În perioada ianuarie – decembrie 2013 Asociaţia Stea a derulat în calitate de organizaţie de găzduire proiectul intitulat "Voluntariat pentru incluziunea copiilor şi tinerilor străzii". Acesta este un proiect având ca organizaţie de coordonare şi de trimitere partenerul nostru, organizaţia Popica Onlus din Italia, fiind un proiect finanţat de către Comisia Europeană prin intermediul Programului “Tineret în Acţiune” – Acţiunea 2 : Serviciul European de Voluntariat.

 
La baza acestei iniţiative se află oportunitatea de a permite tinerilor să desfăşoare activităţi de voluntariat până la 12 luni într-o altă ţară decât ţara lor de reşedinţă. Acesta promovează solidaritatea între tineri şi este un adevărat „serviciu de învăţare”. Dincolo de beneficiile aduse comunităţilor locale, voluntarii deprind noi abilităţi şi limbi străine şi descoperă alte culturi, principiile şi practicile învăţării non-formale guvernând întreaga lor activitate.
Proiectul „Voluntariat pentru incluziunea copiilor şi tinerilor străzii”se bazează pe un parteneriat bilateral între organizaţia Popica Onlus din Italia, care îndeplineşte rolurile de Organizaţie de Trimitere şi Organizaţie de Coordonare a activităţii de voluntariat a unei tinere din Italia în beneficiul comunităţii locale din Satu Mare, desfăşurată în perioada februarie – noiembrie 2013 în cadrul Asociaţiei Stea având rol de Organizaţie Gazdă.
 
Principalele obiective ale proiectului sunt  :
  • Să consolideze abilităţilepersonale ale voluntarului (stima de sine, abilităţi interculturale, competenţelingvistice) printr-o experienţă directă de voluntariat în domeniul combaterii excluziunii sociale
  • Să contribuiela dezvoltarea unor metode inovative de intervenţie socială (educaţie non-formală), de către voluntar, prin intermediul implicării în derularea activităţilor curente în cadrul Asociaţiei Stea
  • Să contribuie la dezvoltarea cetăţeniei active a tinerilor printr-o experienţă directă de voluntariat strâns legată de problematica excluziunii sociale în Uniunea Europeana

Misiunea voluntarei se bazează pe realizarea următoarelor tipuri de activităţi :
  • Sprijinirea echipei Asociaţiei Stea în realizarea de activităţi socio-educative şi de integrare socială a copiilor şi tinerilor străzii
  • Dezvoltarea unui program de teatru cu beneficiarii centrului de zi
  • Participarea la acţiuni menite să disemineze rezultatele experienţei în cadrul Serviciului European de Voluntariat.
Acest proiect se înscrie într-un amplu program iniţiat în primăvara anului 2009 numit „StradAlternativa”, coordonat de Asociaţia Stea, Popica Onlus din Italia şi Solidarite Enfance Roumanie din Franţa, care urmăreşte sprjinirea unei graduale integrări sociale a copiilor şi tinerilor străzii printr-un mecanism complex de intervenţie socială ce cuprinde 3 etape : contactul stradal prin unitatea mobilă, centrul de zi şi locuinţa protejată.
 

În data de 5 martie 2013 a avut loc la Satu Mare o conferinţă de presă cu ocazia prezentării acestui proiect. Detalii