ORIENTARE ÎN TIMP ȘI SPAȚIU

1.Cunoaște și întelege semnificația timpului și a spațiului

I, II, III, IV

 

a. Identifică și enunță orele și calendarul (zile, luna, anul)

b. Utilizează ceasul și calendarul

c. Înțelege noțiunea de spațiu

d. Oferă informații spațiale despre anumite locații

e. Demonstrează punctualitate și orientare spațială

Nivelele 1,2,3,4

Nivelul 1:

Înțelege noțiunile de oră, minut, secundă, zi, etc… respectiv spațiu.

Cunoaște utilitatea unei hărți

Nivelul 2:

Descrie orele unei zile, zilele/lunile calendaristice ale unui an

Identifică anumite locații pe hartă

Tinerii vor desena o hartă care să indice drumul de acasă până la un loc favorit din oraş.

Nivelul 3:

Arată ora pe ceas, respectiv ziua/luna/anul

Descifrează harta

Nivelul 4:

Ajunge la timpul și locația dată de instructor folosind harta.