S.S.E.S (Collectif Lyonnais pour l’Acces à la Scolarisation et le Soutien aux Enfants des Squats), Franța.

Cu sprijinul: