Obiective: înțelegerea noțiunilor de cetățenie activă și civism

Descrierea grupului țintă: copii și tineri din medii defavorizate

  • Număr de participanti: 4-20

  • Grupele de vârsta ale participantilor: 11-14 ani, 14-19 ani, peste 19 ani

Materiale necesare: laptop, videoproiector

Durata: 45 min

Derularea activității: Conducătorul activității prezintă/explică grupului noțiunile de cetățenie active, civism, implicare, responsabilitate. La pasul următor vom viziona impreuna filmulețe despre modul în care se implica alți tineri în acțiuni cetățenești, câteva modalități în care se poate realiza acest lucru, care sunt acele acțiuni în care oricine se poate implica și care sunt foloasele personale, cât și pentru comunitate a acestor acțiuni.

Discuțiile care urmează se axează pe cele văzute, cum înțeleg beneficiarii implicarea/responsabilizarea, cum pot ei să facă ceva în această direcție. Vom stabili împreună o acțiune pe care o putem realiza în comun.