Reluare procedură de achiziție pentru servicii hoteliere, cod CPV 55100000-1

Asociaţia Stea anunta reluarea procedurii  în vederea achiziţiei de servicii hoteliere necesare pentru sustinerea  cursului „Dezvoltare comunitara”, cod CPV 55100000-1, în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”.

Documentaţia de atribuire conţinând specificaţiile tehnice se găseşte aici.

Oferta trimisă de dumneavoastră trebuie să includă atât oferta tehnică cât şi oferta financiară exprimată în Leiromâneşti (RON) fără TVA.

Criteriul de atribuire : preţul cel mai scăzut.

IMPORTANT !

Ofertantul selectat se va supune aceloraşi reguli de verificare şi audit ca şi Achizitorul.

Termen limită de depunere a ofertei: 04.11.2015 ora 12.00.

Adresa unde se primesc ofertele: Bulevardul Octavian Goga nr.14, cod postal 440217, localitatea Satu Mare, judeţul Satu Mare.

Ofertele se transmit prin poştă sau se depun personal, în original, în plic închis marcat cu inscriptia « Ofertă pentru servicii hoteliere în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate” – A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA de 04.11.2015, ORA : 13.00 »

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaţia de atribuire sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor.

Sesiunea de deschidere a ofertelor: 04.11.2015, ora 13.00

Informaţii suplimentare despre prezenta solicitare de oferte pot fi furnizate numai în scris, persoana de contact : Bala Cristina,email:asociatiastea@gmail.com

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 02.11.2015

Operatorul economic are obligaţia de a verifica pe pagina de internet a Achizitorului publicarea eventualelor clarificări cu referinţă la aceasta achiziţie. www.asociatiasteasm.ro

Conţinutul acestei pagini website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.

 

_______________________________________________________________________________________________

Anunţ atribuire contract de achiziţie produse – solarii (sere)

 

Prin prezenta vă facem cunoscut faptul că în urma analizei ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziţie de produse, organizată de Asociaţia Stea în vederea atribuirii contractului de achiziţie având ca obiect: furnizarea de produse- solarii (sere) , cod CPV 44211500-7, necesare în cadrul proiectului „Start pentru incluziune socială prin muncă”, finanţat prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014, oferta declarată câştigătoare este cea depusă de către SC EL GANDOR SRL, cu sediul social in localitatea Cluj Napoca, str.Clabucet, nr.2A, ap.34.

__________________________________________________________________________________________________

Asociaţia Stea comunică tuturor operatorilor economici interesați prelungirea termenului limită de depunere de oferte pentru achiziţia de produse solarii (sere) cod CPV: 44211500-7, necesare în cadrul proiectului „Start pentru incluziune socială prin muncă”, finanţat prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014,până în data de 13.05.2015 ora 13.00.

Sesiunea de deschidere a ofertelor:13.05.2015 ora 15.00.

Oferta tehnică și cea financiară, precum și documentele de calificare se vor întocmi conform documentației de atribuire nr.289/29.04.2015. Aceasta poate fi descarcată aici.

Informaţii suplimentare despre prezenta solicitare de oferte pot fi furnizate numai în scris, persoana de contact : Bala Cristina,email:asociatiastea@gmail.com

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 11.05.2015

Operatorul economic are obligaţia de a verifica pe pagina de internet a Achizitorului publicarea eventualelor clarificări cu referinţă la aceasta achiziţie. www.asociatiasteasm.ro

Conţinutul acestei pagini website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.

____________________________________________________________________________________________

Asociaţia Stea anunta reluarea procedurii  în vederea achiziţiei de produse solarii (sere) cod CPV: 44211500-7, necesare în cadrul proiectului cu numărul RO2013 _C4_09 având titlul „Start pentru incluziune sociala prin muncă”, finanţat prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014.

Documentaţia de atribuire conţinând specificaţiile tehnice se găseşte aici.

Formularele anexate se găsesc aici.

Oferta trimisă de dumneavoastră trebuie să includă atât oferta tehnică cât şi oferta financiară exprimată în Lei româneşti (RON) fără TVA.

Criteriul de atribuire : preţul cel mai scăzut.

IMPORTANT !

Ofertantul selectat se va supune aceloraşi reguli de verificare şi audit ca şi Achizitorul.

Termen limită de depunere a ofertei:  07.05.2015 ora 13.00.

Adresa unde se primesc ofertele: Bulevardul Octavian Goga nr.14, cod postal 440217, localitatea Satu Mare, judeţul Satu Mare.

Ofertele se transmit prin poştă sau se depun personal, în original, în plic închis marcat cu inscriptia « Ofertă pentru produse: solarii în cadrul proiectului „Start pentru incluziune sociala prin muncă” – A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA de 07.05.2015, ORA : 15.00 »

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaţia de atribuire sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor.

Sesiunea de deschidere a ofertelor: 07.05.2015 ora 15.00

Informaţii suplimentare despre prezenta solicitare de oferte pot fi furnizate numai în scris, persoana de contact : Bala Cristina,email: asociatiastea@gmail.com

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 05.05.2015

Operatorul economic are obligaţia de a verifica pe pagina de internet a Achizitorului publicarea eventualelor clarificări cu referinţă la aceasta achiziţie. www.asociatiasteasm.ro

Conţinutul acestei pagini website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.

_____________________________________________________________________

Anunţ atribuire contract de achiziţie servicii de tipărire și livrare

Prin prezenta vă facem cunoscut faptul că în urma analizei ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziţie de servicii, organizată de Asociaţia Stea în vederea atribuirii contractului de achiziţie având ca obiect: servicii de tiparire si livrare, cod CPV 79823000-9, necesare în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, finanţat prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014, oferta declarată câştigătoare este cea depusă de către Tipografia Somesul  SA,cu sediul social in localitatea Satu Mare, B-dul Lucian Blaga, nr.254, loc. Satu Mare, Jud. Satu Mare.

_________________________________________________________________________________________________

Asociaţia Stea anunta reluarea procedurii  în vederea achiziţiei de servicii de tiparire si livrare, cod CPV79823000-9, necesare în cadrul proiectului cu numărul RO2013 _C4_23 având titlul „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, finanţat prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014.

Documentaţia de atribuire conţinând specificaţiile tehnice se găseşte aici.

Formularele se găsesc aici.

Oferta trimisă de dumneavoastră trebuie să includă atât oferta tehnică cât şi oferta financiară exprimată în Leiromâneşti (RON) fără TVA.

Criteriul de atribuire : preţul cel mai scăzut.

Termen limită de depunere a ofertei:  07.04.2015 ora 13.00.

Adresa unde se primesc ofertele: Bulevardul Octavian Goga nr.14, cod postal 440217, localitatea Satu Mare, judeţul Satu Mare.

Ofertele se transmit prin poştă sau se depun personal, în original, în plic închis marcat cu inscriptia « Ofertă pentru servicii servicii de tiparire si editareîn cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate” – A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA de 07.04.2015, ORA : 15.00 »

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaţia de atribuire sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor.

Sesiunea de deschidere a ofertelor: 07.04.2015 ora 15.00

Informaţii suplimentare despre prezenta solicitare de oferte pot fi furnizate numai în scris, persoana de contact : Bala Cristina,email:asociatiastea@gmail.com

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 03.04.2015

Operatorul economic are obligaţia de a verifica pe pagina de internet a Achizitorului publicarea eventualelor clarificări cu referinţă la aceasta achiziţie. www.asociatiasteasm.ro

Conţinutul acestei pagini website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Asociatia Stea anunta lansarea procedurii in vederea achiziţiei de servicii de formare, cod CPV : 79632000-3, necesare în cadrul proiectului cu numărul RO2013 _C4_23 având titlul „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, finanţat prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014.

Documentaţia de atribuire conţinând specificaţiile tehnice se găseşte aici.

Formularele se găsesc aici.

Oferta trimisă de dumneavoastră trebuie să includă atât oferta tehnică cât şi oferta financiară exprimată în Leiromâneşti (RON) fără TVA.

Criteriul de atribuire : preţul cel mai scăzut.

IMPORTANT !

Ofertantul selectat se va supune aceloraşi reguli de verificare şi audit ca şi Achizitorul.

Termen limită de depunere a ofertei:  30.01.2015 ora 13.00.

Adresa unde se primesc ofertele: Bulevardul Octavian Goga nr.14, cod postal 440217, localitatea Satu Mare, judeţul Satu Mare.

Ofertele se transmit prin poştă sau se depun personal, în original, în plic închis marcat cu inscriptia « Ofertă pentru servicii de formare în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate” – A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA de 30.01.2015, ORA : 13.00 »

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaţia de atribuire sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor.

Sesiunea de deschidere a ofertelor: 30.01.2015 ora 14.00

Informaţii suplimentare despre prezenta solicitare de oferte pot fi furnizate numai în scris, persoana de contact : Săndulescu Maria,email:asociatiastea@gmail.com

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 28.01.2015.

Operatorul economic are obligaţia de a verifica pe pagina de internet a Achizitorului publicarea eventualelor clarificări cu referinţă la aceasta achiziţie. www.asociatiasteasm.ro

Conţinutul acestei pagini website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Asociatia Stea anunta lansarea procedurii in vederea achiziţiei de produse- autoturism, cod CPV 34110000-1, în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, finanţat prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014.

Documentaţia de atribuire conţinând specificaţiile tehnice se găseşte aici.

Oferta trimisă de dumneavoastră trebuie să includă atât oferta tehnică cât şi oferta financiară exprimată în Leiromâneşti (RON) fără TVA.

Criteriul de atribuire : preţul cel mai scăzut.

IMPORTANT !

Ofertantul selectat se va supune aceloraşi reguli de verificare şi audit ca şi Achizitorul.

Termen limită de depunere a ofertei:  26.01.2015 ora 12.00.

Adresa unde se primesc ofertele: Bulevardul Octavian Goga nr.14, cod postal 440217, localitatea Satu Mare, judeţul Satu Mare.

Ofertele se transmit prin poştă sau se depun personal, în original, în plic închis marcat cu inscriptia « Ofertă pentru produse- autoturism second-hand în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate” – A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA de 26.01.2015, ORA : 12.00 »

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaţia de atribuire sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor.

Sesiunea de deschidere a ofertelor: 26.01.2015 ora 15.00

Informaţii suplimentare despre prezenta solicitare de oferte pot fi furnizate numai în scris, persoana de contact : Bala Cristina,email: asociatiastea@gmail.com

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 22.01.2015

Operatorul economic are obligaţia de a verifica pe pagina de internet a Achizitorului publicarea eventualelor clarificări cu referinţă la aceasta achiziţie. www.asociatiasteasm.ro

Conţinutul acestei pagini website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.

 

 

Anunţ atribuire contract de achiziţie produse – autoturism second-hand

Prin prezenta vă facem cunoscut faptul că în urma analizei ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziţie de produse, organizată de Asociaţia Stea în vederea atribuirii contractului de achiziţie având ca obiect: autoturism second-hand, cod CPV: 34110000-1, necesar în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, finanţat prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014, oferta declarată câştigătoare este cea depusă de către AUTO CLASS SA, cu sediul social in localitatea Satu Mare, str. Botizului, nr.43/A, Jud. Satu Mare.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Asociaţia Stea anunță reluarea procedurii în vederea achiziţiei de servicii hoteliere, cod CPV 55100000-1, necesare în cadrul proiectului cu numărul RO2013 _C4_23 având titlul „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, finanţat prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014.

Documentaţia de atribuire conţinând specificaţiile tehnice se găseşte mai jos.

Oferta trimisă de dumneavoastră trebuie să includă atât oferta tehnică cât şi oferta financiară exprimată în Lei româneşti (RON) fără TVA.

Criteriul de atribuire : preţul cel mai scăzut.

IMPORTANT !

Ofertantul selectat se va supune aceloraşi reguli de verificare şi audit ca şi Achizitorul.

Termen limită de depunere a ofertei: 7.11.2014 ora 12.00.

Adresa unde se primesc ofertele: Bulevardul Octavian Goga nr.14, cod postal 440217, localitatea Satu Mare, judeţul Satu Mare.

Ofertele se transmit prin poştă sau se depun personal, în original, în plic închis marcat cu inscriptia « Ofertă pentru servicii hoteliere în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate” – A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA de 7.11.2014, ORA : 12.00 »

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaţia de atribuire sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor.

Sesiunea de deschidere a ofertelor: 7.11.2014 ora 13.00

Informaţii suplimentare despre prezenta solicitare de oferte pot fi furnizate numai în scris, persoana de contact : Bala Cristinaemail:asociatiastea@gmail.com

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 04.11.2014

Operatorul economic are obligaţia de a verifica pe pagina de internet a Achizitorului publicarea eventualelor clarificări cu referinţă la aceasta achiziţie. www.asociatiasteasm.ro

Conţinutul acestei pagini website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Asociaţia Stea anunță reluarea procedurii în vederea achiziţiei de servicii de formare, cod CPV 76932000-3, necesare în cadrul proiectului cu numărul RO2013 _C4_23 având titlul „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, finanţat prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014.

Documentaţia de atribuire conţinând specificaţiile tehnice se găseşte mai jos.

Oferta trimisă de dumneavoastră trebuie să includă atât oferta tehnică cât şi oferta financiară exprimată în Leiromâneşti (RON) fără TVA.

Criteriul de atribuire : preţul cel mai scăzut.

IMPORTANT !

Ofertantul selectat se va supune aceloraşi reguli de verificare şi audit ca şi Achizitorul.

Termen limită de depunere a ofertei: 04.11.2014 ora 13.00.

Adresa unde se primesc ofertele: Bulevardul Octavian Goga nr.14, cod postal 440217, localitatea Satu Mare, judeţul Satu Mare.

Ofertele se transmit prin poştă sau se depun personal, în original, în plic închis marcat cu inscriptia « Ofertă pentru servicii hoteliere în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate” – A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA de 04.11.2014, ORA : 13.00 »

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaţia de atribuire sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor.

Sesiunea de deschidere a ofertelor: 04.11.2014 ora 16.00

Informaţii suplimentare despre prezenta solicitare de oferte pot fi furnizate numai în scris, persoana de contact : Bala Cristina,email:asociatiastea@gmail.com

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 31.10.2014

Operatorul economic are obligaţia de a verifica pe pagina de internet a Achizitorului publicarea eventualelor clarificări cu referinţă la aceasta achiziţie. www.asociatiasteasm.ro

Conţinutul acestei pagini website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Asociaţia Stea anunță reluarea procedurii în vederea achiziţiei de servicii de cercetare socială, cod CPV : 79315000-5, cu tema „Evaluarea nevoilor şi accesibilităţii la servicii sociale a grupurilor vulnerabile din Satu Mare” necesare în cadrul proiectului cu numărul RO2013 _C4_23 având titlul „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, finanţat prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014.

Documentaţia de atribuire conţinând specificaţiile tehnice se găsesc mai jos.

Oferta trimisă de dumneavoastră trebuie să includă atât oferta tehnică cât şi oferta financiară exprimată în Lei româneşti (RON) fără TVA.

Criteriul de atribuire : preţul cel mai scăzut.

IMPORTANT !

Ofertantul selectat se va supune aceloraşi reguli de verificare şi audit ca şi Achizitorul.

Termen limită de depunere a ofertei:06.10.2014 ora 13.00.

Adresa unde se primesc ofertele: Bulevardul Octavian Goga nr.14, cod postal 440217, localitatea Satu Mare, judeţul Satu Mare.

Ofertele se transmit prin poştă sau se depun personal, în original, în plic închis marcat cu inscriptia « Ofertă pentru servicii de cercetare socială în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate” – A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA de 06.10.2014, ORA 14.00 »

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaţia de atribuire sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor.

Sesiunea de deschidere a ofertelor: 06.10.2014 ora 14.00.

Informaţii suplimentare despre prezenta solicitare de oferte pot fi furnizate numai în scris, persoana de contact : Balazs Elisawww Gyongyver,email:asociatiastea@gmail.com

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 02.10.2014

Operatorul economic are obligaţia de a verifica pe pagina de internet a Achizitorului publicarea eventualelor clarificări cu referinţă la aceasta achiziţie. www.asociatiasteasm.ro

Conţinutul acestei pagini website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.

 

Anunț atribuire 

Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma analizei ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire de achiziţie de servicii de cercetare socială, cod CPV : 79315000-5cu tema „Evaluarea nevoilor şi accesibilităţii la servicii sociale a grupurilor vulnerabile din Satu Mare” necesare pentru buna implementare a proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, finanţat prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014, oferta câştigătoare este cea depusă de AGENDA SETTING S.R.Lînregistrată sub nr.526 din data de 06.10.2014 cu sediul social în loc. Cluj Napoca, Str. Lacu Rosu nr. 3/34, jud. Cluj.