Obiective: identificarea părților componente ale calculatorului, pornirea și oprirea calculatorului, folosirea tastaturii si mausului, experimentarea utilizării calculatorului în cadrul atelierului

Descrierea grupului țintă: copii și tineri proveniți din medii defavorizate

  • Număr de participanti: 2-6

  • Grupele de vârsta ale participantilor: peste 7 ani

Materiale necesare: atelier de informatică, sau desktop

Durata: 45 min

Derularea activității: explicăm participanților importanța calculatorului, din ce este compus acesta, rolul fiecărui element în parte. Facem demonstrația practică a opririi-pornirii, utilizării acestuia, după care vom lăsa fiecare copil să facă la fel, sub atenta supraveghere a conducătorului atelierului. Timpul alocat fiecăruia este de aproximativ 10 minute, după care va trece altcineva în locul lui.

Ghid pentru evaluare : evaluarea se face pe baza observației directe și a abilităților demonstrate de fiecare beneficiar în parte.