Titlul activitatii : meșteșugart, lucru cu argilă

Obiective: dezvoltarea deprinderilor de lucru în echipă, a creativității, învățarea tehnicilor lucrului cu argila, experimentarea lucrului dus până la capăt

Descrierea grupului țintă:

–          copii școlari din clasele 1-8 proveniți din medii defavorizate, expuși la risc de excluziune socială și la comportamente cu grad ridicat de risc

        

–          Număr de participanti: 4-12 copii

–          Grupele de vârsta ale participantilor: 7-15 ani

Materiale necesare: argilă, mese de lemn pe care se poate framânta argila

Durata: 1,5 ore

Derularea activității:

  Conducătorul activității prezintă copiilor modalitățile de lucru cu argila, execută împreună câteva obiecte/forme, după care ăi lasă să-și pună la încercare capacitățile și creativitatea. Copii pot fi puși să lucreze și pe echipe.

  La sfârșitul activității copii vor prezenta lucrările realizate, fiecare lucrare fiind premiată cu aplauze din partea grupului.